วิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชยตกงาน รับเงิน 10500 บาท - MoneyGuru.co.th

วิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชยตกงาน รับเงิน 10500 บาท


มาดูขั้นตอน วิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชยตกงาน รับเงิน 10500 บาท จากกรณี สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ กรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียนรายงานตัวและขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านออนไลน์ได้ 2 ช่องทางคือ แอปพลิเคชั่น ไทยมีงานทำ และเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

วิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชยตกงาน รับเงิน 10500 บาท

วิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชยตกงาน รับเงิน 10500 บาท

โดยสิทธิของผู้ที่มีประกันสังคม สามารถขอเงินชดเชยกรณีที่ว่างงานจากการลาออก หรือ ถูกเลิกจ้างได้ โดยถ้าจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จะสามารถขอเงินชดเชยได้ ซึ่งต้องลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคม ภายใน 30 วันหลังจากว่างงานถ้าเลยถือว่าเสียสิทธิ

วิธีการลงทะเบียนว่างงาน

วิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชยตกงาน รับเงิน 10500 บาท

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนว่างงานทำการเข้าเว็บไซต์ของกรมจัดหางาน จากนั้นทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยโดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน สามารถลงเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th ก่อนแล้วค่อยยืนเอกสารว่าง งานประกันสังคม อย่าลืมว่าต้องทำภายใน 30 วัน จากนั้นทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน และยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบทำตาม 4 ขั้นตอนหลักจนครบถ้วน ดังนี้

 • 1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป
 • 2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • 4 บันทึกการลงทะเบียน

ผู้ประกันตน จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

พิมพ์เอกสารที่ต้องใช้

 1. ใบนัดรายงานตัว
 2. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
 3. จากนั้นไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม โดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือ
 4. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนว่างงานผ่านระบบออนไลน์ได้

ได้รับสิทธิอะไรบ้างสำหรับการลงทะเบียนว่างงาน

กรณีถูกเลิกจ้าง

 • ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย
 • โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท
 • เงื่อนไขการรับเงินชดเชย : ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง
 • สามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ : https://e-service.doe.go.th

กรณีลาออกเอง หรือ หมดสัญญาจ้างงาน

 • ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย
 • โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท
 • เงื่อนไขการรับเงินชดเชย: ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนลาออก
 • สามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ : https://e-service.doe.go.th

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิสวัสดิการจากประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันสังคมภายในระยะเวลานั้น เช่น ค่าทำฟัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09 (กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)
 5. หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมพร้อมเอกสาร เพื่อดำเนินการด้วยตัวเองได้เช่นกัน หรือทำการติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคม โทร: 1506

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

ที่มา TNN NEW