วิธีตรวจเช็คว่าเชื้อโควิดลงปอดหรือยังด้วย sit to stand tests แบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

April 26, 2021


เมื่อเร็วๆนี้ได้มีคำแนะนำมาจาก รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ที่ท่านได้มาสอน วิธีตรวจเช็คว่าเชื้อโควิดลงปอดหรือยังด้วย sit-to-stand tests แบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง ทำได้เองที่บ้าน เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่าอาการปอดของท่านอยู่ในสภาวะไหนแล้ว โดยขั้นตอนการทำและรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

วิธีตรวจเช็คว่าเชื้อโควิดลงปอดหรือยังด้วย sit to stand tests แบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง By รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล

วิธีตรวจเช็คว่าเชื้อโควิดลงปอดหรือยังด้วย sit to stand tests แบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง

โดยขั้นตอนที่ทาง รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ได้แนะนำมานี้เป็นวิธี sit-to-stand tests เพื่อที่จะทำการตรวจเบื้องต้นดูว่า ผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19 ตอนนี้เกิดการปอดอักเสบ (COVID pneumonia) หรือยัง หรือกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวังก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเวลานี้เชื้อลงปอดแล้วหรือไม่โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ 

อุปกรณ์ที่ต้องมี

 1. เก้าอี้ที่แข็งแรงชนิดมีพนักพิงหลัง แต่ไม่มีที่เท้าแขน ความสูงจากที่นั่งถึงพื้น 40-50 ซม.
 2. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (pulse Oximeter) ควรมีจอแสดงผลให้เห็นค่า Sp0, และ HR ได้ (หาซื้อได้ตาม lazada หรือ shopee ) หรือหากไม่มีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วสามารถใช้ นาฬิกา  smart watch ที่มี กาวัดค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2)

สำหรับข้อห้าม

 1. สัญญาณชีพไม่คงที่ (BT > 38.5, RR > 22, SBP > 160 or < 100, HR > 120 or < 50)
 2. ทรงตัวได้ไม่ดีขณะลุกนั่ง

ขั้นตอนการทำ sit-to-stand tests เพื่อตรวจเบื้องต้นว่าปอดพังจากโควิดหรือยัง

 • 1. วัดออกซิเจนปลายนิ้วก่อน ถ้าไม่มีก็จับชีพร 1 นาที
 • 2. ลุกนั่งกับเก้าอี้ โดยห้ามเอามือจับตัวเก้าอี้ มีคนคอยดูหน้า พร้อมกันล้มหัวฟาด
 • 3. ทำไปเรื่อยๆ 1 นาที เอาเท่าที่เร็วที่สุดที่พอไหว
 • 4. วัดออกซิเจน ถ้าตกลงเกิน 3% หรือ ชีพจร ถ้าเกิน 120 ครั้ง/นาที หรือ คนไข้หายใจหอบเหนื่อยมาก พูดเป็นคำไม่ได้ แสดงว่าน่าจะมีปัญหาในปอดแล้วล่ะ ทำให้ออกซิเจนไม่พอ

ตัวอย่าง 

 • ก่อนเริ่ม ออกซิเจน 99% ชีพจร 64
 • หลังทำ ออกซิเจน 97-99% ชีพจร 88 ไม่ควรเกิน 100

สรุปหากทำแล้ว ตัวเลขตกลงไม่เกิน 3% แสดงว่าปอดน่าจะยังดี แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าไม่เป็นโควิดเช่นกันดังนั้น ท่านก็ควรลองทดสอบด้วยตัวเองอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะคนเป็นโควิดที่ยังมีอาการน้อยๆก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเอง ส่วนคนที่ยังไม่เป็นก็ทำได้เพื่อจะได้เอาไว้เป็นมาตรฐานของตัวเองก่อนเป็นปอดบวม


ประกันโควิด19 MoneyGuru


sit-to-stand tests แบบ ละเอียด

ผู้ป่วยโควิด-19 อาจเกิดปอดอักเสบ (COVID pneumonia) ได้ตลอดการดําเนินโรคช่วง 2 สัปดาห์ แรก จึงมีความจะเป็นที่จะต้องตรวจจับให้ได้เร็วสําหรับการวินิจฉัยปอดอักเสบ หรือตรวจจับปอดอักเสบที่ ต้องให้การรักษารด้วยยาสเตียรอยด์ร่วมกับยาต้านไวรัส เพื่อลดการลุกลามของโรคไม่ให้เกิดความรุนแรงจน เกิดภาวะวิกฤต การทดสอบภาวะออกซิเจนต่ําในเลือดขณะออกกําลัง (exercise-induced desaturation, EID) ด้วยการลุกนั่ง (sit-to-stand test, STST) ได้มีการทดสอบแล้วว่ามีความสัมพันธ์ดีกับ six-minute walk test ในผู้ป่วย COPD จึงได้นํามาประยุกต์ใช้ ข้อบ่งชี้

 • คัดกรองผู้ป่วยปอดอักเสบโควิดในโรงพยาบาลหลัก ที่ยังไม่มี resting hypoxemia (Sp0; < 96%)เพื่อให้การรักษาด้วยยาสเตียรอยด์
 • คัดกรองผู้ป่วยในโรงพยาบาลเฉพาะกิจ (hospitel) หรือโรงพยาบาลสนาม ที่ไม่พบปอดอักเสบโควิด

ในตอนแรก แต่อาจเกิดขึ้นใหม่ในระหว่างการติดตามการดําเนินโรคจนครบ 14 วัน เพื่อทําการ ประเมินใหม่โดยแพทย์พร้อมการเอกซเรย์ปอด

ข้อห้าม

 • สัญญาณชีพไม่คงที่ (BT > 38.5, RR > 22, SBP > 160 or < 100, HR > 120 or < 50)
 • ทรงตัวได้ไม่ดีขณะลุกนั่ง

อุปกรณ์

 • เก้าอี้ที่แข็งแรงชนิดมีพนักพิงหลัง แต่ไม่มีที่เท้าแขน ความสูงจากที่นั่งถึงพื้น 40-50 ซม.
 • เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (pulse Oximeter) ควรมีจอแสดงผลให้เห็นค่า Sp0, และ HR ได้ชัดเจนโดยบุคลากรที่อยู่ด้านนอกโซนผู้ปวย ทั้งการดูโดยตรงหรือผ่านกล้องถ่ายทอด

ขั้นตอนและ วิธีการ

วิธีตรวจเช็คว่าเชื้อโควิดลงปอดหรือยังด้วย sit to stand tests แบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง

 1. ให้ผู้ป่วยถอดหน้ากากอนามัยออก ยืนเท้าเอวและวางมือสองข้างไว้ที่สะโพก โดยสวมเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วตลอดการทดสอบ
 2. เมื่อผู้ทดสอบพูดว่า “เริ่ม” ให้ผู้ป่วยนั่งเต็มกันลงบนเก้าอี้แล้วลุกขึ้นยืนตรงทันทีโดยไม่ใช้มือดันเก้าอี้ และกลับไปนั่งเต็มกันอีกครั้ง ทําซ้ําให้เร็วที่สุดเท่าที่ได้ใน 1 นาที (ควรได้ 20-30 ครั้งใน 1 นาที) โดยผู้ป่วยกําหนดความเร็วที่ปลอดภัยและไม่หักโหมด้วยตนเอง ผู้ทดสอบตรวจสอบให้ผู้ป่วยนั่งให้เต็มกันโดยข้อเข่าทํามุม 90 องศาและลุกขึ้นยืนตรงจนสุดตลอดการทดสอบ
 3. ให้สิ้นสุดการทดสอบก่อนครบ 1 นาที ถ้าผู้ปวยเหนื่อย หรือ HR > 120 หรือ Spo, ลดลงจากเดิม3% ขึ้นไป (desaturation) โดยที่ค่านั้นต่ําจริงเมื่อเครื่องวัดและแสดงผลติดกัน 2-3 ครั้ง (เครื่องจะวัดและแสดงผลราวทุก 3 วินาที)
 4. เมื่อสิ้นสุดการทดสอบหลังครบ 1 นาที ให้วัด Sp0, ต่อไปอีก 1 นาที ถ้ายังไม่พบ desaturation ให้ถือว่าการทดสอบเสร็จสมบูรณ์

ด่วน…!! ซื้อประกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เริ่มต้น 260 บาท รับผลประโยชน์สูงสุดถึงหลักล้าน*!!  กับ MoneyGuru เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่กรุณาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA ของ MoneyGuru โดยคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ https://lin.ee/dONZR7L กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับข้อมูลการประกันภัยส่วนบุคคลครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ MoneyGuru  หากท่านมีปัญหาจากการกรอกข้อมูลหรือไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาส่ง capture screen หน้าจอที่ท่านกรอกข้อมูลจากทางเว็บกลับมาทาง LINE ของเราอีกครั้งหนึ่งที่ @moneygururhailand 

ประกันโควิด19รอบ3

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คลิปวิดีโอจาก Dr.V veerapun

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน