เช็คสิทธิเงินประกันรายได้ข้าวงวดล่าสุด งวดที่ 17

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

March 1, 2021


รัฐบาลอนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลางข้าวงวดที่ 17 เคาะจ่ายส่วนต่างชาวนา 1 มีนาคม นี้ โดยท่านสามารถ เช็คสิทธิเงินประกันรายได้ข้าวงวดล่าสุด งวดที่ 17 โอนเงินจากทาง ธนาคาร ธ.ก.ส. โดยมีรายละเอียดดังนี้


วิธีสมัครสินเชื่อเกียรตินาคิน สินเชื่ออนุมัติไว วงเงินสูง ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อเงินด่วนซิตี้แบงก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ


เช็คสิทธิเงินประกันรายได้ข้าวงวดล่าสุด งวดที่ 17 โอนเงินจากทาง ธนาคาร ธ.ก.ส.

เช็คสิทธิเงินประกันรายได้ข้าวงวดล่าสุด งวดที่ 17

หลังจากมติที่ประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 รอบที่ 1 ในงวดที่ 17 ที่ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% โดยทางกรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 17)  สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 12,050.59 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้วอยู่ที่ 11,993.73 บาท
  • 3.ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,791.00 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้วอยู่ที่ 9,442.99 บาท
  • 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,916.68 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้วอยู่ที่ 10,830.42 บาท
  • 5.ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 11,221.75 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้วอยู่ที่ 11,503.71 บาท

นอกจากนี้ด้านเงิน การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 17 ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ดังนี้

เงินประกันราย

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ได้รับเงินชดเชยตันละ 1,949.41 บาท ลดลงจากครั้งก่อนที่ 2,006.27 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละประมาณ 32,xxx บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้าได้รับเงินชดเชยตันละ 209.00 บาท ลดลงจากครั้งก่อนที่ 554 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละประมาณ 17,xxx บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีได้รับเงินชดเชยตันละ 83.32 บาทลดลงจากครั้งก่อนที่ 169.58 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 11,xxx บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียวได้รับเงินชดเชยตันละ 496.29 บาท เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ 496.29 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละประมาณ 9,xxx บาท

เช็คสิทธิเงินประกันรายได้ข้าวงวดล่าสุด งวดที่ 17


เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

วิธีตรวจรับเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อเกษตร

เช็คสิทธิเงินประกันรายได้ข้าวงวดล่าสุด งวดที่ 17

พี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนา สามารถเช็คได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดยเมื่อทางธนาคารโอนเงินให้แล้ว กดที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/ หรือคลิกที่รูปด้านบน จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้าระบบจะแจ้งโอนเรียบร้อย แต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินจากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

พิเศษ…!! ทำประกันรถชั้น 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10% ❗ เพียงแค่ท่านลงทะเบียนซื้อประกันกับ MoneyGuru ที่ลิงค์นี้ : http://bit.ly/3p4wf1l เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ส่วนลดเบี้ยประกัน

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน