วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับร้านค้า


สำหรับการทะเบียนร่วมโครงการ คนละครึ่งรอบที่ 3 โดยรัฐจะให้เงินสนับสนุนการใช้จ่ายคนละไม่เกิน 3,500 บาท เพื่อเอาไปใช้จ่ายซื้อของในร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ที่เป็นรายย่อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยทางที่สนใจสามารถดู วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับร้านค้า ได้ง่ายดังต่อไปนี้


วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยโควิจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน


วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับร้านค้า

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับร้านค้า

เปิดลงทะเบียนแล้วสำหรับ โครงการคนละครึ่ง  โดยในเฟสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 06.00-23.00 น. ผ่าน www.คนละครึ่ง.com โดยวัตถุประสงค์สำหรับโครงการคือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยรัฐบาลจะเน้นช่วยผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มหาบเร่แผงลอยให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น  โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าได้แก่

 • 1.ร้านค้าที่จะลงทะเบียนต้องเป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
 • 2.ร้ายค้าต้องไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
 • 3.ร้านค้าไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่ยังไม่เคยร่วมโครงการ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com เท่านั้น
 • ร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศในเวลาทำกา
 • สำหรับร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แค่ให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อรับสิทธิในวันที่ 1 ก.ค.64

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า สำหรับบุคคลธรรมดาที่ยังไม่เคยร่วมโครงการ

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับร้านค้า

 • มีบัญชีกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา
 • เข้าเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com
 • สมัครแอปถุงเงิน(กรณียังไม่มี)
 • เลือกโครงการที่ต้องการเข้าร่วม เลือกโครงการคนละครึ่ง
 • เจ้าหน้าที่โครงการติดต่อร้านค้าเพื่อสำรวจกิจการ
 • แจ้งผลอนุมัติผ่าน Notification บนแอปถุงเงิน และ SMS

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า สำหรับร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเดิม

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับร้านค้า

 • อัพเดทเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 • เข้าแอปถุงเงิน กดแบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง”
 • กดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของโครงการ
 • สมัครเข้าร่วมโครงการสำเร็จ
 • รับขำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชน

ตัวอย่างขั้นตอนวิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ คนละครึ่งสำหรับ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย (รูปตัวอย่างเป็นการลงทะเบียนครั้งที่แล้ว)

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับร้านค้า

เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์www.คนละครึ่ง.com จากนั้นคลิกคำว่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า (เว็บจะเปิดลงทะเบียนร้านค้าใหม่ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป)

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับร้านค้า

จากนั้นคลิกที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวดังรูปให้ครบ โดยเมื่อกรอกครบอย่างลืม ติ๊กถูกหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และยินยอมให้ข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จากนั้น คลิก ลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

สุดท้ายเมื่อลงทะเบียนสำหรับจะขึ้นข้อความ ลงทะเบียนสำเร็จตามข้อมูลรูปภาพด้านบน โดยจากนี้ให้ท่านรอการติดต่อกลับจากโครงการฯ

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

ขั้นตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน สำหรับร้านค้า

สำหรับร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วสิ่งต่อมาที่ร้านค้าที่ต้องทำคือการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน โดยแอปพลิเคชั่นนี้จะมีหน้าที่เพื่อรองรับการใช้จ่ายจาก โครงการคนละครึ่ง เพราะเป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้สามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางช่องทางใหม่นี้ได้  โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

ก่อนที่จะโหลดแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน ร้านค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

 • สำหรับร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางท่านต้องไปลงทะเบียนได้ที่จุดบริการ One Stop Service กรมบัญชีกลาง อาคาร 3 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
 • สำหรับร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคท่านต้องไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือหาพื้นให้บริการต่างๆได้ที่รูปด้านบน

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

เมื่อลงทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน โดยจะ Scan QR code หรือคลิกที่รูปด้านบนทั้ง   Android  และ  App Store

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

เปิดแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน เข้าใช้งานด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับ กระทรวงพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

เปิดแอปพลิเคชั่นเมื่อจะขายสินค้าและต้องการรับชำระเงิน ให้เปิดแอปพลิแคชันถุงเงินขึ้นมาแล้วเลือกไปที่ปุ่ม สแกนบัตร

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

กรอกจำนวนเงินที่ต้อง

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

การรับชำระสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของลูกค้า และยืนยันการรับชำระ

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

กรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าในวันทำการถัดไป

วิธีลงทะเบียนร่วมโครงการ-คนละครึ่งสำหรับ-ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอย

ร้านค้ายังสามารถเช็กรายงานการขาย สรุปยอดขายประจำวัน รวมถึงประวัติยอดขายแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ภายในแอปฯ ถุงเงิน ได้อีกด้วย

คุณลักษณะเด่นแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” สำหรับร้านค้า

 • สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรับชำระเงินได้
 • รายงานการขาย สรุปยอดขายประจำวัน
 • ดูประวัติยอดขาย ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

วิธีรับเงินโอนเข้าบัญชีสำหรับร้านค้า จากโครงการคนละครึ่ง(รูปตัวอย่างเป็นการลงทะเบียนครั้งที่แล้ว)

หลังจากที่โครงการ คนละครึ่ง ได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้โดยรัฐบาลจะจ่ายให้่ 150 บาทต่อวัน  ขณะที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ www.คนละครึ่ง.com จำเป็นจะต้องทำการใช้จ่ายผ่านแอปถุงเงิน ทั้งนี้ www.คนละครึ่ง.com โดยรายละเอียดขั้นตอนสำหรับวันรับเงินโอนเข้าบัญชีร้านค้าสำหรับมาตราการ คนละครึ่ง มีดังต่อไปนี้

เช็คสิทธิรับเงินโอนเข้าบัญชีสำหรับร้านค้า-จากโครงการคนละครึ่ง

ส่วนที่ 1 เงินส่วนที่ประชาชนชำระหรือใช้บริการกับทางร้าน

 • เมื่อประชาชนใช้จ่ายผ่านแอป ทางร้านค้าจะได้รับเงินทุกบาทในช่วงเวลาสิ้นวัน โดยรัฐบาลจะโอนเงินให้ร้านค้าตั้งแต่เวลา 02.00 น. เป็นต้นไปแต่จะไม่เกิน 06.00 น. จะได้ครบทุกร้านค้าโดยรัฐจะทยอยโอนให้

ส่วนที่ 2 เงินส่วนของภาครัฐ

 •  ร้านค้าจะได้รับเงินในส่วนของรัฐในวันทำการถัดไปหากเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ก็จะได้รับวันจันทร์ โดยรัฐบาลจะโอนเงินให้ร้านค้าคือตั้งแต่ช่วงั้งแต่ 17.30 น. เป็นต้นไปจนไม่เกิน 19.00 น. โดยจะได้ครบทุกร้านค้าโดยรัฐจะทยอยโอนให้เช่นกัน

รายละเอียดตัวอย่างการโอนเงินดังนี้ (รูปตัวอย่างเป็นการลงทะเบียนครั้งที่แล้ว)

เช็คสิทธิรับเงินโอนเข้าบัญชีสำหรับร้านค้า-จากโครงการคนละครึ่ง

 • 1. ร้านค้าขายของในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคมเวลา 20.00 น. จำนวน 300 บาท
 • 2. เงินที่ประชาชนชำระคือ 150 บาท โดยรัฐจะโอนเงินให้ร้านค้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคมเวลา 02.00 น. เป็นต้นไป
 • 3. ส่วนอีก 150 ที่เป็นเงินจากภาครัฐจะโอนให้ร้านค้าในวันังคารที่ 27 ตุลาคมเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับโครงการ คนละครึ่ง นี้จะเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนในเวลานีและพร้อมช่วยส่งเสริมการบริโภคร่วมไปจนถึงกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยที่ได้รับผลกระทบในเวลานี้ โดยแจกคนละ 3,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ 50 เปอร์เซ็นต์….

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ทำประกันรถยนต์รับส่วนลดเบี้ยประกัน ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand