วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

April 30, 2020


วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์

สำหรับท่านไหนที่ต้องการเงินคืนค่าประกันมิเตอร์น้ำประปะนครหลวง ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป โดยทางเราจะขอมาแนะนำ วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์ อย่างง่ายๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้


NEW…!! การประปานครหลวง ลดค่าน้ำประปาและใช้น้ำประปาฟรี 10 คิวแรกทุกครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาคแบบออนไลน์


วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์

โดยทางการประปานครหลวงจะเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เริ่มวันแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป (พิเศษ วันศุกร์ที่ 1 ถึงวันจันทร์ที่ 4 และวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เปิดสายรับบริการ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่โหลด

 • ช่องทางโทรศัพท์มือถือ โหลดแอฟ MWA onMobile สำหรับ Android สำหรับ IOS
 • ช่องทางคอนพิวเตอร์ เข้าไปที่เว็บไซต์  การประปานครหลวง
 • ช่องทาง Line OA : @MWAthailand
 • ช่องทาง โทรศัพท์ติดต่อที่เบอร์  0 2500 2828 จำนวน 50 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์

เข้าไปที่เว็บไซต์  การประปานครหลวง จากนั้นคลิกที่ ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ (เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 08.30 เป็นต้นไป)

 

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

 

เมื่อเข้ามา refund.mwa.co.th สำหรับรับท่านที่เป็น บุคคลธรรมดา คลิกที่รูป บุคคละรรมดาได้เลย

 

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

 

กรณี บุคคลธรรมดา ที่ไม่พบข้อมูลเงินประกัน

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

กรณี บุคคลธรรมดา ผู้ใช้น้ำประเภท R2

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

 

วิธีลงทะเบียนสำหรับ นิติบุคคล

วิธีลงทะเบียนขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาแบบออนไลน์

ดูวิธีลงทะเบียนสำหรับ นิติบุคคล 

 

สำหรับท่านผู้ใช้น้ำ จะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์

 • ชื่อ-นามสกุล ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
 • หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก) ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
 • หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ (8 หลัก)
 • เลขที่บัญชีธนาคาร ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • E-mail (ถ้ามี)
 • หากเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารด้วย

 

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์

 

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว รับเงินได้ช่องทางไหนบ้าง

 1. บัญชีธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย หรือ ไทยพาณิชย์
 2. พร้อมเพย์
 3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส

โดยทางการประปานครหลวงจะเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยท่านจะได้รับ SMS แจ้งเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ทั้ง 4 ช่องทาง

 

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์

 

กรณีอื่นที่จะต้องนำเอกสารประกอบการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ มาติดต่อที่สำนักงานประปาสาขา มีดังนี้

 • สำหรับกรณีที่ท่านผู้วางเงินประกันมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล
 • ชื่อผู้ใช้น้ำและเงินประกันเป็นของบิดาหรือมารดา ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และไม่ตรงกับเจ้าบ้านในปัจจุบัน
 • ซื้อบ้านต่อจากบุคคลอื่น และชื่อผู้วางเงินประกันการใช้น้ำไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้น้ำในปัจจุบัน
 • ผู้ใช้น้ำที่ไม่สะดวกขอคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านทั้ง 4 ช่องทางดังกล่าว

ขอให้นำเอกสารประกอบการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ มาติดต่อที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2500 2828 จำนวน 50 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. MWA call Centerโทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทาง Line Official Account : @MWAthailand

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์

 

รายละเอียดวงเงินประกันการใช้น้ำ ของการประปานครหลวง

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์

สำหรับเงินประกันการใช้น้ำที่วางไว้ตามประกาศ กปน. เรื่องการเรียกเก็บเงินประกันการใช้ประปาของ กปน. มาตรวัดน้ำแต่ละขนาด อาทิ มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว เงินประกัน 200 – 400 บาท มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว เงินประกัน 300 – 600 บาท ซึ่งผู้ใช้น้ำที่มีการชำระค่าน้ำตามปกติ จะได้รับเงินประกันการใช้น้ำคืนตามขนาดมาตรวัดน้ำและสามารถเลือกรับเงินประกันการใช้น้ำคืนผ่าน พร้อมเพย์ / เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ บัญชีธนาคาร กรุงไทย / กสิกรไทย / ไทยพาณิชย์สามารถตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ อยู่บ้านช้อปปิ้งสิ่งอาหารมาทานน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปข้างนอกแน่นอน MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน