เริ่มแล้ว! โซนนิ่งห้ามจอด แก้ปัญหา รถติด ใครฝ่าฝืนจับปรับ 500 บาท!

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "News and Current Events"

January 27, 2016


TH_ReduceTrafficJam_blog

เนื่องจากรถติด หนาแน่นมากขึ้นทุกวัน ขับรถทีนั่งจนรากงอกแล้ว ยังไม่ยอมขยับไปไหน เดินทางจากออฟฟิศไปถึงบ้าน เหมือนเดินทางจากกรงเทพฯ ไปเชียงใหม่ก็ไม่ปาน แน่นอนว่าหน่วยงานต่าง ๆ ไม่อาจนิ่งเฉยเอยู่ได้ จึงได้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา รถติด เพื่อช่วยเหลือคนในเมืองหลวงโดยเฉพาะค่ะ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พิจารณาออกข้อบังคับพนักงานจราจรในถนนหรือในเส้นทางต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 216 เส้นทางแล้ว และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาค่ะ
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการจราจรเกิดประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงกำชับให้ทุกสถานีตำรวจนครบาลและกองกำกับการดำเนินการกวดขัน จับกุม ดำเนินการกับรถที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทุกราย โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ภายหลังจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเรื่องข้อบังคับเจ้าหน้าที่พนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามหยุดห้ามจอดรถ ห้ามเลี้ยวรถ และกำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ในถนนหรือซอยต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 326 ง วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา มีผลบังคับใช้ทันที
ซึ่งถนนและตรอกซอย บช.น. ได้ทำการเสนอ โดยห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-21.00 น. และจอดได้เฉพาะวันคู่หรือวันคี่เท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดขัดมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน หากฝ่าฝืนกฎหมายจะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 55(5) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาทค่ะ
ด้าน พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. ดูแลด้านการจราจร กล่าวว่า กรณีข้อบังคับพนักงานจราจรในถนนหรือในเส้นทางต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 216 เส้นทาง ได้สั่งการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำหนดพื้นที่รับผิดชอบเหมือนกับพื้นที่บนท้องถนนรับผิดชอบ ต่อไปจะมีการออกตรวจสอบแต่ละพื้นที่ว่ามีการดำเนินการหรือไม่ มีรถจอดขวางหรือได้รับการร้องเรียนมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ดูแลพื้นที่นั้นต้องรับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้
ต่อไปนี้ คุณผู้อ่านทุกท่าน ต้องระมัดระวังในการจอดรถตามซอยต่าง ๆ ให้มากขึ้นนะคะ จะได้ไม่เสียค่าปรับ 500 บาท บทความดี๊ดีแบบนี้ยังมีอีกเพียบ สามารถกดติดตามได้ที่ www.moneyguru.co.th หรือเลือกอ่านเพิ่มเติมได้ที่ บล็อก

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ออนไลน์กับ MoneyGuru

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน