เช็กสิทธิรับการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน - MoneyGuru.co.th

เช็กสิทธิรับการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


เช็กสิทธิรับการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร โดยจะต้องใช้เกณฑ์เยียวยาเกษตรกรอะไรบ้างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

เช็กสิทธิรับการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เช็กสิทธิรับการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เมื่อเร็วๆนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในประกาศ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร ให้ดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยกำหนดเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรดังต่อไปนี้…

เกณฑ์เยียวยาเกษตรกรด้านพืช

  • ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท

เกณฑ์เยียวยาเกษตรกรด้านประมง

  • ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ดำเนินการช่วยเหลือ สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ ปลาหรือสัตว์น้ำอื่น ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ และสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ ตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร

เกณฑ์เยียวยาเกษตรกรด้านปศุสัตว์

  • ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง ให้ความช่วยเหลือกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตายหรือเสียหาย ในอัตราไร่ละ 1,980 บาท แต่ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ตามจำนวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่กำหนด

เกณฑ์เยียวยาเกษตรกรด้านการเกษตรอื่นๆ

  • ให้ดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ด้านการเกษตรที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเหมาจ่าย ในอัตราไร่ละ 800 บาท ปรับเกลี่ยพื้นที่นาเกลือทะเล ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่ที่เสียหายจริง อัตราไร่ละ 1,220 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

นอกจากนี้ยังมี ค่าจ้างเหมารถ เพื่อใช้ในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย และที่นำไปสนับสนุนหรือขนส่งพืชหญ้าอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ ให้เบิกจ่ายเป็นรายวันตามราคาท้องถิ่น

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 5% พร้อมบัตรเติมน้ำมันฟรี รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ประกันรถยนต์กันน้ำท่วมราคาพิเศษ

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand