8 สุดยอดคาถาสวดก่อนขับรถปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตราย พร้อมขั้นตอนปฏิบัติ

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

May 5, 2020


คาถาขับรถปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตราย

สำหรับท่านที่ต้องเดินทางโดยใช้รถใช้ถนนหรือจำเป็นที่ต้องเดินทางไกล จำเป็นต้องเผชิญกับรถบนถนนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะท่านที่เป็นมือใหม่อาจจะยังขับรถไม่เก่งกะจังหวะไม่เก่งจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ หรืออุบัติเหตุบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนำสุดยอด คาถาขับรถปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตราย พร้อมขั้นตอนปฏิบัติ

 

คาถาขับรถปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตราย พร้อมขั้นตอนปฏิบัติ

คาถาขับรถปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตราย1

 

  • 1.คาถาขับรถปลอดภัย

ก่อนท่องบทสวดให้ท่านทำสมาธิทำใจให้สงบจากนั้น ท่องนโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ) จากนั้นกล่าวว่า…
เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง” เมื่อท่านท่องบทสวดเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิต ให้สามารถเดินทางแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆ ตลอดทุกการเดินทาง

 

  • 2.คาถาเดินทางให้ไร้อุปสรรค ปลอดภัย

ก่อนท่องบทสวดให้ท่านทำสมาธิทำใจให้สงบจากนั้น ท่องนโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ) จากนั้นกล่าวว่า…
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ” เมื่อท่านท่องบทสวดเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิต ให้เดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค ตลอดการเดินทาง

 

  • 3.คาถาเดินทางไกล ช่วยให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

ก่อนท่องบทสวดให้ท่านทำสมาธิให้สงบจากนั้น ท่องนโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ) จากนั้นกล่าวว่า…
มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง” เมื่อท่านท่องบทสวดเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิต ให้การเดินทางแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆ โดยจะเน้นไปที่การเดินทางไกลๆ

 

  • 4.คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

ก่อนท่องบทสวดให้ท่านทำสมาธิให้สงบจากนั้น ท่องนโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ) จากนั้นกล่าวว่า…
อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรา ยามดี (วันที่เดินทาง หรือกล่าวว่า “วันนี้”) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ เมื่อท่านท่องบทสวดเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิต ขอให้ข้าพเจ้าและคณะเดินทางโดยปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ เภทภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ (รถ เรือ เครื่องบิน และอื่น ๆ) และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

 

  • 5.คาถาเดินทางอย่างมีสติ

ก่อนท่องบทสวดให้ท่านทำสมาธิให้สงบจากนั้น ท่องนโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ) จากนั้นกล่าวว่า…
พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ” เมื่อท่านท่องบทสวดเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิตเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ ไม่หลับใน มีสติในการขับรถยนต์ ตลอดการเดินทาง

 

  • 6.คาถารอดพ้นอันตราย

ก่อนท่องบทสวดให้ท่านทำสมาธิให้สงบจากนั้น ท่องนโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ) จากนั้นกล่าวว่า…
นะรา นะระ หิตัง เทวัง นะระ เทเรหิ ปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิ สุคะตังชินัง” เมื่อท่านท่องบทสวดเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิต ขอให้การเดินทางครั้งนี้ให้รอดพ้นอันตราย

 

  • 7.คาถาป้องกันภัย (สวดก่อนออกเดินทาง)

ก่อนท่องบทสวดให้ท่านทำสมาธิให้สงบจากนั้น ท่องนโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ) จากนั้นกล่าวว่า…
ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม” เมื่อท่านท่องบทสวดเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิต ให้เดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค ตลอดการเดินทางแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆ ปลอดภัยถึงจุดมุ่งหมายปลายทาง

 

  • 8.คาถาแคล้วคลาด (สวดคาถา 3 จบก่อนขับรถเดินทางไกล)

ก่อนท่องบทสวดให้ท่านทำสมาธิให้สงบจากนั้น ท่องนโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ) จากนั้นกล่าวว่า…
พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะ รักกะเมสะเม” เมื่อท่านท่องบทสวดเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิต ให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆ ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

 

คาถาทั้งหมดทั้งมวลนี้จะไม่ช่วยท่านเลยหากท่านขับขี่รถยนต์โดยไม่มีสติ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ดังนั้นก่อนเดินทางทุกๆครั้งผู้ขับรถควรมีสติให้มีความพร้อม นอนให้พอ รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางในการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ส่วนลดประกันรถยนต์-10

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน