วิธีอบรมต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ แบบออนไลน์ อย่างง่ายๆ


วิธีอบรมต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

หลังจากที่กรมการขนส่งทางบ ได้เปิดให้ประชาชนสามารถ อบรมต่ออายุใบอนุญาตรถยนต์แบบออนไลน์ได้ เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของ โควิด-19 ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้ โดยวันนี้เราจะมาสอน วิธีอบรมต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปรายละเอียดมีดังนี้


วิธีต่ออายุใบขับขี่รถยนต์แบบไม่ต้องสอบข้อเขียนไม่ต้องสอบขับรถ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์ ช่วงโควิด-19


วิธีอบรมต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์ ง่ายๆเข้าใจไม่ยาก

ขั้นตอนการขออบรมต่ออายุใบขับขี่รถยนยนต์ มีรายละเอียดดังนี้

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์  dlt-elearning.com เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บให้ไปคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 

 

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อกดที่ปุ่ม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จะมีขั้นตอนการอบรมปรากฎมาโดยมุมด้านขวา ให้เราทำการเลื่อกลงมาด้านล่าง

 

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อเราเลื่อนลงมาจากปรากฏช่อง กรอกรายละเอียดของท่านดังรูป เมื่อกรอกครบแล้ว ให้ไปคลิกที่ปุ่ม ขั้นตอนต่อไป

 

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

ขั้นตอนนี้จะเป็นการชมวิดีโอการอบรมประมาณ1ชั่วโมง พร้อมตอบแบบทดสอบ 3 ข้อในระหว่างชม  รับชมวิดีโอจนกว่าจะจบ

 

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อรับชมวิดีโอจนจบ ภาพจะปรากฏช่อง กรอกข้อมูล ดังรูป ให้ทำการคลิกปุ่ม กรอกข้อมูล (หากไม่ปรากฏปุ่มกรอกข้อมูลให้ท่านลองกดรีเฟรชดู1ครั้ง)

 

 วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

จากรูปให้ท่าน กรอกข้อมูลของท่านอีกครั้งตามรูป จากนั้นกดปุ่ม เสร็จสิ้นการอบรม (กรณีที่ท่านกรอกไม่ผ่านแสดงว่าท่านทำแบบทดสอบ 3 ข้อไม่ครบ)

 

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อกดปุ่ม เสร็จสิ้นการอบรม แล้วท่านจะมาที่หน้าแรกอีกครั้ง ให้ท่านไปกดที่ปุ่ม ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์

 

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นให้ท่าน กรอกข้อมูลของท่านอีกครั้งตามรูป จากนั้นกดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ

 

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

หลังจากกดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ หากท่าน ผ่านการอบรม จะปรากฏรูปตามคตัวอย่างนี้ท่านสามารถนำข้อมูลนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ กรมขนส่ง ใกล้บ้านได้ทันที

เรื่องที่ควรทราบ

กระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่ได้อบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก

(1) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี ต่อเป็น 5 ปี) รถสาธารณะ (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี อบรมผ่านระบบ e-Learning
(2) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบข้อเขียน
(3) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบขับรถ

 

อย่าลืมไปทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย

โดยผู้อบรมออนไลน์เมื่ออบรมผ่าน ท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายที่กรมขนส่งด้วย จากนั้นเมื่อท่านผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ทางกรมขนส่งจะทำการออกใบอนุญาตขับรถได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม

 

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

แจกบัตรเติมน้ำมัน

เปรียบเทียบประกันรถยนต์