เช็คสิทธิ์บัตรคนจนผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มเติมจากเงินเยียวยา

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

July 15, 2020


สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนอย่าลืม…!! เช็คสิทธิ์บัตรคนจนวันที่ 15 ก.ค. 63 ผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มเติมจากเงินเยียวยา ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน จะได้รับสิทธิ์เงินพิเศษตามเกณฑ์กำหนดด้านรายได้นอกเหนือจากเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รายเดือน 600-1,000 บาท


วิธีสมัครสินเชื่อกู้ง่ายได้เงินไวไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ง้อหนี้นอกระบบ


เช็คสิทธิ์บัตรคนจนผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มเติมจากเงินเยียวยา

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มเติมจากเงินเยียวยา

ผู้สูงอายุที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเรียกสั้นๆว่า บัตรคนจนสำหรับทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ท่านจะได้รับสิทธิ์เงินพิเศษท่านละ 50-100 บาท โดยขึ้นอยู่เกณฑ์กำหนดด้านรายได้ดังนี้

 • เงินผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท 

ผู้รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ที่เวลานี้มีการต่ออายุจากเดือนกันยายน 2563 โดยคาดว่าจะมีการเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ตามกำหนดเดิม ซึ่งจะได้รับอัตรา ได้แก่

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน จะได้รับเงินสมบทกับ ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วเช่นได้รับเดือนละ 600

นอกเหนือจากเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รายเดือน 600-1,000 บาท หนึ่งในสิทธิ์ที่พึงได้ของ ผู้สูงอายุ”ที่ถือบัตรคนจน ก็คือ สิทธิ์เงินพิเศษผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐได้กำหนดให้ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ผู้สูงอายุจะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกับสิทธิ์อื่นในบัตรคนจน เช่น วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค รายละ 200-300 บาท, ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ รายละ 500 บาท และส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน ทั้งนี้ผู้สูงอายุแต่ละรายจะได้เงินไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

 • ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้สิทธิ์เงินพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ 100 บาท
 • ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้สิทธิ์เงินพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ 50 บาท

นอกจากนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน รวมถึงผู้สูงอายุที่ถือบัตรนี้ด้วย ในทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ยังได้รับสิทธิ์เงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 • งินคืนภาษี VAT 5% 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

ผู้รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนเมษายน 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น

 1. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
 2. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
 3. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 25 บาท
 4. ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท
  ทั้งนี้ ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน (ใช้จ่ายได้สูงสุด 10,000 บาท)

 

 • วิธีเติมเงินเข้าบัตรคนจน

สามารถเติมเงินเข้าบัตรคนจนได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยมีวิธีดังนี้

 1. สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วกดรหัสผ่านของบัตร
 2. เลือกโอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์
 3. เลือกบัญชีออมทรัพย์
 4. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ / เติมเงินพร้อมเพย์
 5. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
 6. ใส่หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก ที่ต้องการเติมเงิน
 7. ตรวจสอบหมายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้อง
 8. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้าบัตร แล้วกดปุ่มถูกต้อง (สามารถเติมเงินได้ 100-30,000 บาท)
 9. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แล้วกดปุ่มถูกต้อง เพื่อยืนยันการทำรายการ

 

กรณีที่เงินไม่เข้า หรือ เช็คว่ามีสิทธิ์รับเงินหรือไม่

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สิทธิสวัสดิการสังคมเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชน โดยมีวิธีตรวจสอบง่ายๆดังนี้

 

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

เข้าไปที่ เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม จากนั้นกดตรจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

 

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

จากนั้น กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ หากท่านไม่มีข้อมูลสามารถ ติดต่อกระทรวงการคลังได้ที่เบอร์  Call Center โทร 02-127-7000, 02-270-6400

 

หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-631
จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู  ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก”  รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้

 

ข้อปฏิบัติตามขั้นใช้งานเว็บตอนดังนี้

 • 1. ระบุรหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
 • 2. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ
 • *กรณีลืมรหัสผ่าน คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่
 • **กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 

สำหรับสิทธิ์เงินพิเศษผู้สูงอายุ คณะกรรมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปอีก โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรคนจน จะได้รับเดือนละ 50 บาท และ 100 บาท ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน และเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน