เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

April 29, 2020


สำหรับท่านที่เป็น เกษตรกร แต่ยังไม่ทราบว่าท่านหรือคนในครอบครัวมีสิทธิ์หรือไม่ วันนี้เราจะมาอธิบายมาตรการรับ เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราดูกันเลย

เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

เงินเยียวยาเกษตรกร-15000-บาท-ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

มาตรการเยียวยาเกษตรกร 10 ล้านราย เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือนรวม 15,000 บาท โดยทางด้านรับบาลได้กำหนดกลุ่ม เกษตรกรดังนี้

  1. เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย
  2. เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1.57 ล้านราย

โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในมาตรการนี้ จะได้รับเงินจ่ายตรงเดือนละ 5,000 บาทตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 รวม 15,000 บาทต่อราย ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงภาวะวิกฤติ และมีความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มเติม สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ และป้องกันการเกิดปัญหาทางสังคมที่อาจจะตามมา เกษตรกรที่ยังไม่ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเกษตรกรได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563


อัพเดท…วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท แบบง่ายๆ

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ช่วงวิกฤตโควิด-19


เป้าหมาย มาตรการเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

มาตรการนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จะแบ่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน10 ล้านราย ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10 ล้านราย ต้องไม่ซ้ําซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการ”เราไม่ทิ้งกัน” และผู้ที่ได้รับ สวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบํานาญของกรมบัญชีกลาง และมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนของสํานักงานประกันสังคม
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง จะดําเนินการปรับปรุงทะเบียน เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน และส่งข้อมูลและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ให้ ธกส. โดยทางธกส. จะตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อขจัดความซ้ําซ้อนของข้อมูลทั้ง 3 หน่วยงาน นอกจากนี้ทางธกส. จะตรวจสอบข้อมูลเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก กับข้อมูลผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือภายได้โครงการเราไม่ทิ้งกัน อีกทางหนึ่งด้วย
เมื่อตรวจสอบเสร็จธกส. จะดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามช่องทาง และกลไกของธนาคารฯ ที่ตรวจสอบได้

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ อยู่บ้านช้อปปิ้งสิ่งอาหารมาทานน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปข้างนอกแน่นอน MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน