มาดูขั้นตอน วิธีลงทะเบียนจองวัคซีนเข็ม 4 เวลานี้มีที่ไหนเปิดให้วอล์กอินไปฉีดได้บ้าง ประจำเดือนเมษายน ว่าเวลานี้มีเปิดลงทะเบียนที่ไหนบ้างในเวลานี้…


สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร


วิธีลงทะเบียนจองวัคซีนเข็ม 4 แบบเปิดให้วอล์กอินไปฉีดได้บ้าง

วิธีลงทะเบียนจองวัคซีนเข็ม 4

ก่อนอื่นเราไปดูแผนการดำเนินงานสำหรับการฉีดวัคซีน โดยศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผยแผนการให้บริการวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็ม 4 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้

 • เข็ม 1-2 ซิโนแวค+ซิโนแวค เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 4 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา โดยมีระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 3
 • เข็ม 1-2 ซิโนแวค+ซิโนแวค เข็ม 3 ไฟเซอร์ เข็ม 4 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา โดยมีระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 3

สำหรับรายละเอียดและจุดที่เปิดให้วอล์กอินไปฉีดได้ในเวลานี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ ฉีดวัคซีนทุกเข็ม โดยจะ ปิดสงกรานต์ 11 วัน

จะเปิดบริการสำหรับการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2565 และปิดบริการช่วง สงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 17 เมษายน 2565 และเปิดอีกครั้งวันที่ 18 เมษายน 2565 ต่อไป เปิดให้แก่ประชาชนทั่วไป ทุกกลุ่มทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยจะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19

โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดให้ “ลงทะเบียน” จองฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สำหรับ “เด็ก” ที่มีอายุ 5-11 ขวบ และเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และเข็มกระตุ้น ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้

 • กลุ่มที่ต้องการฉีดเซอร์เข็มที่ 1 สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ขวบ และมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
 • กลุ่มที่ต้องการฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบโดสตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
 • กลุ่มที่ต้องการฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

วิธีลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข็มที่ 1 คลิก https://bit.ly/3pM1sHQ
 • ลงทะเบียนเข็มกระตุ้น คลิก https://bit.ly/3s9n1Fj

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19

โดยสถานที่ฉีดวัคซีนท่านสามารถ ติดต่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี ได้เลย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Pfizer เข็มกระตุ้นเข็มที่ 2,3 และเข็มที่ 4 เงื่อนไขมีดังนี้

 • กลุ่มคนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป

ช่องทางลงทะเบียน

 • ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยท่านสามารถลงทะเบียนเลือกวัน เวลา รับบริการวัคซีน (ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์)อ่านรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ สแกน QR Code หรือ https://vaccinecenter.kcmh.or.th/ โดยจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา

จุดฉีดวัคซีน

 • คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม-7เมษายน 2565 ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และงดให้บริการสำหรับผู้วอล์กอิน

โรงพยาบาลศิริราช

เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป) โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า สามารถมาขอรับการฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้ใหญ่ (ฝาสีม่วง) เข็มที่ 1, 2, 3, หรือ 4 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ต้องจองวัคซีนมาล่วงหน้า

ดังนั้นประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้ใหญ่ สามารถขอรับการบริการได้ที่ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม-31 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เปิดให้บริการวอล์กอิน ฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 1-4 ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2565 โดยรายละเอียด มีดังนี้

 • วันจันทร์-ศุกร์ (เฉพาะวันราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ โดยทางโรงพยาบาลสามารถเปิดรับได้วันละ 300 คน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • คนไทย:บัตรประชาชน
 • คนต่าง:บัตรสีชมพู (บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย) หรือหนังสือเดินทาง
 • ใบนัด/รับรองการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2, 3, 4 (ถ้ามี)

โรงพยาบาลลาดกระบัง

วันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดฉีดวัคซีนPfizer (เข็ม 1-2-3-4) แบบ Walk in  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วันฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่1,7,8,22 เม.ย 2565 เวลา 8.00-13.30 น. รับแค่ 400 คิวต่อวัน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประชาชนตัวจริง + บัตรรพ.(ถ้ามี)
 • เอกสารการรับรองการรับวัคซีน (กรณีฉีดครบ 2เข็ม)

ทั้งนี้ กรุณาใช้รถขนส่งสาธารณะ เนื่องจากทางรพ.อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ทำให้ไม่มีที่จอดรถ ขออภัยในความไม่สะดวก

ห้าง MBK Center

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 วันละ 1,500 คน

เงื่อนไขจองวัคซีน

เปิดให้แก่ประชาชนทั่วไป ทุกกลุ่มทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยแยกได้ดังนี้

 • กลุ่มผู้จองฉีดเข็ม 3 ที่เคยได้รับวัคซีนสูตรแอสตร้าฯ+แอสตร้าฯ, ซิโนแวค+แอสตร้าฯ, ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าฯ, ซิโนแวค+ไฟเซอร์ และซิโนฟาร์ม+ไฟเซอร์ ต้องได้รับวัคซีนมาไม่ต่ำกว่า 90 วัน
 • กลุ่มที่ฉัดวัคซีนสูตรซิโนแวค+ซิโนแวค และซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม ต้องรับวัคซีนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 วัน
 • กลุ่มผู้จองฉีดเข็ม 4 ต้องเว้นระยะห่างจากเข็ม 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

โดยสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด แยกตามเครือข่ายมือถือที่ลงทะเบียน ได้แก่ ทรู ดีแทค เอไอเอส และเอ็นที ได้ตั้งแต่ 10 ก.พ. เป็นต้นไป เวลา 09.00-15.00 น.

โดยจะเริ่มฉีด ที่ชั้น 4 โซน A ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.

สภานเสาวภา ฉีดโมเดอร์นา

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” เข็ม 2, 3, 4 (ฟรี !!!) ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ตามเงื่อนไขดังนี้

 • เข็ม 2 / เข็ม 3 : สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • เข็ม 2 : ท่านที่เคยได้รับวัคซีน เเอสตร้าเซนเนก้า หรือ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 25 ก.พ. 2565 เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 29, 30, 31 มี.ค. และ 1, 5, 7, 8 เม.ย. 2565
 • เข็ม 3 : ท่านที่เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 25 ก.พ. 2565 ท่านที่ เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายใน 25 ธ.ค. 2564 ท่านที่เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) ภายใน 25 ธ.ค. 2564 ฉีดวัคซีนในวันที่ 29, 30, 31 มี.ค. และ 1, 5, 7, 8 เม.ย. 2565
 • เข็ม 4 : สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ท่านที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ท่านที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ เคยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา ภายใน 25 พ.ย. 2564 เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 29, 30, 31 มี.ค. และ 1, 5, 7, 8 เม.ย. 2565

ช่องทางลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/ หมายเหตุ กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประชาชน
 • สมุดฝากครรภ์(กรณีที่ตั้งครรภ์)
 • ปากกา

กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ

นนท์พร้อมพลัส

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า นนท์พร้อมพลัสเปิดลงทะเบียน เข็ม 3, 4 เพิ่มเติม สำหรับวันที่ 15, 21, 22, 28, 29 มี.ค. 2565 และเปิด walk in ทุกรอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เข็ม 1, 2 สำหรับบุคคลทั่วไป
 • เข็ม 3, 4 สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

จุดฉีดวัคซีน

 • เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง สำหรับผู้ลงทะเบียนเข็ม 3 และ 4 booster shots กรุณาเตรียมหลักฐานการลงทะเบียนวันและรอบฉีด พิมพ์ใส่กระดาษ หรือแคปหน้าจอมือถือเพื่อแสดงหน้างาน

ช่องทางลงทะเบียน

 • เข็ม 3, 4 booster shots ขอเชิญลงทะเบียนตามลิงก์ https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontpp/

เงื่อนไข

สำหรับผู้ที่จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น AstraZeneca

 • SV+SV ครบ 1 เดือนขึ้นไป
 • SP+SP ครบ 1 เดือนขึ้นไป
 • AZ+PZ ครบ 3 เดือนขึ้นไป

สำหรับผู้ที่จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น Pfizer

 • AZ+AZ ครบ 3 เดือนขึ้นไป
 • SV+PZ ครบ 3 เดือนขึ้นไป
 • AZ+PZ ครบ 6 เดือนขึ้นไป
 • PZ+PZ ครบ 6 เดือนขึ้นไป

สำหรับผู้ที่จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 ฉีดเข็มที่ 4 ห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน

 • สูตร 1 SV/SP1+SV/SP2+AZ3=AZ4 จะได้รับ AstraZeneca เป็นเข็มที่ 4
 • สูตร 2 SV/SP1+SV/SP2+PZ3=PZ4 จะได้รับ Pfizer เป็นเข็มที่ 4
 • SV=Sinovac, SP=Sinopharm,AZ=AstraZeneca, PZ=Pfizer

นนท์พร้อม ไฟเซอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศ ลงทะเบียน นนท์พร้อม เข็ม 4 booster Pfizer เฉพาะคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย รายละเอียดมีดังนี้

เงื่อนไข เข็ม 4

 • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ก่อน 30 พฤศจิกายน 2564)

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) ที่ลิงก์ คลิกที่นี่

โดยท่านสามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565  จำนวน 1,000 คน เวลา 13.00 -14.00 น. ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมี สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และ ประกันรถยนต์ ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันรถยนต์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นสามารถเข้ามาเปรียบเทียบประกันรถยนต์ได้ทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ย 5% พร้อมรับบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท  รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้ รวมถึงสามารถเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลกับทาง MoneyGuru ได้เลย

ซื้อประกันรถยนต์ กับ MoneyGuru คุ้ม 2 ต่อ รับส่วนลดและบัตรเติมน้ำมันฟรี

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand