ประกันภัยแบบไหน คุ้มครอง 'ไวรัสโคโรน่า' ในประเทศไทยบ้าง...? - MoneyGuru.co.th

ประกันภัยแบบไหน คุ้มครอง ‘ไวรัสโคโรน่า’ ในประเทศไทยบ้าง…?


สำหรับท่านผู้อ่านที่เวลานี้สนใจจะทำประกันชีวิตพ่วงประกันสุขภาพและมีโอกาสเสี่ยงในหน้าที่การงานหรือเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อน แต่ยังคงมีความกังวลว่าจะเลือกดูประกันภัยที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อคุ้มครองโรคอย่างเจ้า เชื้อ ไวรัสโดวิด (Covid-19) ไวรัสโคโรน่า ว่ามันจะครอบคลุมได้ขนาดไหนและที่สำคัญจะคุ้มค่ากับเงินไปหรือไม่และปัจจุบันมีบริษัทประกันสักกี่รายที่ออก ประกันภัยโคโรน่า เราไปชมกันเลย


วิธีลงทะเบียนรับสิทธิตรวจเชื้อโควิด-19แบบออนไลน์


ประกันภัยแบบไหน คุ้มครอง ‘ไวรัสโควิด(Covid-19) หรือ ไวรัสโคโรน่า’ ในประเทศไทยบ้าง

ไวรัสโคโลน่า

 

โรคปอดอักเสบ  หรือ โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โรคนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนจนเช้าโลกนิยมเรียกว่าไวรัสอู่ฮันที่เวลานี้แพร่กระจายเป็นวงกว้างกว่า 28 ประเทศและมีผู้ติดเชื้อกว่า 60,000 คน และยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 1,360 รายในเวลาการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุด ดังนั้นในฐานะประชาชนในประเทศแบบเราการหาทางรับมือไว้ก่อนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การสวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องเข้าไปในแหล่งชุมชน หรือพื้นที่เสี่ยง และอีกหนึ่งวิธีคือการซื้อประกันภัยที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อคุ้มครองโรคไวรัสโคโรน่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ประกันภัยโคโรน่า จาก บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

ไวรัสโคโลน่า

 

ทิพยประกันภัยกับ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

ประกันภัยจาก ทิพยประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. จ่ายเบี้ยประกันที่ 250  บาทต่อคนต่อปี สูงสุด 850 บาทต่อคนต่อปี  ไม่ว่าอายุเท่าไรก็จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกคน แต่จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1,000,000 บาท
 2. หากทำประกันไปแล้วเกิดติดเชื้อขึ้นมา จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท หากเป็นการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย จะได้ค่าชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท
 3. อายุอยู่ระหว่าง 1-99 ปี ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต้องไม่โรคเรื้อรังหรือพิการ ที่สำคัญคือ ประกันนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามาก่อนการทำประกันภัย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ด้วย ซึ่งทิพยประกันภัยได้กำหนดระยะประกัน ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563-31 ธันวาคม 2564

ประกันไวรัสโคโรน่าสมัครเริ่ม 450 บาท รับผลประโยชน์หลักล้านสนใจ คลิกเลย!

หมายเหตุ

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากรแสตมป์ (0.4%)แล้ว
 2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 5. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า** หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

หากทำประกันชีวิตอยู่แล้วจะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าคุ้มครองไวรัสโคโรน่า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย  คปภ. ได้ออกมายืนยันแล้วว่า หากเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองแน่นอนโดยกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเข้ามาเยียวยาความสูญเสียในเบื้องต้น มีดังนี้

 • กรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 • การประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยด้วยโรค รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) ด้วย
 • กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และสมควรที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

รัฐพร้อมช่วยหากติดเชื้อ (เฉพาะต่างชาติ)

ทางด้านรัฐบาลมีการเสนอแผนรับประกันวงเงินความคุ้มครอง 3 แบบ คือ 1, 2 และ 3 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนเรื่องของเบี้ยประกันนั้น เลขาธิการ คปภ. ก็คาดว่าจะอยู่ที่หลักสิบเท่านั้นเอง หรือไม่เกิน 90 บาท เช่นเดียวกับโรคซาร์ส ประกันนี้รัฐทำให้เฉพาะต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วติดเชื่อคนไทยอดนะคะ

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

ประกันไวรัสโคโรน่าสมัครเริ่มต้นหลักร้อย รับผลประโยชน์หลักล้านสนใจ คลิกเลย!

 

ด่วน…!! ซื้อประกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เริ่มต้น 450 บาท รับผลประโยชน์สูงสุดถึงหลักล้าน*!!  กับ MoneyGuru เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่กรุณาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA ของ MoneyGuru โดยคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ https://lin.ee/dONZR7L กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับข้อมูลการประกันภัยส่วนบุคคลครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ MoneyGuru  หากท่านมีปัญหาจากการกรอกข้อมูลหรือไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาส่ง capture screen หน้าจอที่ท่านกรอกข้อมูลจากทางเว็บกลับมาทาง LINE ของเราอีกครั้งหนึ่งที่ @moneygururhailand 

* หมายเหตุผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละแผนที่บริษัทประกันภัยได้กำหนด

วิธีป้องกันไวรัสโควิช-19

 

 

วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่ทุกคนต้องรู้…!!

โรงพยาบาลไหนบ้างประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจไวรัสโควิด (Covid-19) ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจฟรี

วิธีปฏิบัติหากเพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ไวรัสโควิด-19 ระบาด

รวมมาตรการ ‘ช่วยเหลือลูกหนี้จากไวรัสโควิด(Covid-19)’ ทุกธนาคารในประเทศไทย

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

MoneyGuru อยากให้ทุกคนใช้รถใช้ถนนอย่างมั่นใจและปลอดภัย ดังนั้นก่อนเดินทางไกลอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้ดีก่อน และจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นถ้ามีประกันรถยนต์ที่คุ้มครองและดูแลอย่างครอบคลุมก็ทำให้ผู้ขับขี่ใช้รถอย่างมั่นใจ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์เลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่เลย

 

เปรียบเทียบประกันรถยนต์