รายละเอียดเพิ่มเงินพิเศษให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

June 23, 2020


ด่วนข่าวชอบหลักการเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แต่จะทำการจ่ายเป็น เงินพิเศษแทนการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยจะรีบกลับไปทำรายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนเสนอกลับมาพิจารณาอีกรอบโดย รายละเอียดเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเงินพิเศษ จาก มติครม. มีดังต่อไปนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเงินพิเศษให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

รายละเอียดเพิ่มเงินพิเศษให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้ทีประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาการเพิ่มเงินเดือน หรือค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานที่ช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ต่อมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  โดยจะจ่ายด้วยวิธี เป็น เงินพิเศษเพิ่มเติม แทนการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานที่ช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ครม.ได้มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งถึงความเหมาะสมว่าจะจ่ายในรูปแบบใดและคนละจำนวนเท่าไหร่ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้เสนอกลับมาให้ครม.พิจารณาอีกครั้ง

 

วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

 

ค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเงินพิเศษ

จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมการปกครองพบว่า อัตรากำลังด้านการปกครอง 291,244 อัตราทั่วประเทศ แบ่งเป็น กำนัน 7,036 คน ผู้ใหญ่บ้าน 67,619 คน แพทย์ประจำตำบล 7,036 คน สารวัตรกำนัน 14,072 คน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 194,491 คนก่อนหน้านี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ศึกษาและจัดทําข้อมูลเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไว้ 3 แนวทาง ดังนี้

  • แบบแรก การปรับเพิ่มค่าตอบแทนทุกตําแหน่ง ตําแหน่งละ 2,000 บาท งบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 6,993 ล้านบาทต่อปี เป็น 27,337 ล้านบาทต่อปี
  • แบบที่สอง ปรับเพิ่มทุก ตําแหน่ง ตําแหน่งละ 1,000 บาท งบประมาณ 30,834 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 10,490 ล้านบาทต่อปี
  • แบบที่สาม ปรับเพิ่มทุกตําแหน่ง ตําแหน่งละ 5,000 บาท งบประมาณ 37,828 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 17,484 ล้านบาทต่อปี

โดยเบื้องต้นได้มีการเสนอให้ปรับขึ้นค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2 ขั้นในอัตรา 15% หากใครได้ 3 ขั้นก็จะให้ปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ้มขึ้นตามขั้นบันได อย่างไรก็ตามมีความกังวลกันว่าหากมีการปรับเพิ่มในอัตราดังกล่าวจะส่งผลต่อในระยะยาวต่อภาระรายจ่ายงบประมาณ จึงมีแนวคิดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องแทน

อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาทั้ง 3 แนวทางแล้วเห็นว่าจะเป็นภาระต่องบประมาณในระยะยาวจึงเสนอให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแทน

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน