วิธีทำบัตรทองและเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง แบบง่ายๆใครก็ทำได้

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

July 22, 2020


คนไทยรู้หรือไม่ท่านสามารถตรวจเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง สำหรับ วิธีทำและเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง แบบง่ายๆใครก็ทำได้ เพียงขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแค่ 5 ช่องทางที่ท่านประชาชนสามารถทำได้เองหรือหากมีหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

 

วิธีทำบัตรทองและเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง แบบง่ายๆใครก็ทำได้

วิธีทำบัตรทองและเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง-แบบง่ายๆใครก็ทำได้

สำหรับสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง/30 บาทรักษาทุกโรค) เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต ซึ่งผู้ใช้บัตรทองจะต้องลงทะเบียนไว้กับสถานพยาบาลที่ตนต้องการเข้ารับการรักษา โดยทั่วไปจะเลือกสถานพยาบาลใกล้บ้าน ล่าสุดได้ยกเลิกเก็บ 30 บาท ในกลุ่มประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งผู้ใช้สิทธิบัตรทองกับสถานพยาบาลอยู่คนละพื้นที่กัน สามารถใช้สิทธิบัตรทองแบบฉุกเฉินกับสถานพยาบาลนอกเขตพื้นที่ได้ค่ะ แต่ถ้าเจ็บป่วยทั่วไปและใช้สิทธิข้ามเขต ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายยาเองทั้งหมด

ล่าสุดมีการขยายความคุ้มครอง บัตรทอง ปี 2564 จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 อนุมัติงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 194,508.79 ล้าน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 2.2 % และมีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ – บริการ ดังนี้  1.เพิ่มวัคซีน “หัด, คางทูม, หัดเยอรมัน” (MMR) ในเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน 2.เพิ่มการคัดกรองภาวะ “ดาวน์ซินโดรม” ให้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ 3.โครงการรับยาใกล้บ้านโมเดล 1-3 4.บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ป่วยที่บ้าน 5.บริการโทรเวชกรรม (Telemedicine) และ Telehealth ดังนั้นสำหรับประชาชนที่สนใจจะสมัครบัตรทองหรือต้องการเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเองวันนี้เราจะขอพาท่านได้ดูวิธีการทำและเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง แบบง่ายๆใครก็ทำได้

 

วิธีการทำบัตรทองด้วยตัวเอง

วิธีทำบัตรทองและเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง-แบบง่ายๆใครก็ทำได้

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ กรณีเด็กต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) แทน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพักอาศัยอยู่ พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หากเป็นบ้านเช่าหรือหอพักใช้เอกสา
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น สัญญาเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์บ้าน ที่แสดงว่าผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ จริง

สถานที่ติดต่อขอทำบัตรทองสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 • 1. สำนักงานเขต 19 แห่ง ขณะนี้สามารถทำบัตรทองได้ที่สำนักงานเขต 19 แห่ง ดังนี้ (ยังคงมีเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำอยู่) คลองสามวา-คลองเตย-ธนบุรี-บางกะปิ-บางขุนเทียน-บางพลัด-บางแค-ประเวศ-พระโขนง-มีนบุรี-ราชเทวี-ราษฎร์บูรณะ-ลาดกระบัง-ลาดพร้าว-สายไหม-หนองจอก-หนองแขม-หลักสี่-ห้วยขวาง โดยจุดรับลงทะเบียนบัตรทองที่สำนักงานเขต สามารถสอบถามเขตที่เปิดให้บริการ โทร.1330 (เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://bkk.nhso.go.th คลิ๊กเลือก สำหรับประชาชน เลือก แผนที่จุดรับลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต เวลาให้บริการ 08.00- 16.00 น. (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
 • 2. สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ระยะเวลาการเปิดให้บริการ : ยังไม่มีกำหนดปิด วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 17.00 น.  โดยสามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้
 • 3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.3 ทั้ง3 สาขา ได้แก่  1.สาขาย่อยหมอชิต 2 ระยะเวลาการเปิดให้บริการ : ยังไม่มีกำหนดปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.  2.สาขาย่อยตลาดยิ่งเจริญ ระยะเวลาการเปิดให้บริการ : ยังไม่มีกำหนดปิด  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 16.30 น.  สาขาย่อยวัดไทร ระยะเวลาการเปิดให้บริการ : ยังไม่มีกำหนดปิด วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.  หมายเหตุ : โดยทั้ง3 สาขานี้ท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้
 • 4. ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน ระยะเวลาการเปิดให้บริการ ยังไม่มีกำหนดปิด วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. ท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้

สถานที่ติดต่อขอทำบัตรทองสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด 

 • 1.สถานีอนามัย
 • 2.โรงพยาบาลของรัฐที่อยู่พื้นที่
 • 3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

หลังจากยื่นดำเนินการเสร็จแล้ว สิทธิ์บัตรทองจะเกิดต้องรอประมาณ 30 วัน สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่หมายเลขสายด่วน 1330 ว่า ณ ตอนนั้นสิทธิ์เกิดแล้วหรือไม่ ตรวจสอบได้ในวันที่ 15 หรือวันที่ 28 ของเดือน แต่หากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาในระหว่างที่รอการเกิดสิทธิ์ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยติดต่อได้ที่หน่วยบริการที่ระบุในบัตร นำบัตรประจำตัวประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้านยื่นต่อทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วย


วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

วิธีตรวสอบสิทธิบัตรทอง (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ด้วยตนเอง ผ่านทาง 5 ช่องทางดังนี้

วิธีทำบัตรทองและเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง-แบบง่ายๆใครก็ทำได้
 • 1.ท่านสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขต กทม. (19 เขต)/ สปสช. เขตพื้นที่ 1-13/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ โรงพยาบาลของรัฐ
 • 2.โทรสายด่วน สปสช. 1330 จากนั้นกด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเครื่องหมาย #
 • 3.ติดต่อผ่าน Application “สปสช.” สามารถดาวน์โหลดฟรี ได้ทั้งระบบ Andriod และ iOS (สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน) (หมายเหตุ : เมื่อลงทะเบียนติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อย สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชั่น ตรวจสอบสิทธิตนเอง และตรวจสอบสิทธิคนในครอบครัวได้ทันที)
 • 4.ติดต่อผ่าน LINE Official Account สปสช. – แอดเป็นเพื่อนง่าย ๆ พิมพ์ค้นหา Line ID @nhso หรือ สแกน QR Code/ หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/zzn3pU6(หมายเหตุ : ใช้งานง่าย ๆ เพียงเลือกฟังก์ชั่น “ตรวจสอบสิทธิ” และกรอกข้อมูล ก็สามารถตรวจสอบสิทธิได้แล้ว)
 • 5.ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th (เข้าเมนูประชาชน เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือคลิกลิงก์นี้ https://eservices.nhso.go.th/eServices/

กรณีไม่สามารถติดต่อขอทำบัตรได้ด้วยตนเอง

สำหรับกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี พ่อแม่ไม่จดทะเบียนสมรสเด็กอยู่กับพ่อ ไม่สามารถติดตามหาแม่ได้ พ่อจะไปทำบัตรทองให้เด็กต้องใช้เอกสาร ดังนี้

 • บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง * กรณี เด็กอาศัยอยู่ใน กทม. แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้อยู่อาศัยมาด้วย

หนังสือมอบอำนาจทำบัตรทองสามารถเขียนหรือพิมพ์ขึ้นเองได้ หรือต้องใช้แบบฟอร์มของทางหน่วยงาน

 • ดาวโหลดที่เว็บไซต์ http://bkk.nhso.go.th
 • เดินทางไปรับที่หน่วยงานที่ไปติดต่อ

เด็กที่อาศัยอยู่กับญาติ ญาติจะพาไปทำบัตรทองต้องมีหนังสือยินยอมจาก พ่อ แม่ หรือไม่

 • ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ สามารถไปทำบัตรทองให้เด็กได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม

เด็กที่อาศัยอยู่กับญาติ แต่ไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ ญาติสามารถพาไปทำบัตรทองต้องใช้เอกสาร ดังนี้

 • บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ สามารถไปทำบัตรทองให้เด็กได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม)
 • กรณี เด็กอาศัยอยู่ใน กทม. แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้อยู่อาศัยมาด้วย

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี บิดา-มารดา สามารถไปทำบัตรทองให้บุตรได้โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบุตร

กรณีบุตรอายุ 15 ปีขึ้นไป บิดา-มารดา ไปทำบัตรทองให้บุตรได้

 • ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนจากบุตรก่อนโดยหนังสือมอบอำนาจต้องเป็นรูปแบบที่เจ้าหน้าที่เขตกำหนดไว้

กรณีบุคคลบรรลุนิติภาวะ สามารถมอบอำนาจให้ บิดา-มารดา พี่น้อง ญาติ (ระบุความสัมพันธ์ ) ไปทำบัตรทองแทนได้

 • แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
 • พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนแทน

*หมายเหตุเวลาการใช้บริการบัตรทองโรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยบริการ ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00 ถึง 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดนี้ โรงพยาบาลจะให้บริการผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินเท่านั้น เนื่องจากจำนวนแพทย์และพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่น ๆ จะมีจำนวนน้อยกว่าในเวลาราชการ แต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะกำหนดวันและเวลา ในการให้บริการที่แตกต่างกันออกไป โดยทางโรงพยาบาลจะปิดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบอยู่แล้ว ถ้าหากไม่ฉุกเฉินจริง ๆ แนะนำให้ไปใช้บริการในวันเวลาราชการการคลอด ไม่ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินและใช้สิทธิบัตรทองไม่ได้ เนื่องจาก ตามปกติแล้ว แพทย์จะกำหนดวันคลอดที่ใกล้เคียงให้ ซึ่งผู้ตั้งครรภ์ไม่ควรเดินทางในช่วงใกล้คลอด เพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ตั้งครรภ์และทารกได้ และเมื่อครบกำหนดแล้วจะมีการเจ็บเตือน ซึ่งมีเวลาเพียงพอให้เดินทางไปหน่วยบริการที่ระบุในบัตรทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีครรภ์แรก ยกเว้นแต่ว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดหรือไม่เป็นไปตามที่แพทย์คาดคะเนไว้ หากภรรยาคลอดในหน่วยบริการที่ฝากครรภ์อยู่ ซึ่งไม่ใช่หน่วยบริการที่ระบุในบัตร ไม่ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน ก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru สิคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center)

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน