เช็กสิทธิรับเงินเยียวยามาตรา 33 วันสุดท้ายกลุ่ม 10 จังหวัด รับสูงสุด 10000 บาท - MoneyGuru.co.th

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยามาตรา 33 วันสุดท้ายกลุ่ม 10 จังหวัด รับสูงสุด 10000 บาท


วันที่ 6 ส.ค. 64  นี้เป็นต้นจะเป็นวันโอนเงินเยียวยามาตรา 33 วันสุดท้ายใครยังไม่ได้รีบไป เช็กสิทธิรับเงินเยียวยามาตรา 33 วันสุดท้ายกลุ่ม 10 จังหวัด รับสูงสุด 10000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยามาตรา 33 วันสุดท้ายกลุ่ม 10 จังหวัด รับสูงสุด 10000 บาท

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยามาตรา 33 วันสุดท้ายกลุ่ม 10 จังหวัด รับสูงสุด 10000 บาท

สำหรับท่านไหนที่ได้ทำการตรวจสอบสิทธิรับเงินจากเว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วและมีสิทธิรับเงินพร้อมทำการผูกบัญชีธนาคารของท่านกับพร้อมเพย์แล้วแต่ยังไม่ได้เงิน ทางรัฐบาลได้แจ้งมาว่าจะทำการโอนเงินเยียวยารอบแรกของประกันสังคมจะแบ่งตามรอบได้ดังนี้

 • วันที่ 4 สิงหาคม รัฐจะโอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชนตั้งแต่หมายเลย 1024200112971-1620400023507
 • วันที่ 5 สิงหาคม รัฐจะโอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชนตั้งแต่หมายเลย 1620400023965-3460700773038
 • วันที่ 6 สิงหาคม รัฐจะโอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชนตั้งแต่หมายเลย 3460700774417-8960900002244

แต่กรณีที่เมื่อเลยกำหนดวันที่ 6 สิงหาคมไปแล้วแต่ท่านยังไม่ได้รับเงินทางประกันสังคมได้แจ้งว่าจะทยอยโอนให้ทุกวันศุกร์ในสัปดาห์ต่อๆไป โดยเมื่อท่านได้รับเงินจะได้รับข้อความดังนี้

เช็กSMSรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 หากขึ้นแล้วได้รับเงิน 100%

หากท่านได้รับ SMS รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 หากขึ้นข้อความตามรูปภาพด้านบนแล้วท่านสามารถกดเงินออกมาใช้ได้ทันที

สิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ม.33

สิทธิรับเงินเยียวยานายจ้าง

 • รัฐจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน

สิทธิรับเงินเยียวยาลูกจ้าง

 • ลูกจ้างรับเงิน 2,500 บาทต่อคน
 • รับเงินชดเชย 50% ของรายได้ แต่ไม่เกิด 7,500 บาท

รวมแล้วลูกจ้างได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดรวมเป็น 10,000 บาทต่อคน


กรณีที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยต้องทำอย่างไรบ้าง

ให้ท่านรีบไปทำการตรวจสอบสิทธิก่อนรับเงินโดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยา 10000 บาท สำหรับผู้ประกันตน ม33. ไม่เกิน 3 นาทีรู้ผล

เข้าไปที่ลิงค์นี้ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือกดที่รูปด้านบน

วิธีตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยา 10000 บาท สำหรับผู้ประกันตน ม33. ไม่เกิน 3 นาทีรู้ผล

จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชนและกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ จากนั้นกดค้นหา

วิธีตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยา 10000 บาท สำหรับผู้ประกันตน ม33. ไม่เกิน 3 นาทีรู้ผล

หลังจากที่ท่านกดค้นหาแล้วหาท่านได้รับสิทธิโปรแกรมจะแสดงข้อมูลตามรูปด้านบน


วิธีการรับเงินเยียวยา ต้องทำอย่างไร

สำหรับกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านโดยต้องทำการผูกกับพร้อมเพย์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมถึงนายจ้างในกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีชื่อระบุตามทะเบียนพาณิชย์ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีเข้ากับพร้อมเพย์ให้ดูวิธีการด้านล่างนี้

ขั้นตอนวิธีผูกบัญชีทุกธนาคารกับพร้อมเพย์เพื่อรับเงินเยียวยา

สำหรับการลงทะเบียนพร้อมเพย์นั้นสามารถดำเนินการได้ที่ธนาคารทุกสาขา โดยมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารส่วนใหญ่ยังมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากสาขาธนาคารด้วย เช่น ลงทะเบียนผ่าน mobile banking, internet banking, ตู้ ATM หรือ call center  โดยดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้…

ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงไทย

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

ช่องทางการบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารกรุงไทยทั้ง 3 ช่องทาง

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบวันที่ 4 ถึง 6 ส.ค. รับสูงสุด 10000 บาท


ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงเทพ

สิ่งที่ต้องมีในการผูกบัญชี

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

ช่องทางการบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารกรุงเทพ

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบวันที่ 4 ถึง 6 ส.ค. รับสูงสุด 10000 บาท


ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารออมสิน

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนผูกบัญชี

เอกสารในการลงทะเบียน

 • สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • โทรศัพท์มือถือของเราที่ต้องการลงทะเบียน

ช่องทางการลงทะเบียน

 1. ธนาคารออมสินทุกสาขา
 2. Internet Banking
 3. Application MyMo
 4. ตู้ ATM

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอพ Mymo.

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

 1. เข้าสู่ระบบแอพ Mymo.
 2. กดที่ปุ่มสามขีด ด้านซ้ายบนของหน้าจอ
 3. เลือกที่เมนู GSB พร้อมเพย์
 4. คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน และกดยอมรับเงื่อนไข
 5. เลือกว่าจะผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือผูกกับเบอร์โทรศัพท์
 6. เลือกบัญชีออมสินที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ แล้วกดยืนยัน
 7. ผูกพร้อมเพย์ออมสินเรียบร้อย

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบวันที่ 4 ถึง 6 ส.ค. รับสูงสุด 10000 บาท


ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคาร ธกส.

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

พร้อมเพย์บุคคลธรรมดาสิ่งที่ต้องมี

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของ ธ.ก.ส.

พร้อมเพย์นิติบุคคล

 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของ ธ.ก.ส.
 • มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากรมสรรพากร 13 หลัก

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอพ A-Mobile ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอพ A-Mobile ด้วยหมายเลขเบอร์โทรศัพท์

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท


ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารกสิกรไทย

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบวันที่ 4 ถึง 6 ส.ค. รับสูงสุด 10000 บาท

สิ่งที่ต้องเตรียม

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

ช่องทางการบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารกสิกรไทย

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอพ k plus

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านตู้ ATM

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท


ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบวันที่ 4 ถึง 6 ส.ค. รับสูงสุด 10000 บาท

สิ่งที่ต้องเตรียม

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

ช่องทางการสมัคร

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

สมัครบริการพร้อมเพย์ผ่านแอพ SCB EAST Net

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

สมัครใช้งานผ่านเว็บ promptpay.scb

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

เข้าไปที่ลิงค์นี้ สมัครพร้อมเพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์ หรือคลิกที่รูปด้านบนจากนั้นทำตามขั้นตอนของระบบ


ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงศรี

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบวันที่ 4 ถึง 6 ส.ค. รับสูงสุด 10000 บาท

สิ่งที่ต้องมี

 1. บัญชีเงินฝาก
 2. บัตรประชาชน
 3. เบอร์มือถือ

ช่องทางการสมัคร

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีสมัครบริการพร้อมเพย์ผ่านแอพ

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีสมัครบริการพร้อมเพย์ผ่านตู้ atm

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีสมัครบริการพร้อมเพย์ผ่านสาขาธนาคาร

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท


ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

สิ่งที่ต้องมี

 1. บัญชีเงินฝาก
 2. บัตรประชาชน
 3. เบอร์มือถือ

วิธีสมัครผ่านแอพ

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

 • กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน จากนั้น กด ตั้งค่า จากนั้นกด บริการ พร้อมเพย์
 • กด ถัดไป เพื่อลงทะเบียน

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

 • เลือกปุ่ม ปิด เบอร์โทรศัพท์มือถือและหมายเลขบัตรประชาชน จากนั้นกด ถัดไป( กรณีที่หมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง ได้มีการผูกกับบัญชีอื่นแล้ว ท่านจะต้องไปทำการยกเลิกที่ธนาคารของบัญชีนั้นๆก่อน ถึงจะสามารถสมัครได้ )

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

 • เลือกบัญชีที่ต้องการผูกเพื่อรับเงินโอน จากนั้นกดปุ่ม ตกลง
  ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกด ยืนยัน
 • ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ

ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคาร UOB

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

สิ่งที่ต้องมี

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

ช่องทางการสมัคร

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้แอป UOB Mighty


ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคาร ธอส.

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีเปิดบริการ PromptPay พร้อมเพย์ ผ่าน ธอส. ทุกสาขา

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • สมุดบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / บัญชีบุคคลธรรมดา / บัญชีเดี่ยว / บัญชีเงินบาทไทย
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และสมุดบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่
 2. แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน / เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการผูกบัญชี
 3. ตรวจสอบเอกสารลงทะเบียน และลงนาม เสร็จสิ้นการทำรายการ

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท


ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารทิสโก้

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

สิ่งที่ต้องมี

 1. บัญชีเงินฝาก
 2. บัตรประชาชน
 3. เบอร์มือถือ

การสมัคร TISCO Promptpay

ลูกค้าสามารถสมัครผ่าน TISCO Mobile Banking, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคาร ทั่วประเทศ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ โดยใช้

 1. สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของบุคคลธรรมดา และไม่เป็นบัญชีร่วม
 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 3. เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี และหลักฐานการถือครองหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว เช่น เอกสารแสดงการชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น (สำหรับการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์)

เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ

 1. เลขประจำตัวประชาชนผูกได้กับ 1 บัญชีธนาคารเท่านั้น
 2. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 เบอร์ผูกได้กับ 1 บัญชีธนาคารเท่านั้น
 3. กรณีสมัครพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ผ่าน TISCO Mobile Banking จะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเท่านั้น

สมัครผ่าน TISCO Mobile

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท


ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารไทยเครดิต

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1.สมุดบัญชีเงินฝากที่ที่ต้องการลงทะเบียน โดยมีบัญชีเงินฝากที่สามารถลงทะเบียนได้ดังนี้
– บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน : กระแสรายวัน กระแสรายวันเพิ่มค่า
– บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ออมทรัพย์ ออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ Plus account one Plus Hi
2.บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
3.หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ต้องการลงทะเบียน (กรณีลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ)

ลงทะเบียนด้วยตู้ ATM

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

 1. เอกสารประกอบการลงทะเบียน
 2. บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
 3. สมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการลงทะเบียน
 4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ต้องการลงทะเบียนหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
 • แสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของผ่านระบบ USSD
 • แจ้ง OTP ที่ได้รับกับเจ้าหน้าที่ฯ
 • รับใบคำขอลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ฯ
 • ลูกค้าลงนามในช่อง “ผู้ลงทะเบียน”
 • เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียนที่สาขา

สมัครได้ด้วยตนเองที่สาขาธนาคาร ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทั้ง 20 สาขาตามวิธีการต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
 2. เอกสารประกอบการลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด และสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
 2. รับใบคำขอลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ฯ
 3. ลูกค้าลงนามในช่อง “ลงทะเบียน”
 4. เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาท

วิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์ทุกธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา สูงสุด 10000 บาทดาวน์โหลดใบลงทะเบียนพร้อมเพย์คลิก


สิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ม.33

รูปแบบการช่วยเหลือจะแบ่งได้ดังนี้

สิทธิรับเงินเยียวยานายจ้าง

 • รัฐจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน

สิทธิรับเงินเยียวยาลูกจ้าง

 • ลูกจ้างรับเงิน 2,500 บาทต่อคน
 • รับเงินชดเชย 50% ของรายได้ แต่ไม่เกิด 7,500 บาท

รวมแล้วลูกจ้างได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดรวมเป็น 10,000 บาทต่อคน

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand