คิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดอย่างไร เรามีวิธีบอก

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "บัตรเครดิต,สินเชื่อส่วนบุคคล"

October 1, 2020


คิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดอย่างไร หลายคนที่ใช้บัตรกดเงินสดอยู่ หรือคนที่สนใจจะสมัครบัตรกดเงินสดคงสงสัยและยังไม่เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดเขาคิดกันอย่างไร อันที่จริงแล้วอัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดของแต่ละธนาคารนั้นจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรายละเอียดรวมทั้งวงเงินที่แต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันด้วย ดังนั้น คิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดอย่างไร เรามีวิธีบอก

คิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดอย่างไร เรามีวิธีบอก

คิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม : ใช้ บัตรกดเงินสดให้เป็นตัวช่วย ทางการเงิน 

บัตรกดเงินสดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่ง ที่มาในรูปแบบของบัตรเหมือนกับบัตรเครดิต โดยวิธีการใช้นั้น จะต้องกดเงินสดออกจากตู้เอทีเอ็มเท่านั้น แต่จะไม่สามารถนำไปรูดซื้อสินค้าหรือซื้อสินค้าออนไลน์ได้เหมือนกับบัตรเครดิต นอกจากนี้ อัตราและการคำนวณดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดนั้น ก็จะแตกต่างจากบัตรเครดิตด้วยซึ่งจะคิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริงหรือเรียกง่าย ๆ ก็คือคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันนั่นเอง บัตรกดเงินสดสามารถใช้เป็นวงเงินสดหมุนเวียนได้ตลอด เมื่อชำระยอดเงินคืนเข้าไปในบัญชีบัตรกดเงินสดก็จะได้วงเงินคืนกลับมา

การคิดดอกเบี้ยเงินสด เริ่มต้นคิดตั้งแต่เมื่อไร 

สำหรับหลักในการคิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดนั้น ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเริ่มคิดดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อมีการถอนเงินในวงเงินก้อนนั้นออกมาใช้ ตราบใดที่ยังไม่มีการถอนเงินหรือการกดเงินออกมาใช้ก็ไม่มีการคิดดอกเบี้ยแต่อย่างใด และในการคิดดอกเบี้ยก็จะคิดจากจำนวนของเงินที่ได้ถอนออกมาใช้เท่านั้น ไม่ใช่จากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติในบัญชีและการคิดอัตราเงินกู้จากบัตรกดเงินสดจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันไม่ใช่รายเดือนอย่างสินเชื่อชนิดอื่นๆ

ในส่วนของการคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยในรูปแบบบัตรกดเงินสดจะถูกคิดตาม rate ที่พิจารณาต่างกัน โดยคำนึงถึงกลุ่มฐานรายได้ของตัวลูกค้าเอง หรือจากกลุ่มลักษณะของบัตรและวงเงินที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินเจ้าของบัตรอนุมัติ ดังนั้น ดอกเบี้ยของแต่ละคนจึงแตกต่างกันไป แต่มักจะอยู่ในอัตราที่ 24%-28% ต่อปี คือ ไม่เกิน 28% ต่อปี ดังนั้น การกดเงินสดออกมาใช้จากวงเงินในบัตรกดเงินสด จึงต้องมีการคำนวณดอกเบี้ยให้ดี เพื่อที่จะได้บริหารการเงินและการชำระเงินคืนได้อย่างถูกต้อง เริ่มจากการทราบสูตรการคำนวณดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด ซึ่งมีสูตรดังนี้

(จำนวนเงินที่กดเงินสด X อัตราดอกเบี้ยต่อปี X จำนวนวันที่กู้ยืมนับตั้งแต่วันที่กดเงินสดจนถึงวันที่สรุปยอดบัญชีของแต่ละธนาคาร) / 365

ยกตัวอย่างเช่น หากมีการกดเงินสดออกมาใช้จำนวน 9,000 บาท โดยสมมติว่านโยบายเรื่องบัตรกดเงินสดของธนาคารนั้น มีอัตราดอกเบี้ยที่ 28% / ปี หากกดเงินสดมาใช้ในวันที่ 1 มีนาคม และมีวันสรุปยอดบัญชีในวันที่ 5 เมษายน นับรวมได้ 36 วัน การคำนวณดอกเบี้ยรอบปัจจุบันจะสรุปได้ดังนี้

( 9,000 X 28% X 36 ) / 365 = 248.55 บาท

ในกรณีที่มีการชำระเงินเข้ามาจำนวนหนึ่ง บัตรกดเงินสดส่วนใหญ่ของสถาบันการเงินต่าง ๆ มักจะมีการคำนวณโดยวิธีลดต้นลดดอก คือ เมื่อชำระเข้ามาส่วนหนึ่ง เงินก้อนที่ชำระเข้ามาจะถูกหักไปเป็นเงินต้นส่วนหนึ่งและดอกเบี้ยส่วนหนึ่ง เงินต้นคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระ ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะนำเงินก้อนนั้นมาคิดคำนวณดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ลดลงก็จะลดดอกเบี้ยที่ต้องชำระลงด้วย ดังนั้น ดอกเบี้ยในแต่ละเดือนที่ชำระเข้าจึงแตกต่างกัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิตครบทุกธนาคาร

ข้อควรระวังในการใช้บัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสดนั้นก็จะต้องมีความระมัดระวังในการกด การรูดเช่นกัน ข้อควรคำนึงในการใช้บัตรกดเงินสดเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ย ก็คือ หากมีการชำระเงินในจำนวนเต็มเมื่อครบ 1 รอบบิลที่ได้กดออกมา ทางสถาบันการเงินหรือธนาคารก็จะคิดคำนวณดอกเบี้ยพร้อมทั้งเงินต้นหยุดเพียงเท่านั้น ซึ่งก็ไม่นับว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงนัก แต่หากผู้ใช้บัตรเลือกชำระในวิธีผ่อนชำระเพียงจำนวนหนึ่ง ดอกเบี้ยก็จะถูกคิดไปทุกๆ วัน ตราบใดที่ยังไม่มีการชำระคืน แต่เมื่อวันที่มีการชำระเงินจำนวนหนึ่งเข้ามาในระบบแล้ว การคำนวณเงินดอกเบี้ยก็จะหยุดที่วันนี้ที่ชำระเลยทันที หากชำระเพียงส่วนหนึ่ง ดอกเบี้ยอัตราและจำนวน ณ วันที่กดเงินออกมาก็จะหยุดลงและเริ่มคำคำนวณใหม่หลังจากที่ได้หักดอกเบี้ยเก่ารวมถึงเงินต้นในจำนวนที่ชำระมา และเริ่มคิดใหม่จากเงินต้นในอัตราใหม่ในวันถัดมา ดังนั้น ผู้ใช้บัตรจึงไม่จำเป็นต้องรอให้ครบถึงรอบบิลและรอบิลเรียกเก็บเงินสรุปยอดแจ้ง แต่สามารถโทรสอบถามหรือชำระเข้าไปทางธนาคารหรือสถาบันการเงินได้โดยทันที เพื่อดอกเบี้ยจะได้ลดลงทันทีในวันถัดมา

ใช้บัตรกดเงินสด อย่างไรไม่ให้เป็นหนี้?

การใช้บัตรกดเงินสดแบบไม่ให้เป็นหนี้เลยนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ ต่างจากบัตรเครดิตที่ยังมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45-55 วัน (แล้วแต่สถาบันการเงินจะเป็นผู้กำหนด) ที่หากคุณชำระเต็มจำนวนภายในระเวลาปลอดดอกเบี้ย คุณจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียว แต่บัตรกดเงินสดหากกดออกมาแล้วถือว่ามีดอกเบี้ยเกิดขึ้นแล้วทันที ยิ่งจำนวนวันในการชำระคืนนานเท่าใด ก็ยิ่งมีดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นนานเท่านั้น ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการใช้บัตรกดเงินสดก็คือ รีบชำระคืนโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอบิลเรียกเก็บเงินปลายเดือน ยิ่งชำระคืนเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสียดอกเบี้ยน้อยเท่านั้นนั่นเอง

ที่มา : KTC

บัตรกดเงินสดน่าใช้ที่เราอยากบอกต่อ

สมัครบัตรกดเงินสด KTC Proud

สมัครบัตรกดเงินสด UOB Cash Plus

สมัครบัตรกดเงินสด Citi Ready Credit

ตอนนี้หลายคนก็พอเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆ แล้วว่า คิดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดอย่างไร ศึ่งหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังใช้บัตรกดเงินสดด้วยไม่มากก็น้อย เมื่อรู้ทันอัตรดอกเบี้ย จะได้ไม่ต้องเผลอใช้หนักให้เป็นหนี้นั่นเอง

ใครที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน