เงื่อนไขรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

July 17, 2020


เงื่อนไขรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง-3000-บาท

เตรียมตัวให้พร้อม 20 ก.ค.นี้ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เตรียมรับเงินยียวยา​กลุ่ม​เปราะบางที่ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​การ​แพร่ระบาด​ของ​เชื้อไวรัสโค​วิด​19 โดยท่านสามารถดู เงื่อนไขรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จ่ายครั้งเดียวไม่ต้องลงทะเบียน  หรือ  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300 โดยรายละเอียดมีดังนี้

 

เงื่อนไขสำคัญรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จ่ายครั้งเดียวไม่ต้องลงทะเบียน

เงื่อนไขสำคัญรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง-3000-บาท

นาง สาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19  โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

 

  • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง เงินเยียวยาเกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกันสังคม ม33
  • ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท/คน ซึ่งจ่ายครั้งเดียวในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ช่องทางการรับเงิน

มีการแบ่งจ่ายเป็น 2 แบบ ได้แก่

  • 1.รับตามบัญชีเงินอุดหนุนรายเดือนที่เข้าตามปกติทุกเดือน (ได้แก่ บัตรคนจน เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กและเบี้ยความพิการ)
  • 2.รับเงินสด โดยกรมบัญชีกลาง​จะโอนเงินให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นคนจัดสรร

ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะเร่งดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท รวม 3 เดือน คิดเป็นเงิน 3,000 บาท (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หรือ  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

 

 

ผู้ได้รับสิทธิ รับเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

  • เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน
  • คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือใดๆ รัฐบาลได้ขอขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเขต หรือ อบต. ใกล้ที่อยู่อาศัย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือต่อไป หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง หรือท่านผู้อ่านจะเข้าไปตรวจสอบเช็คสิทธิสวัสดิการสังคมได้ที่ข้อมูลด้านล่าง

 

วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

 

วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิสวัสดิการสังคม

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

การตรวจสอบสิทธิ์ให้ท่านคลิกที่รูปด้านบน กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ

กรณีท่านที่ไม่เคยลงทะเบียน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-631
จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู  ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก”  รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิต MoneyGuru ขอแนะนำให้ท่านมีไว้สักใบ แต่ก่อนตัดสินใจเลือกใบไหนควรเข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตเพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่สำหรับคุณ โดยสามารถค้นหาได้ที่นี่เลย

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน