สำหรับท่านไหนที่เป็นลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศของ ศบค. ฉบับล่าสุด จำเป็นต้องหยุดงานไม่มีรายได้และไม่สามารถไปรับเงินเยียวยาได้เพราะว่าเป็นลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม วันนี้ครม.มีมติเยียวยาแรงงานครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม โดยแนวทาง วิธีรับเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างนอกระบบเพื่อรับเงิน 2500 บาท สำหรับลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม มีขั้นต่อดังต่อไปนี้

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

วิธีรับเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างนอกระบบเพื่อรับเงิน 2500 บาท

วิธีรับเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างนอกระบบเพื่อรับเงิน 2500 บาท

เมื่อเร็วๆนี้มีครม.มีมติเยียวยาแรงงาน ผู้ประกอบการในระบบประกันสังคมเพิ่มเติม
โดยเงินเยียวยานี้ครอบคลุมผู้ประกันตนตามมาตรา ม.33 39 และ 40ในเขตพื้นที่10 จังหวัด 9 กลุ่มสาขา ได้แก่  กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร ปัตตานีนราธิวาส ยะลา สงขลา โดยกลุ่มที่มีสิทธิรับเงินจะต้องอยู่ในกลุ่ม 9 สาขางาน ได้แก่

 • กลุ่มงานก่อสร้าง
 • กลุ่มพนักงานที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 • กลุ่มพนักงานศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 • กลุ่มพนักงานบริการด้านอื่น ๆ และกิจกรรมทางวิชาการ
 • กลุ่มพนักงานการขายส่ง – ปลีก ซ่อมยานยนต์
 • กลุ่มพนักงานการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • กลุ่มพนักงานกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 • กลุ่มพนักงานกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มพนักงานข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

รายละเอียดรับเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม

สิทธิรับเงินเยียวยาสำหรับนายจ้าง

 • นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อหัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน ในกรณีที่นำลูกจ้างขึ้นทะเบียน ม.33 ภายใน ก.ค. 64
 • ไม่มีลูกจ้าง ให้ท่านไปลงทะเบียน ม.40 ภายใน ก.ค. 64 รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท

สิทธิรับเงินเยียวยาสำหรับลูกจ้าง

 • ลูกจ้างสัญชาติไทยรับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน ในกรณีที่นายจ้างขึ้นทะเบียน ม.33 ภายใน ก.ค. 64

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างนอกระบบ

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม

 1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 2. เลือกขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05
 3.  ระบบส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง e-mail เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียนส่งสำนักงานประกันสังคม
 4. ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราและพยาน 2 ท่าน
 5.  สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง e-mail เพื่อสถานประกอบการสามารถส่งข้อมูลงานทะเบียน
 6.  แจ้งเข้า – แจ้งออก เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเงินสมทบประจำเดือน

ขั้นตอนส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน

นายจ้างดำเนินการส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 2. เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)
 3. เลือกเมนูที่จะดำเนินการ
 4. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03)
 5.  บันทึกขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรรับรองสิทธิแล้ว
 6. แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
 7.  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส.6-10)
 8. ส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)

ขั้นตอนการส่งข้อมูลเงินสมทบ

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 2.  เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)
 3. เลือกวิธีการยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 4.  ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น (สปส.1-10)
 5. ส่งเงินสมทบแบบยื่นรวมสาขา (สปส.1-10/1)
 6. เลือกสถานประกอบการ (เลขที่บัญชีนายจ้าง และลำดับที่สาขา)
 7. เลือกวิธีการนำส่งข้อมูล (งวดเดือน ปี พ.ศ.) และเลือกวิธีการนำส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 8. กรอกข้อมูล (กรอกเลขบัตรประชาชน และค่าจ้าง)
 9.  แนบไฟล์ (เลือกรูปแบบไฟล์ และไฟล์เงินสมทบที่จะนำส่งเงินสมทบ)

สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบจะเข้าไปตรวจสอบและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ยังเข้ามาร่วมดูแลและเยียวยาแรงงาน ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ด้วย โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะเข้าไปดูและในส่วนนายจ้างสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของลูกจ้างในแคมป์คนงานอย่างเคร่งครัด และกรมการจัดหางาน จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือหากพบว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็จะนำเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป…


ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าระบบประกันสังคมเพื่อดูสิทธิ์ต่างๆที่ท่านจะได้รับ

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม

อันดับแรกเข้าเว็บ สำนักงานประกันสังคม คลิก www.sso.go.th

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม

2.จากนั้นเมื่อมาที่หน้า ระบบสมาชิก ผู้ประกันตน ให้ไปคลิกที่ สมัครสามาชิกดังรูป

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม

ติ๊กยอมรับข้อตกลงในการบริการ จากนั้นกดถัดไป

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม

กรอกข้อมูลในรูปให้ครบ เมื่อครบแล้วกดถัดไป

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม

จากนั้น คลิกที่นี่ เพื่อขอรับรหัส นำรหัสที่จะจาก SMS บนมือถือมาใส่ในช่องใส่รหัส กดยืนยัน

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย หน้าจอจะแสดงผลดังรูป

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม

เข้าสู่ระบบ จากรหัสที่สมัครไปด้านบน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน


ประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ

 • กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บา ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท
 • กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท
 • เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต) และประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ทั้งนี้ ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand