เว็บลงทะเบียนรับสิทธิ์เที่ยวปันสุข เคาะแล้วดูเลย

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

June 27, 2020


อัพเดท เว็บลงทะเบียนรับสิทธิ์เที่ยวปันสุข เคาะแล้ว โดยเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ “เราไปเที่ยวกัน” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 40% ปรับเพิ่มสิทธิ์ให้คนซื้อห้องพักจากแพ็คเกจ ซื้อตั๋วเครื่องบินได้ 1ใบ เป็น 2 ใบ เงื่อนไขต้องจองล่วงหน้า 3 วัน


อัพเดทล่าสุด วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเอง พร้อมรับเงินเที่ยว 3,000 บาท


เว็บลงทะเบียนรับสิทธิ์เที่ยวปันสุข เคาะแล้วดูเลย

เว็บลงทะเบียนรับสิทธิ์เที่ยวปันสุข-เคาะแล้วดูเลย

จากความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พิจารณา และได้ข้อสรุปว่า จะมีการเปิดเว็บไซต์สำหรับใช้ในการลงทะเบียนในชื่อ www.เที่ยวปันสุข เป็นแลนด์ดิ้งเพจ เมื่อคลิกเข้าไป ในหน้าเว็บ ระบบจะมีให้เลือกรับสิทธิ์ ผ่าน 2 เว็บเพจ ดังนี้

  • เพจแรก  เมนู กำลังใจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1.2 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์ เที่ยวฟรี 100% ผ่านบริษัทนำเที่ยว 13,000 ราย แพ็คเกจนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน ไม่เกิน 2,000 บาท รับสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ
  • เพจที่สองเมนู เราเที่ยวด้วยกัน ในเพจนี้จะมีให้เลือก 2 เมนู คือ “เราไปเที่ยวกัน” กับ “เที่ยวปันสุข” โดยกำหนดอายุผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และกำลังวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด  จะได้รับสิทธิ์รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวให้ 40% ตามแพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน” รัฐสนับสนุนค่าโรงแรมให้ 40% ต่อคืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สูงสุดจองได้ไม่เกิน 5 คืน รวมทั้งจะได้รับอี-เวาเชอร์ 600 บาทต่อคืน ผ่านแอป เป๋าตัง ส่วนแพ็คเกจ เที่ยวปันสุข รัฐบาลจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน

 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์เที่ยวปันสุข

สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ www.เที่ยวปันสุข ในเมนู เราเที่ยวด้วยกัน จากนั้นระบบก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ เพื่อรับโค้ด เข้าไปเลือกจองโรงแรมที่พัก ซึ่งมีให้เลือกถึง 5 ล้านคืน(รูมไนท์) โดยกำหนดให้1  คนได้รับเพียง 1 สิทธิ์ จองได้สูงสุดไม่เกิน 5 คืน โดยระบบจะเชื่อมเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของโรงแรมที่เลือกจองเมื่อจองเสร็จขั้นตอนต่อไปคือ จ่ายค่าที่พักให้โรงแรม 60% ด้วยบัตรเครดิต QR Code หรือ พร้อมเพย์ และรัฐบาลจะสนับสนุนจ่ายค่าห้องพักให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน (รัฐจ่ายให้โรงแรมเมื่อนักท่องเที่ยวเช็คเอ้าท์) โดยมีเงื่อนไขว่าการจองที่พักต้องจองล่วงหน้า 3 วันก่อนเดินทาง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงการรับสิทธิ์ใหม่ จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าคนที่จองห้องพัก1 ห้อง จะได้รับสิทธิจองตั๋วเครื่องบินได้1ใบ ล่าสุดปรับเพิ่มสิทธิ์ เป็นจองห้องพัก1 ห้องจะได้รับสิทธิจองตั๋วเครื่องบิน 2 ใบ เพื่อให้มีคนเดินท่องเที่ยวได้พร้อมกัน

เมื่อจองเสร็จนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนจองที่พัก จะได้ อี-วอลเชอร์ ผ่านแอป “เป๋าตัง” จำนวน 600 บาทต่อคืน(สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) เพื่อนำไปใช้เป็นค่าอาหาร ค่าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว ( ซึ่งในแต่ละร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว ที่ไปใช้บริการ นักท่องเที่ยวจ่าย 60% ของค่าใช้จ่ายจริง รัฐจ่าย 40%) โดยสามารถแสกนบาร์โค้ดชำระเงินผ่านสถานประกอบการที่ใช้แอป “ถุงเงิน” ซึ่งนักท่องเที่ยวจะใช้ตั้งแต่วันที่เช็คอิน ถึงวันที่เช็คเอ้าท์ (23.59น.)ใช้เงินไม่ครบ 600 บาทต่อคืนระบบจะยึดเงินคืน

 

กรณีจองซื้อตั๋วเครื่องบิน

หากใครจะจองซื้อตั๋วเครื่องบินด้วย ระบบก็จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จองตั๋วเครื่องบิน เพื่อรับโปรโมชั่นโค้ดรับสิทธิ์ที่รัฐจะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท จากราคาตั๋วที่สายการบินเสนอราคาค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ที่ราว 2,500 บาท(ไป-กลับ) ที่มีตั๋วทั้งหมดราว 2 ล้านใบ

 

รายละเอียดลงทะเบียนเที่ยวปันสุขเงื่อนไขใหม่-1-คนจองได้-2-สิทธิ์

 

วิธีคำนวณ ไปเที่ยวเราต้องจ่ายเท่าไร รัฐจะช่วยอะไรบ้าง

ทางด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” 1 คนจะได้ 1 สิทธิ์ พักโรงแรมได้ไม่เกิน 5 คืน ซึ่งเงื่อนไขที่วางไว้ว่ารัฐบาลจ่ายให้ 40% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน เท่ากับราคาห้องสูงสุดจะอยู่ที่คืนละ 7,500 บาท ถ้าใช้สิทธิ์เต็ม 5 คืน เท่ากับรัฐบาลจะจ่ายค่าที่พัก 15,000 บาทแทนผู้ใช้สิทธิ์ โดยผู้ใช้สิทธิ์ต้องจ่าย 60% ก่อน เป็นเงิน 22,500 บาท และเงิน 40% จำนวน 15,000 บาท รัฐบาลจะจ่ายให้ผู้ประกอบการ ไม่ใช่คืนมาที่ผู้เข้าพัก โดยมีหลักการคิดง่ายๆดังนี้…

วิธีคำนวณ

ตัวอย่างที่1

ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราไปเที่ยวกัน”  จองที่พักคืนละ 3,500 บาท จำนวน 5 คืน รวมเป็นเงิน 17,500 บาท โดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าที่พักให้ 40% คือ 7,000 บาท

หรือสรุปง่ายๆเราต้องจ่ายเงินค่าที่พัก 60% คือ  จ่าย 10,500 บาท เท่ากับประหยัดเงินไปได้ 7,000 บาท  และยังได้เงินที่รัฐจ่ายให้นำไปใช้จ่ายในพื้นที่มีเดินทางไปเที่ยวอีก 600 บาท  โดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นจังหวัดเดียวกับที่โรงแรมที่เข้าพักตั้งอยู่ด้วย

ตัวอย่างที่2 

ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” จองที่พักคืนละ 1,000บาท จำนวน 1 คืน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท  โดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าที่พักให้ 40% คือ 400 บาท

หรือสรุปง่ายๆเราต้องจ่ายเงินค่าที่พัก 60% คือ จ่าย 600 บาท เท่ากับประหยัดเงินไปได้ 400 บาท และยังได้เงินที่รัฐจ่ายให้นำไปใช้จ่ายในพื้นที่มีเดินทางไปเที่ยวอีก 600 บาท โดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นจังหวัดเดียวกับที่โรงแรมที่เข้าพักตั้งอยู่ด้วย

โดยขณะนี้ททท.ได้ทยอยเปิดให้สมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย เข้ารับฟังเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการเราไปเที่ยวกันแล้ว ในช่วงระหว่างวันที่26-29มิ.ย.63

 

MoneyGuru ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน