บ้างครั้ง เราก็ต้อง กู้เงิน เพื่อทำบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้าน ซื้อรถ ทำธุรกิจ ซึ่งหลายคนก็คงกำลังมีแผนจะกู้อยู่ใช่ไหมล่ะครับ แต่การจะ กู้เงิน หรือขอสินเชื่อส่วนบุคคล นี้ต้องทำอะไรบ้างล่ะ? เรามาดูกันเลย…

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

กู้เงิน ทั้งที ต้องรู้อะไรบ้าง?

IG_TH_Loans
เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

การเตรียมเอกสารเพื่อสินเชื่อนั้น แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. เอกสารประจำตัว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 2. รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร
 3. เอกสารเกี่ยวกับรายได้ เช่น ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจาก

นายจ้าง สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ผู้มีอาชีพอิสระนั้น กรณีเป็นสัญญาจ้าง อาจใช้สำเนาสัญญาว่าจ้างและหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง กรณีเป็นแพทย์ ทนายความ ผู้สอบบัญชี วิศวกร สถาปนิก ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยบัญชีเงินฝาก พร้อมใบแจ้งยอดบัญชี หรือสเตทเมนต์ของบัญชีเงินฝากของตนเอง หรือของกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

การค้ำประกันและหลักประกัน

การค้ำประกันและหลักประกัน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ให้สินเชื่ออาจใช้ประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าหากผู้ขอสินเชื่อชำระหนี้ไม่ได้ สถาบันการเงินยังมีทางที่จะได้เงินคืน เช่น สามารถยึดหลักประกันมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ที่ค้างอยู่ หรือให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทน โดยหลักทรัพย์ที่นิยมนำมาเป็นหลักประกัน เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงิน หุ้นกู้ และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

เกณฑ์ที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาสินเชื่อ

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับนโยบายและหลักเกณฑ์ของผู้ให้สินเชื่อแต่ละราย โดยทั่วไปแล้วมีปัจจัยหลักๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา คือ นโยบายสินเชื่อของผู้ให้สินเชื่อ เช่น ผู้ให้สินเชื่อบางราย อาจกำหนดว่าผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องไม่มีประวัติการค้างชำระในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง หรืองดให้สินเชื่อแก่ลูกค้าใหม่ในกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

สิทธิของผู้ขอสินเชื่อ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน

หากผู้ขอสินเชื่อถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ผู้ขอสินเชื่อสามารถขอทราบเหตุผลของการไม่อนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อมีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงศักยภาพ และสามารถขอสินเชื่อได้ใหม่ในอนาคต

การติดตามทวงถามหนี้

หากเราไม่ได้ชำระหนี้เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ผู้ให้สินเชื่อก็อาจเริ่มติดต่อเรา เช่น โทรศัพท์มาหาเพื่อแจ้งให้ไปจ่ายเงิน หรือผู้ให้สินเชื่ออาจจ้างตัวแทนซึ่งเป็นบริษัทภายนอกให้ติดตามเก็บหนี้แทน

สิ่งที่ควรทำเมื่อเป็นผู้ค้ำประกัน

หากคุณเป็นผู้ค้ำประกันแล้ว คุณไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะเกิดตามมาได้หากลูกหนี้ผิดสัญญา ดังนั้น หากต้องเป็นผู้ค้ำประกันให้ผู้อื่นควรปฏิบัติดังนี้

 • อ่านเงื่อนไขในการค้ำประกันให้ละเอียด
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของวงเงินและประเภทของสินเชื่อที่ค้ำประกันที่ระบุในสัญญา
 • หากสงสัยอะไรรีบถามก่อนลงชื่อในสัญญา

การกู้เงินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนคิดหนักเพราะนั่นหมายถึงการเป็นหนี้ตามมา ดังนั้น เราจึงต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนจะตัดสินใจกู้เงิน รวมถึงต้องมีวินัยทางการเงินที่มั่นคงด้วย จึงจะไม่มีหนี้สะสมตามมาจนทำให้เกิดปัญหา  แต่หากว่าท่านเตรียมตัวพร้อมแล้วและเวลานี้กำลังต้องการเงินกู้วันนี้เรามีสินเชื่อมาแนะนำ หากท่านกำลังต้องการเงินสดเราขอนำเสนอ สินเชื่อเงินสดอนุมัติไว* CIMB THAI ไม่ต้องค้ำมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ให้วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ  ดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้…

วิธีสมัครสินเชื่อเงินสดอนุมัติไว CIMB ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อบุคคลพอร์ซันนัลแคช สินเชื่อกำหนดยอดผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือนแบบลดต้นลดดอก ที่สำคัญ สมัครง่าย โดยท่านที่เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไปสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อเงินสดอนุมัติไว CIMB THAI ไม่ต้องค้ำประกัน ให้วงเงินสูง 1,500,000 บาท พนักงานประจำอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ เมื่ออนุมัติรับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเงินฝากพร้อมให้ท่านชำระคืนเท่ากันทุกงวดจนครบกำหนด

จุดเด่นของสินเชื่อ CIMB THAI เพอร์ซันนัลแคช

 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 30,000 – 1,500,000 บาท
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน (ระยะเวลาการผ่อนขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคาร)

หากสนใจสมัครได้ที่ลิงค์นี้เลย สมัครสินเชื่อ CIMB THAI เพอร์ซันนัลแคช

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

 

บทความแนะนำ