จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางก็คือ หนังสือเดินทาง หรือที่ใครๆ เรียกทับศัพท์กันว่า พาสปอร์ต เพราะหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ถือเป็นเครื่องยืนยันตัวตนของเราขณะเดินทางไปเที่ยวหรือทำงานต่างประเทศ ฉะนั้น ถ้าเราทำ พาสปอร์ตหาย ย่อมส่งผลกับการเดินทางที่เหลือแน่นอน

แอกซ่า

ทีนี้เมื่อ หนังสือเดินทางหาย ไปแล้ว ควรทำอย่างไร จะไปติดต่อขอทำใหม่ที่ไหน มีขั้นตอนในการดำเนินการยื่นเรื่องอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบมาให้ 

พาสปอร์ตหาย ทำยังไงดี

พาสปอร์ตหาย ทำยังไงดี ?

เหตุการณ์ที่ใคร ๆ คงไม่อยากเจอระหว่างเดินทางไปต่างประเทศเลยก็คือหนังสือเดินทางหาย เพราะไม่ว่าจะทำหายด้วยความเลิ่นเล่อ หรือถูกขโมยกระเป๋าก็ตาม เพราะหนังสือเดินทางเปรียบเสมือนเอกสารยืนยันตัวตนของเราในต่างประเทศ และใช้ในการเดินทางเข้า – ออก แต่ละประเทศ ฉะนั้นถ้า พาสปอร์ตหาย แล้วละก็ ความสนุกและความสบายใจระหว่างการเดินทางคงลดลงไปไม่น้อย

วันนี้เราเลยมีข้อมูลดีๆ มาให้คุณอ่านเก็บไว้เป็นความรู้สักนิดว่า ว่าเราจะรับมืออย่างไรบ้าง ? จะต้องไปดำเนินการกี่ขั้นตอน ? และใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 

ก่อนเดินทางควรเตรียมเอกสารสำรองไว้สำหรับการแสดงตัว หรือใช้ยืนยันตัวตนกรณีมีเหตุฉุกเฉินให้มีความจำเป็นต้องใช้ จะได้มีเอกสารสำรองให้หยิบใช้ได้ทันท่วงที 

โดยเอกสารสำคัญที่ควรเตรียมให้พร้อมอยู่เสมอ ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่

 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต + วีซ่า
 • สำนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายติดบัตร
 • ประกันการเดินทาง (ถ้ามี)

โดยควรเตรียมเอกสารเหล่านี้ไว้หลาย ๆ ชุด และเก็บแต่ละชุดไว้ในกระเป๋าเดินทาง หรือสัมภาระที่แตกต่างกันเพื่อกระจายความเสี่ยง กรณีกระเป๋าเดินทาง หรือกระเป๋าสะพายหาย และมีหนังสือเดินทางเก็บไว้ในนั้น เราจะได้มีเอกสารไปแจ้งความ เพื่อขอทำพาสปอร์ตใหม่

ทีนี้ถ้า พาสปอร์ตหาย ระหว่างการเดินทางในต่างประเทศจริงๆ ให้ทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • เปิด Google Map หรือสอบถามเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือร้านค้าท้องถิ่นเพื่อหาสถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ และรีบแจ้งความ พาสปอร์ตหาย ให้ไวที่สุด ภายใน 24 ชม. หรือทันทีที่ทราบว่าหาย โดยต้องระบุกับตำรวจให้ชัดเจนว่า หาย (Lost) หรือถูกขโมย (Stolen)
 • หลังจากได้ใบแจ้งความแล้วให้ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ เมืองนั้น ๆ เพื่อขอใบรับรองหนังสือเดินทางหาย (Confirmation of Reporting the loss of Passport)
 • จากนั้นไปติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอรับความช่วยเหลือ โดยเขียนคำร้องพร้อมแสดงใบแจ้งความ ใบรับรองหนังสือเดินทางหาย พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาวีซ่า
 • กรณีที่ต้องกลับไทยด่วน ไม่สามารถรอรับพาสปอร์ตได้ ให้ขอสถานทูตหรือสถานกงสุลออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทย โดยจะใช้ได้แค่ครั้งเดียว แล้วจะหมดอายุเมื่อเดินทางถึงไทย

เผื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้มากวนใจระหว่างที่คุณไปเที่ยวต่างประเทศ การทำประกันการเดินทางไว้ก่อน จะช่วยให้เราอุ่นใจ ไร้กังวล เพราะโดยส่วนใหญ่ประกันการเดินทางจะมอบความคุ้มครองกรณีเอกสารสำคัญสูญหายด้วย 

หมายเหตุ: การแจ้งความและขอยื่นเรื่องทำหนังสือเดินทางใหม่ กรณี พาสปอร์ตหาย ระหว่างเดินทาง มีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละเทศ ก่อนการเดินทางไปยังต่างประเทศ จึงควรหาข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อน


กรณี พาสปอร์ตหาย ในไทย

กรณีทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตหายในไทย ขั้นตอนต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ไม่ยุ่งยากเลย เมื่อรู้ตัวว่าทำพาสปอร์ตหาย อย่างแรกที่ควรทำคือติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ จากนั้นนำใบรับแจ้งความมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย

โดยสามารถขอทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนออกเดินทางไปยังต่างประเทศได้ที่ จุดบริการทำพาสปอร์ตได้ ส่วนใครไม่อยากต้องไปยืนต่อแถว รอคิวให้เสียเวลา ก็สามารถจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ล่วงหน้าได้เช่นกัน โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ จองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์ ของทางสถานกงสุล และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้

พาสปอร์ตหาย จองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์

สำหรับการยื่นทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
  • สูติบัตรฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย

กรณีการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพราะหนังสือเดินทางเล่มเก่าใกล้หมดอายุ จะต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดิมมาแสดง แต่หากพาสปอร์ตเล่มเดิมสูญหาย จะต้องนำใบแจ้งความมาแสดง

ขั้นตอนการยื่นขอทำพาสปอร์ต

 • รับบัตรคิว
 • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้แสดง
 • วัดส่วนสูง
 • เก็บลายนิ้วมือ
 • ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
 • ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมแจ้งว่าต้องการรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตนเอง (รอ 1-2 วันทำการ) หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (5-7 วันทำการ)

Passport tip : ในปัจจุบัน หนังสือเดินทางมีคุณลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการบันทึกภาพม่านตา ดังนั้น ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ จึงควรใส่คอนแทคเลนส์ใสเท่านั้น เพื่อให้สามารถบันทึกภาพม่านตาตามธรรมชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองหนังสือเดินทาง 

โทรศัพท์ : 0 2572 8442 และ 0 2203 5000 ต่อ 32301
E-mail : consular05@mfa.go.th

เปรียบเทียบบัตร

บทความแนะนำ