“จดทะเบียนรถใหม่” ต้องแสดงการเสียภาษีและที่จอดรถจริงหรอ?

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "News and Current Events"

March 25, 2015


TH_CarRegistrationเป็นที่ฮือฮากันพอสมควรสำหรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกและพระราชบัญญัติรถยนต์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ว่า ผู้ที่จะ “จดทะเบียนรถใหม่” จะต้องแสดงการเสียภาษีและแสดงหลักฐานของการมีที่จอดรถ ทำให้ผู้ใช้รถและผู้ที่กำลังจะซื้อรถเกิดความกังวลและสับสนกันอย่างมากว่าจะต้องไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า เรามีคำตอบครับ ว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไร
นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยว่า สำหรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2557 ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้นั้น รถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,600 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่ไม่ได้ใช้เพื่อการขนส่ง ยังสามารถยื่นขอจดทะเบียนตามพ.ร.บ.รถยนต์ได้ตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร
แต่รถยนต์นั่งและรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่และไม่ได้มีไว้สำหรับการขนส่ง หากจะจดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคล ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่ราชการกำหนด
ผู้ขอต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าจะใช้รถดังกล่าวเพื่อการส่วนตัวจริง โดยให้ใช้หลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่
  • หลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 2 ปี
  • หลักฐานแสดงฐานะการเงินที่มั่นคง เช่น บัญชีเงินฝาก
  • ระบุความจำเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่เพื่อการส่วนตัว
  • ภาพถ่ายตัวรถพร้อมรายละเอียด ขนาด สัดส่วน และน้ำหนักของรถจากบริษัทผู้ผลิต
  • ภาพถ่ายแสดงสถานที่จอดรถ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร และแผนที่แสดงที่จอดรถ
  • หนังสือรับรองการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามที่ทางราชการกำหนด
มีรายงานข่าวว่า การกำหนดระเบียบดังกล่าว เกิดมาจากการที่กรมการขนส่งต้องการควบคุมรถตู้เถื่อน ที่มีการจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล แต่ถูกนำมาใช้งานเพื่อการขนส่ง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนและภาษีรถ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8703 หรือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
เราหวังว่าคงจะช่วยคลายความสงสัยและกังวลของหลายๆ คนไปได้นะครับ เลือกประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ที่ MoneyGuru.co.th นะครับ
ขอขอบคุณข้อมูลจากwww.manager.co.th และhttp://www.thairath.co.th

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน