วิธีตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางรับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

May 24, 2020


วิธีตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางรับเงินเยียวยาคนพิการ-1000-บาท

29 พ.ค.นี้ ผู้พิการ 2 ล้านทั่วประเทศไทยเตรียมตัว รัฐบาลพร้อมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ โดยวันนี้เรามาตรวจสอบพร้อมสอน วิธีตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางรับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท ว่าท่านจะสามารถรับเงินได้จากช่องทางไหนบ้างไปดูกันเลย


เช็คสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2,000 บาท ใครได้บ้าง

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเที่ยวปันสุข 3,000 บาท ใครได้ใช้สิทธิ์บ้าง

อัพเดท…วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินชดเชยประกันสังคม มาตรา 33 ผ่านหรือยังเงินเข้าวันไหน


วิธีตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางรับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางรับเงินเยียวยาคนพิการ-1000-บาท

โดยมาตรการนี้จะจ่ายเงินให้กับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ โดยท่านผู้พิการจะต้องมีฐานข้อมูลอยู่ระบบราว 2 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้พิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยข้อมูลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พบว่าจากจำนวนผู้พิการ 2 ล้านราย ที่จะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท จำนวน 1 เดือนตามมาตรการนี้ มาจาก ข้อมูลดังนี้

  • ผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,898,357 ราย
  • คนพิการที่ลงทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 87,359 ราย
  • คนพิการที่ลงทะเบียนในเมืองพัทยา 1,286 ราย

โดยผู้พิการ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินรายละ 1,000 บาท ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) โดยท่านรัฐบาลได้แจ้งว่าผู้พิการ 2 ล้านคน ที่จะได้รับเงินคนละช่วงเวลาโดยจะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

กำหนดเวลาการจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท

  • 1.ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว จำนวนกว่า 1,600,000 คน : เริ่มจ่ายเงินภายในวันที่ 29 พ.ค.63 โดยผู้พิการในกลุ่มกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยทางรัฐบาล จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง
  • 2.คนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคาร จำนวนกว่า 300,000 คน  : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และ อบต.จะจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการกลุ่มนี้ ภายในวันที่ 15 มิ.ย.
  • 3.ผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ จำนวนกว่า 60,000 คน : เริ่มจ่ายเงินภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63 โดยผู้พิการในกลุ่มนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด ให้กับผู้พิการโดยตรง หากหลังจากวันที่ 15 มิ.ย.63 ผู้พิการรายใดที่มีบัตรประจำตัวฯ แต่ยังไม่รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือโทร 0-2354-3388 ต่อ 307

 

ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ http://www.dep.go.th หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 304 , 307

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน