รัฐเพิ่มเงินสบทบให้ทุกปี หนุนเยาวชน คนทำงาน ออมเงินระยะยาว

กอช. หนุนเยาวชน คนทำงาน ออมเงินระยะยาว รัฐสมทบเพิ่มทุกปี


อย่างที่เคยแนะนำกันมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องของการออมว่า เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ควรจะทำให้ได้เป็นประจำ ยิ่งเป็นการ ออมเงินระยะยาว เพื่อเกษียณด้วยแล้ว ไม่ว่าจะเก็บมาก หรือน้อย ก็ควรทำสม่ำเสมอ เพราะเป็นเรื่องดีๆ ที่เราทำให้ตัวเองได้ 

เมื่อไม่นานมานี้ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนเยาวชน คนทำงาน แบ่งเก็บ ออมเงินระยะยาว รัฐสมทบเพิ่มทุกปี เพื่อเก็บออมไว้ใช้รายเดือนหลังอายุ 60 ปี

กอช. ชวนคนทำงาน ออมเงินระยะยาว รัฐสมทบเพิ่มทุกปี

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ให้ข้อมูลเชิญชวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือก 1 วางแผนเงินออมหลังอายุ 60 ปี ควบคู่กับ กอช. เพียงออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี จากนั้นจะได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุสมาชิก สูงสุด 100% ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

โดยสมาชิกสามารถ ออมเงินระยะยาว ได้เมื่อมีเงิน ไม่ต้องออมเงินเท่ากันทุกเดือน แต่ยังคงสิทธิในการเป็นสมาชิก กอช. อยู่ เพื่อที่จะได้มีเงินออมไว้ใช้ดูแลตนเองหลังอายุ 60 ปี นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุน ซึ่งจะได้รับความคุ้มผลตอบแทนไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคาร 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคารด้วย

ซึ่งสมาชิกจะได้สวัสดิการจาก 2 หน่วยงานรวมกัน ในระหว่างการทำงาน จะได้เงินทดแทนรายได้กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคม และเมื่ออายุหลังอายุ 60 ปี จะได้บำนาญรายเดือนจาก กอช. และได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเกณฑ์อีกด้วย ซึ่งน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังอายุ 60 ปี

กอช. หนุนเยาวชนออมเงิน รัฐสมทบเพิ่ม 50%

เมื่อไม่นานมานี้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) โครงการส่งเสริมการออม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา รู้จักการออม รู้จักการบริหารจัดการเงินและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพื่อใช้สำหรับวางแผน การเก็บ ออมเงินระยะยาว ตั้งแต่วัยเรียน จนถึงวัยทำงาน จะได้มีเงินบำนาญที่เพียงพอเป็นหลักประกันในการใช้จ่าย

สำหรับกองทุน กอช. เริ่มต้นออมเงินที่ 50 บาท โดยตั้งเป้าหมายกำหนดไว้สูงสูด 13,200 บาทต่อปี ซึ่งทุกครั้งที่ส่งเงินออมสะสมกับ กอช. จะได้เงินสมทบเพิ่มให้ตามช่วงอายุ ดังนี้

  • อายุ 15-30 ปี รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ 50% ของเงินออม สูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อปี หรือคิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำประมาณ 4%
  • อายุมากกว่า 30-50 ปี รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ 80% ของเงินออม สูงสุดไม่เกิน 960 บาทต่อปี หรือคิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำประมาณ 7%
  • อายุมากกว่า 50-60 ปี รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ 100% ของเงินออม สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี หรือคิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำประมาณ 9%

สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000
ตรวจสอบสิทธิได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ เว็บไซต์ กอช. 

กอช. คืออะไร

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกและเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญให้แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิก กอช.

  • สัญชาติไทย
  • อายุ 15 – 60 ปี
  • ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง
  • ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน เช่น นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับแท็กซี่ พ่อบ้าน แม่บ้าน บุคคลรัฐจ้างทั่วไป

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กอช.

การส่งเงินสะสมของสมาชิกจะต้องสะสมไม่น้อยกว่า 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินกว่า 13,200 บาทต่อปี เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสมรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป

นอกจากนี้ รัฐบาลจะค้ำประกันผลตอบแทนให้กับสมาชิก กอช. ทุกคน โดยคำนวนอัตราผลประโยชน์ให้ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือโทร Call Center 0 2555 0555

ด้วยความปรารถนาดีจาก MoneyGuru

ข้อมูลอ้างอิง: กองทุนการออมแห่งชาติ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @MoneyGuruThailand