ต้องรู้อะไรบ้างก่อนขอสินเชื่อ

November 22, 2018


ต้องรู้อะไรบ้างก่อนขอสินเชื่อ

ไม่มีใครหรอกครับที่อยากเป็นหนี้สิน แต่บางทีมันก็จำเป็นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ แต่ก่อนที่จะไปขอสินเชื่อนั้นเราควรที่จะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่เราจะไปดำเนินการขอสินเชื่อ ไปดูกันดีกว่าครับว่าเราควรรู้อะไรบ้างก่อนไปขอสินเชื่อ

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

เอกสารที่ใช้ในการของสินเชื่อนั้นแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่

1. เอกสารประจำตัวก็คือสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส

2. เอกสารเกี่ยวกับรายได้คือ ใบรับรองเงินเดือน หลักฐานรายรับรายจ่าย หรือ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

3. เอกสารเกี่ยวกับสัญญาจ้างนั้นจะใช้สำหรับบุคคลที่มีอาชีพอิสระ สามารถใช้สัญญาว่าจ้างและหนักฐานทางการเงินค่าจ่างมาใช้ประกอบการยื่นกู้ได้ 

เกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อนั้นส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับนโยบายและหลักเกณฑ์ของสถาบันทางการเงินแต่ละราย โดยทั่วๆไปแล้วนั้นปัจจัยหลักๆที่ใช้ประกอบการพิจารณานั้นอาจจะกำหนดให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องไม่มีประวัติค้างจ่ายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง

กู้เงินไม่ผ่านทำอะไรได้บ้าง

หากเราไปขอสินเชื่อแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ เราสามารถขอทราบสาเหตุที่ทางสถาบันทางการเงินนั้นไม่อนุมัติให้เราได้นะครับ เพื่อที่เราจะได้นำขอมูลที่ทางสถาบันทางการเงินปฏิเสธการอนุมัติให้เรานำไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อใช้ในการยื่นขอสินเชื่อใหม่ได้ครับ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งหลักๆที่เราควรรู้เอาไว้ก่อนที่จะไปยื่นขอสินเชื่อนะครับ หากใครที่กำลังจะไปยื่นขอสินเชื่อเพื่อทำอะไรก็แล้วแต่ก็ลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปศึกษาหวังว่าจะมีประโชยน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยครับ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน