เช็คสิทธิ์รับเงินบัตรคนจนวันที่ 15 กันยายน 63

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

September 14, 2020


สำหรับท่านผู้อ่านที่มีสิทธิ์บัตรคนจน ท่านสามารถ เช็คสิทธิ์รับเงินบัตรคนจนวันที่ 15 กันยายน 63  พร้อมวิธีกดรับเงินจากบัตรคนจนจากตู้ ATM แบบง่ายๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400


เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผล สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนบัวหลวงอุ่นใจ ไม่ต้องค้ำ วงเงินสูงสูด 1 ล้านบาท จากธนาคารกรุงเทพ


เช็คสิทธิ์รับเงินบัตรคนจนวันที่ 15 กันยายน 63

เช็คสิทธิ์รับเงินบัตรคนจนวันที่-15-กันยายน-63

สำหรับท่านที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านสามารถเช็คยอดเงินได้ในวันที่ 15 ก.ย. 63 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการจะคลังโอนเงินให้กับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 1.14 ล้านคน โดยโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)  โดยขั้นตอนการกดเงิน บัตรคนจนมีดังนี้

สิทธิ์เงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ

นอกเหนือจากเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รายเดือน 600-1,000 บาท หนึ่งในสิทธิ์ที่พึงได้ของ ผู้สูงอายุ”ที่ถือบัตรคนจน ก็คือ สิทธิ์เงินพิเศษผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐได้กำหนดให้ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ผู้สูงอายุจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกับสิทธิ์อื่นในบัตรคนจน เช่น วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค รายละ 200-300 บาท, ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ รายละ 500 บาท และส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน ทั้งนี้ผู้สูงอายุแต่ละรายจะได้เงินไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

 • ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้สิทธิ์เงินพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ 100 บาท
 • ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้สิทธิ์เงินพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ 50 บาท

สำหรับเบี้ยเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ ที่มีการเลื่อนจ่ายเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมาจากสาเหตุ ติดปัญหาโดยจะรีบจัดสรรงบประมาณโดยเร็วที่สุด เหตุกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาในเวลานี้อาจจะต้องรอรายละเอียดจากทางรัฐบาลต่อไป นอกจากนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน รวมถึงผู้สูงอายุที่ถือบัตรนี้ด้วย ในทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ยังได้รับสิทธิ์เงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

 

 • งินคืนภาษี VAT 5% 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

ผู้รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนเมษายน 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น

 1. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
 2. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
 3. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 25 บาท
 4. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท
  ทั้งนี้ ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน (ใช้จ่ายได้สูงสุด 10,000 บาท)

บัตรคนจนสามารถซื้อตัวรถไฟฟ้า BTS ได้แล้ว

รายละเอียดวิธีซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอสด้วยบัตรคนจน  มีดังนี้

 • ท่านผู้อ่านสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 2 ใบ โดยแจ้งการเดินทางขาไปและขากลับ
 • บัตรคนจนจะต้องมียอดเงินคงเหลือเพื่อการเดินทางภายในบัตรขั้นต่ำ 16 บาท เพื่อให้สามารถออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุดได้ (16 บาทเดินทางได้ 1 สถานี)
 • หากจำนวนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอสำหรับจุดหมายปลายทาง เจ้าหน้าที่จะออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุด 16 บาทให้ (16 บาทเดินทางได้ 1 สถานี)แต่ท่านสามารถไปจ่ายเงินค่าโดยสารส่วนต่างด้วยเงินสด ณ สถานีปลายทางได้ ดังนั้นทางที่ดีควรสอบถามยอดเงินในบัตรคนจนที่หน้าห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสว่าเพียงพอหรือไม่

สำหรับการหักค่าโดยสารจากบัตรคนจนนั้น จะหักชำระจากเงินสวัสดิการเพื่อการเดินทางทุกประเภท ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท/เดือน) โดยขอสงวนสิทธิ์จำหน่ายบัตรโดยสารให้กับผู้เป็นเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นหากท่านใดประสงค์ต้องการขอความช่วยเหลือ หรือมีข้อสงสัยในการใช้บริการ สามารถสอบถามแอดมิน ได้ที่ LINE @btsskytrain 

 

ขั้นตอนและวิธีกดเงิน บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เสียบบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอื่นๆที่เข้ารวมโครงการ บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • สอดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใส่รหัส 6 หลัก
 • หลังจากนั้นเข้าหน้าเมนู ให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยถ้าตู้ ATM ไหนไม่มีให้กดเลือก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แสดงว่าตู้ ATM นั้นม่สามารถถอนเงินจากบัตรได้ ดังนั้นท่านผู้อ่านจำเป็นต้องหาตู้ ATM ที่กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แนะนำ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
 • หลังจากเข้าหน้าเมนู  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กดปุ่มขอดูยอดเงินคงเหลือ  เพื่อตรวจสอบข้อมูลมียอดโอนเงินเยียวยา 3,000 บาทเข้ามาในบัตรหรือไม่
 • ระบบจะถามว่าต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม ต้องการ
 • หลังจากนั้นหน้าจอจะกลับมาที่หน้าเมนู ให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม ถอนเงิน
 • ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน
 • เมื่อได้จำนวนเงินที่ต้องการ ให้กดปุ่ม ถูกต้อง แล้วรอรับเงินได้เลย

 

กรณีลืมรหัสผ่าน

 • ไปที่ตู้ ATM ธนาคาร กรุงไทย หรือ ธนาคารอื่นๆที่เข้ารวมโครงการ บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • สอดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใส่รหัสอะไรก็ได้ไป 6 หลัก กดตกลง
 • เมื่อกดตกลง แล้วเครื่องจะแสดงว่ารหัสไม่ถูกต้องและจะปรากฏข้อความหนึ่งในนั้นคือ ลืมรหัสคู่บัตร
 • จากนั้นให้ กดตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ และกดยืนยัน
 • เมื่อกดยืนยันแล้ว ตู้ ATM จะให้ท่านตั้งรหัสคู่บัตรใหม่ 6 หลัก เป็นจำนวน 2 ครั้ง (โดยทั้ง 2 ครั้งต้องเป็นรหัสเดียวกัน) เมื่อเสร็จแล้วกด ยืนยัน
 • รอรหัส OTP ที่โทรศัพท์มือถือของท่านผู้อ่าน จะมีข้อความเข้ามา ก็นำข้อความ OTP ไปกรอก และกดยืนยันป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีนี้จะทำได้ท่านต้องเคยลงทะเบียนไว้เท่านั้น สำหรับท่านไหนที่ทำแล้วไม่สำเร็จหรือไม่เข้าใจ ติดต่อที่เบอร์ 02-109-2345 หรือที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

วิธีเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยา-3000-บาท-สำหรับผู้ถือบัตรคนจน

 


ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563


กรณีที่เงินไม่เข้า หรือ เช็คว่ามีสิทธิ์รับเงินหรือไม่

ในวันที่ 4 ก.ค. 63  ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สิทธิสวัสดิการสังคมเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชน โดยมีวิธีตรวจสอบง่ายๆดังนี้

 

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

เข้าไปที่ เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม จากนั้นกดตรจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

 

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

จากนั้น กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ หากท่านไม่มีข้อมูลสามารถ ติดต่อกระทรวงการคลังได้ที่เบอร์  Call Center โทร 02-127-7000, 02-270-6400

 

หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-631
จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู  ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก”  รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

 

พิเศษสำหรับท่านที่กำลังจะออกรถช่วงเวลานี้ MoneyGuru แจกบัตรเติมน้ำมัน 1,500 บาท ฟรี..!! เพียงแค่ท่านซื้อประกันรถยนต์กับทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

แจกบัตรเติมน้ำมัน-1500-บาท-ฟรี..-ยิ่งซื้อมาก-ยิ่งได้มาก

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน