หน้าฝนแล้ว ระวัง 3 โรคชวนเบื่อในฤดูฝน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

June 27, 2020


โรคในฤดูฝน เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เชื้อโควิดก็ยังต้องระวัง แถมยังต้องระวังโรคตามฤดูกาลอีก ด้วยบรรยากาศ ความชื้น และสิ่งต่างๆ เอื้อให้ป่วยง่ายมาก หน้าฝนแล้ว ระวัง 3 โรคชวนเบื่อในฤดูฝน

หน้าฝนแล้ว ระวัง 3 โรคชวนเบื่อในฤดูฝน

โรคในฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม : วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เดือนมิถุนายน 63

1.โรคไข้หวัดใหญ่ 

เป็นโรคที่ระบาดมากในช่วงหน้าฝน จะมีอาการไข้สูงไอ มีน้ำมูก ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัวมีอาการซึม และไม่ค่อยกินอาหาร จึงควรฉีดวัคซีนป้องกัน หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีคนแออัด หากจำเป็นต้องอยู่ในที่ดังกล่าว ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน 

วิธีป้องกันหวัด

  • สังเกตว่าในบ้านเราเมื่อเด็กสักคนเป็นหวัด ทำไปทำมาผู้ใหญ่ก็จะพลอยติดหวัดไปด้วยและวนเวียนติดหวัดกันไปทั้งบ้าน แสดงว่าการป้องกันในบ้านเราไม่ดีเลย ทั้งที่การป้องกันไข้หวัดแพร่กระจายง่าย
  • สวมหน้ากากอนามัย ที่จริงคนที่สวมหน้ากากไม่ใช่เพื่อป้องกันคนที่ยังไม่ป่วยนะคะ แต่ที่ควรสวมคือคนป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาไอจามแล้วเชื้อหวัดฟุ้งกระจายไปสู่คนอื่น หน้ากากที่ใช้อาจจะเป็นแบบเยื่อกระดาษ หรือแบบผ้าก็ได้ค่ะ และถ้าเปื้อนเปียกก็ควรเปลี่ยนบ่อยๆ
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
  • ใช้ช้อนกลางหากรับประทานอาหารร่วมกัน เพราะเชื้อหวัดจะอยู่ที่น้ำลายด้วย 
  • หมั่นล้างมือ เพื่อไม่ให้เชื้อหวัดที่ติดอยู่ที่มือจากการสั่งน้ำมูก จับตา จับจมูก ไปแพร่ไว้ตามสิ่งผู้ป่วยไปสัมผัส เช่น ราวรถเมล์ ลูกบิดประตู หรือปุ่มกดลิฟท์ ส่วนคนที่ไม่ได้ป่วยก็หมั่นล้างมือ และลดการใช้มือลูบหน้า ลูบจมูก แคะขี้ตา เผื่อไปจับสิ่งของที่มีเชื้อหวัดเข้าก็จะได้ไม่นำเชื้อเข้าสู่ตัว

แจกบัตรเติมน้ำมัน

2.โรคไข้เลือดออก 

เป็นโรคที่มีการระบาดอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่มักมีน้ำขังตามที่ต่างๆ ส่งผลให้ยุงลายมาวางไข่ และนำเชื้อไวรัสมาสู่คน การรักษาจะให้ยาลดไข้ และน้ำอย่างเพียงพอ 

ลักษณะโรค

โรคไข้เลือดออกเดงกี เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นแมลงนำโรค โรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากโรคได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากใน 30 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 100 ประเทศที่โรคนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่น และโรคนี้ยังคุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 40 (2,500 ล้านคน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบมากในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ซึ่งเป็น single – strand RNA จัดอยู่ใน genus Flavivirus และ family Flaviviridae มี 4 serotypes คือ DEN-1, DEN-2, DEN-3 และ DEN-4 ทั้ง 4 serotypes มี antigen ร่วมบางชนิด จึงทำให้มี cross reaction และ cross protection ได้ในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสเดงกีชนิดหนึ่งจะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกีชนิดนั้นตลอดไป (long lasting homotypic immunity) และจะมีภูมิคุ้มกัน cross protection ต่อชนิดอื่น (heterotypic immunity) ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 6-12 เดือน ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีไวรัสเดงกีชุกชุมอาจมีการติดเชื้อ 3 หรือ 4 ครั้งได้

วิธีการติดต่อ

โรคไข้เลือดออกเดงกีติดต่อกันได้โดยมียุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นแมลงนำโรคที่สำคัญ และในชนบทบางพื้นที่ จะมียุงลายสวน (Aedes albopictus) เป็นแมลงนำโรคร่วมกับยุงลายบ้าน เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้ ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนมากขึ้น แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลาย พร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไป เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทำให้คนนั้นป่วยได้

ระยะฟักตัว

ระยะเพิ่มจำนวนของไวรัสเดงกี ในยุง ประมาณ 8-10 วัน

ระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสเดงกี ในคน ประมาณ 3-14 วัน โดยทั่วไปประมาณ 5-8 วัน

ระยะติดต่อ

โรคไข้เลือดออกเดงกีไม่ติดต่อจากคนสู่คน ติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็นแมลงนำโรค การติดต่อจึงต้องใช้เวลาในผู้ป่วยและในยุง ระยะที่ผู้ป่วยมีไข้สูงประมาณวันที่ 2-4 จะมีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก ระยะนี้จะเป็นระยะติดต่อจากคนสู่ยุง และระยะเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสในยุงจนมากพออีกประมาณ 8-10 วัน จึงจะเป็นระยะติดต่อจากยุงสู่คน

3.โรคมือ เท้า ปาก 

สามารถติดต่อโดยการสัมผัส จะมีอาการไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย บางรายอาจมีแผลในเยื่อบุปาก มีตุ่มน้ำหรือตุ่มแดงๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า การป้องกันจึงควรหมั่นล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด และใช้ของร่วมกับผู้อื่น หากโรงเรียนมีการระบาดของโรค ควรให้เด็กหยุดเรียน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

สาเหตุและอาการ

โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อ Enterovirus เด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอาการไข้ ซึ่งอาจจะไข้ต่ำหรือไข้สูงก็ได้และจะมีแผลในปาก มีผื่นที่มือที่เท้า ส่วนใหญ่แผลในปากเราพบได้หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บริเวณของเพดานแข็งเพดานอ่อนหรือบางคนก็พบที่กระพุ้งแก้มหรือที่ลิ้นได้ บางคนเป็นเยอะก็จะลามออกมาที่ริมฝีปากหรือรอบ ๆ ริมฝีปากเลยก็มี ส่วนผื่นที่มือที่เท้า ส่วนใหญ่จะเป็นตุ่มแดง ๆ หรือบางครั้งก็เป็นตุ่มน้ำใสได้ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ง่ามนิ้วมือนิ้วเท้า เป็นต้น

บางคนเป็นแผลเยอะ และทำให้เขาเจ็บปากมาก รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ ถ้าเกิดว่าเขามีอาการเพลียมาก รับประทานอาหารไม่ได้ พวกนี้ก็คงต้องมาโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเข้าทางเส้นเลือด ช่วยประคับประคองไป จนกว่าอาการจะดีขึ้น รับประทานได้ดีขึ้นก็กลับบ้าน

ภาวะแทรกซ้อน

ส่วนใหญ่มักจะหายได้เองภายใน 5-7 วัน แต่ขณะเดียวกันคือ ภาวะแทรกซ้อนก็พบได้ อันที่รุนแรงที่สุด เราเรียกว่าเป็นก้านสมองอักเสบ ซึ่งพบได้น้อยมาก ๆ 1-5 รายต่อปี แล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตที่สูง พ่อแม่ต้องสังเกตให้ดีว่าเด็กมีอาการที่น่ากังวลไหม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเขามีอาการซึมลง หายใจหอบ หายใจเร็ว มีอาการชัก เกร็ง หมดสติ หรือมือสั่น ขาสั่น เดินเซ ถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ ควรจะต้องรีบพากลับมาพบแพทย์

การแพร่เชื้อและวิธีป้องกัน

ระยะแพร่เชื้อเริ่มได้ตั้งแต่เขามีอาการ ตอนนี้ก็จะเริ่มมีเชื้อออกมาทางน้ำลาย แล้วก็อุจจาระแล้ว

แล้วก็สามารถที่จะแพร่ไปได้ จนกระทั่ง ถึงแม้ว่าโรคจะหายดีแล้ว  เช่น ประมาณสัปดาห์หนึ่งหลังจากโรคหายแล้ว

เรายังสามารถตรวจพบเชื้อในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ระยะที่แพร่เชื้อได้มาก ๆ ก็คือช่วงที่มีอาการ คือประมาณภายใน 7 วันแรก หลังจากเริ่มมีอาการ

การรักษาโรคนี้ โดยทั่วไปก็จะเป็นการรักษาตามอาการ  ถ้ามีไข้ก็ให้กินยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ไป

หรือถ้ามีอาการคัน ก็อาจจะกินยาแก้แพ้ แก้คันได้

ปัจจุบันเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากโดยเฉพาะ แต่ว่าการป้องกันทำได้หลายอย่าง

ที่มา : กรมควบคุมโรค, สสส.

ทั้งหมดนี้ก็เป็น โรคในฤดูฝน ทั้งสามโรคที่ต้องเฝ้าระวังกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ช่วงนี้ฝนเริ่มตกหนัก อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย น้องๆ หนูๆ ก็เปิดเทอมแล้ว ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดี

ถ้าถามว่าเลือกบัตรเครดิตแบบไหนดี ก็ต้องตอบว่าเลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ให้มากที่สุด จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากแต่ละธนาคารก็ออกบัตรครดิตออกมามากมายหลายประเภทให้เลือกใช้กันอยู่แล้ว ดังนั้นก่อนที่จะทำบัตรเครดิตสักใบ MoneyGuru อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบบัตรเครดิตให้แน่ใจก่อน เพื่อที่จะได้ตัดสินใจทำบัตรเครดิตที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด

ใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิต MoneyGuru ขอแนะนำให้ท่านมีไว้สักใบ แต่ก่อนตัดสินใจเลือกใบไหนควรเข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตเพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่สำหรับคุณ โดยสามารถค้นหาได้ที่นี่เลย

เปรียบเทียบบัตรเครดิตครบทุกธนาคาร

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน