วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ช่วงวิกฤตโควิด-19

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

April 28, 2020


มาดู 6 ขั้นตอน วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วย Farmbook ลงทะเบียนเกษตรกร ช่องทางรับเงินเยียวยา “โควิด-19” จำนวน 9 ล้านครัวเรือน ทั่วประเทศส่วนจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ


อัพเดท…วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท แบบง่ายๆ

หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรจาก ธ.ก.ส. เพื่อรับเงิน 15,000 บาท


วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ช่วงวิกฤตโควิด-19

เริ่มแรก เกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน สามารถทำได้ ดังนี้

วิธีลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา-15000-บาท
เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th 

 

วิธีลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา-15000-บาท

จากนั้น ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นคลิกคำว่า “ค้นหา” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

หลังจากท่านกด ค้นหา แล้วให้ดูตรง ด้านล่างผลการค้นหา ว่าข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด ข้อท่านอยู่ปีไหน หากยู่ในช่วงปี 2562-2563 ถือว่า เกษตรกรมีข้อมูลในระบบในช่วงเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์ แต่ถ้าปีต่ำกว่า 62 ลงไปท่านจำเป็นต้องทำการปรับปรุงข้อมูลใหม่ ตามวิธีด้านล่างนี้

 

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงทะเบียนคือ ท่านที่เป็นเกษตรกรที่มีสิทธิ์จะต้อง เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม ซึ่งตัวเกษตรกรเองสามารถปรับปรุงข้อมูล หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับเงินเยียวยา 15,000 บาทผ่าน Farmbook โดยการลงทะเบียนเกษตรกร ในโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อแจ้งข้อมูล 4 ประเภทคือ ดังนี้

 • 1. ท่านจะต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาได้แก่
  1.1ข้อมูลเอกสารสิทธิ เช่น เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด
  1.2.กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช
  1.3.วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก
  1.4.ประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน
 • 2. ท่านต้องติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยแสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook สามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ / แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น
 • 3. จากการติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ
 • 4. มีการคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย

วิธีลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา-15000-บาท


เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง


6 ขั้นตอน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ดังนี้

วิธีลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา-15000-บาท

 

 • 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ทั้ง Android และ IOS
 • 2. กดเลือกเมนูแจ้งปลูก
 • 3. เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 • 4. เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 • 5. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน
 • 6. กดบันทึก

 

สำหรับท่านที่ไม่พบข้อมูลในระบบ อาจแปลว่า ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน หรือ ข้อมูลในระบบนั้นเก่ากว่าปี 2560 ลงไป ทำให้ถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ เกษตรกรในกลุ่มนี้ต้องไปติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  

ด้านท่านที่ประสงค์จะทำการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิมแต่ต้องการเพิ่มแปลงใหม่ ให้ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก พร้อมทั้งนำเอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง และหลักฐานแสดงถึงสิทธิถือครองที่ดินตัวจริงหรือสำเนาที่มีการรับรองฃจากผู้ครอบครอง

โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ใครบ้างมีสิทธิ์ได้ เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท 

 

โดยวิธีนี้สำหรับเกษตรกรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น

 

สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิกสถานะ

การยกเลิกการเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร ให้หัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิก ไปแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้ดำเนินการยกเลิกผ่านแอป Farmbook ได้

กรณียกเลิกการเป็นสมาชิก แล้วอยากกลับเข้ามาใหม่ ให้ไปติดต่อที่ สนง.เกษตรอำเภอที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพราะจำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบ จึงทำให้ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกผ่านแอปฯ ได้ครับ

ถ้าคนที่มีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือน แล้วต้องการยกเลิกสิทธิ์การเป็นเกษตรกร ต้องติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ไม่สามารถยกเลิกผ่านแอปได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน เกษตรกรปลูกพืช ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง กรมส่งเสริมการเกษตร Digital DOAE และ Call Center หมายเลข 1170

สำหรับ เกษตรกรทำประมง หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน ได้แก่ สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด โทรศัพท์สอบถามที่เบอร์ 02-562-0600-15

สำหรับ เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด โทรศัพท์สอบถามที่เบอร์ 02-653-4444 และเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนได้ทาง Line @dldthailand

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ อยู่บ้านช้อปปิ้งสิ่งอาหารมาทานน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปข้างนอกแน่นอน MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

อ้างอิง กรุงเทพธุรกิจ และ Youtube Thairath

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน