เช็กสิทธิร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มลงทะเบียน 21 มิ.ย. นี้


รัฐบาลได้เปิดเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com โดยพร้อมเปิดเว็บพร้อมลงทะเบียน 21 มิ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น. เป็นต้นไป  สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียด เช็กสิทธิร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มลงทะเบียน 21 มิ.ย. นี้  และสามารถสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.


สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร


เช็กสิทธิร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มลงทะเบียน 21 มิ.ย. นี้

เช็กสิทธิร่วมโครงการ-ยิ่งใช้ยิ่งได้

สำหรับโครงยิ่งใช้ยิ่งได้ นั้นรัฐบาลได้ตั้งงบไว้ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 ของปีนี้ ผ่านผู้มีกำลังซื้อสูงให้นำเงินออกมาใช้จ่ายและคาดว่าจะกำหนดผู้ร่วมโครงการ 4 ล้านคน จากกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ 6 ล้านคน และคาดว่าจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการนี้ 2.4 แสนล้านบาท โดยจะกำหนด E-Voucher ให้ประชาชนที่ร่วมโครงการแทนเงินสด แต่จะได้สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท โดยท่านจะได้รับ Voucher ช่วง ก.ค.-ก.ย.2564 เพื่อใช้จ่ายเดือน ส.ค.-ธ.ค.2564 ด้านกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิ.ย. 2564 เวลา 06.00 – 22.00 น.

รายละเอียด E-Voucher

 • สำหรับ E-Voucher หรือ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ที่รัฐบาลจะแจกให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ โดยจะให้ในมูลค่า 5,000- บาทต่อคนต่อวัน และสะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าบริการต่างๆ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเป็นโครงการที่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคนสิทธิ

เงื่อนไขรับสิทธิเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชนคนทั่วไป

 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64
 • ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
 • ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

บัตรเครดิตสำหรับคนเงินเดือน 15000 บาท


วิธีลงทะเบียนรับสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet (สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง) (กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้)

เช็กสิทธิร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

หลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับประชาชน

 • 1.ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
 • 2.ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
 • 3.การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์
 • หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีใด
 • 4.แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ ระหว่างเวลา 6.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
 • ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ

วิธีรับเงินจาก E-Voucher 7,000 บาท

เช็กสิทธิร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

สำหรับวิธีการใช้สิทธิ ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอพฯ เป๋าตัง ในการซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าก็จะต้องติดตั้งแอพฯ ถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเท่านั้นเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการได้ E-Voucher ของโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เต็มจำนวน 7,000 บาทนั้น จะต้องมีการใช้จ่ายสูงสุดตั้งแต่ 60,000 บาท โดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อน หลังจากนั้นรัฐมจึงจะคืนเงินให้ 10-15% ของค่าใช้จ่ายนั้นๆ โดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใน g-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ โดยวงเงินสำหรับการดำเนินโครงการรวม 28,000 ล้านบาท

ค้นหาร้านค้าที่ร่วมโครงการ

เช็กสิทธิร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

คลิกค้นหาที่รุปด้านบนได้เลย

เบอร์ติดต่อช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการ รับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน 02-111-9999 กด 3 โทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะ โครงการฯ 02-273-9020 ต่อ 3503, 3516, 3506, 3502, 3536 โดยได้เฉพาะ จ-ศ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนดได้แก่
  ไปรษณีย์ลงทะเบียนที่อยู่: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล): spend2get@fpo.go.th

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ทำประกันรถยนต์รับส่วนลดเบี้ยประกัน ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand