อัพเดทการป้องกันการฉ้อโกง เคลมประกันโควิด กรณียอมติดเชื้อหวังเงินประกัน