วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่ม 3 รับทีเดียว 15,000 บาท

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

July 16, 2020


พี่น้องเกษตรกรกลุ่ม 3 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างลืมเช็กสิทธิ์ รับเยียวยาเกษตรกร สำหรับ วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่ม 3 รับทีเดียว 15,000 บาท โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี้

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่ม 3 รับทีเดียว 15,000 บาท

อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร-กลุ่มไหนได้เงินเยียวยา-15000-บาท

เกษตรกรกลุ่ม 3 จำนวน 7.5 ล้านรายท่านสามารถตรวจสอขสิทธิ์เยียวยาเกษตร เพราะในเวลานี้ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กำลังจ่ายเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนรายละ 5,000 บาทวันละ 1 ล้านราย โดยได้เริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม จนถึง 22 กรกฏาคม 2563  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. สำหรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มที่ 3 ที่เคยแจ้งยืนยันการปลูกพืช ใน ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร แล้วตั้งแต่ก่อนถึงวันนี้ถึง 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลานี้รอการตรวจสอบจัดชุดติดประกาศ และ ยืนยันในระบบ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  กรณีเกษตรกร กลุ่มที่ 3 ที่ยังไม่ได้แจ้งทำการเพาะปลูก เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาในการเพาะปลูก ในส่วนเวลานี้การขึ้นทะเบียน เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรนั้นท่านไม่สามารถ แจ้งยืนยันหลังปลูกพืชได้แล้วเพราะว่า หมดเวลายื่นคำร้องแจ้งสิทธิ์การเพราะปลูกไปตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้นท่านหมดสิทธิ์รับเงินอาจต้องรอรอบใหม่แทน
 2. สำหรับกลุ่มเกษตรกร ที่แจ้งบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา รอการตรวจสอบจัดชุดติดประกาศ และ ยืนยันในระบบ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นี้ ทีมงานจะทำการส่งข้อมูลให้กับ สศก./ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จะทำการจ่ายเงินให้เพียงครั้งเดียว ด้วยจำนวนเงิน 15,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 4. เกษตรกรถ้าขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลถูกต้อง ให้ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนที่ www.moac.go.th หรือทะเบียนต้นสังกัดที่เกษตรกรแต่ละคนไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยงาน ด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร หรือ ยางพารา หรือดูขั้นตอนได้ที่ด้านล่างนี้

 

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร-15000-บาท-รอบ-22-23-มิถุนายน-2563-

เข้าไปที่ www.moac.go.th จากนั้นคลิกที่ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยี่ยวยาเกษตรกร

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร-15000-บาท2

 

เมื่อเข้ามาที่หน้า ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ กรอกชื่อ นามสกุล เมื่อกรอกครบแล้วกด ตรวจสอบสิทธิ

 

 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร-15000-บาท

เมื่อกด ตรวจสอบสิทธิ ระบบจะส่งรูปภาพของผลการตรวจสอบสถานะตามภาพด้านบนนี้ ท่านได้รับสิทธิ์

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรทำประมง เกษตรกรด้านปศุสัตว์ เกษตรกรยางพารา

ท่าน สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ที่

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

 

ตรวจทะเบียนเกษตรกรปลูก คลิก ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูก

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

 

ตรวจทะเบียนเกษตรกรทำประมง  คลิก ตรวจสอบผลขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำประมง

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

 

ตรวจทะเบียนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ คลิก ตรวจสอบผลขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านปศุสัตว์

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

 

ตรวจทะเบียนเกษตรกรยางพารา คลิก ตรวจสอบผลขึ้นทะเบียนเกษตรกรยางพาราคลิก

หากท่านพบข้อมูลของตัวเองก็ไม่ต้องกังวลเพราะระบบจะทยอยจ่ายเงินให้ แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ ต้องไม่เคยได้รับงินจากฌครงการเราไม่ทิ้งกัน ต้องไม่ซ้ำกับประกันสังคม และข้าราชการประจำที่รับเงินเดือนจากกรมบัญชีกลางแต่ไม่พบข้อมูลให้เกษตรกร เป็นต้น

 

วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

แอป Digital Farmer สำหรับเช็กสถานะการยื่นอุทธรณ์เกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์ หรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เพิ่มช่องทางการเช็กสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันDigital Farmer หรือ  เกษตรดิจิทัล  ดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือระบบ iOS หรือ ไอโฟน ไอแพด และระบบ Android  นอกจากนี้ยังสามารถติดตามผลการอุทธรณได้ที่ www.moac.go.th และ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

 

หรือโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองได้ที่ทำการทั้ง 8 แห่ง ดังต่อไปนี้

 • 1. สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด
 • 2. สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด
 • 3, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด
 • 4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
 • 5. เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
 • 6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
 • 7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
 • 8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน