วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ด้วยบัตรประชาชน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

July 29, 2020


มาดู วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ด้วยบัตรประชาชน สำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยล่าสุดทางรัฐบาลได้ออกมาตราการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท  สำหรับกลุ่มเปราะบางกัน โดยท่านสามารถใช้แค่ เลขบัตรประชาชน ก็สามารถตรวจรายละเอียดได้ทันที หรือท่านสามารถติดต่อ สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ด้วยบัตรประชาชน

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง-3000-บาท

มาดูวิธีตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง เพื่อกรณีการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย โดยการจ่ายเงินเยียวยาโดยตรง รายละ 1,000 บาทต่อเดือน คือ กลุ่มผู้รับเงินอุดหนุนบุตร และ กลุ่มเปราะบางอื่นๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท มีจำนวนทั้งหมด 6,781,881 รายประกอบด้วยดังนี้

 • เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย
 • ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย
 • คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

 

เข้าไปที่เว็บไซต์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ คลิกที่รูป

จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เสร็จแล้วกดเมนูตรวจสอบสิทธิ  หากท่านได้สิทธิ์ระบบจะทำการแสดงผลถึงสิทธิที่จะได้รับ (ในรูปไม่ได้รับสิทธิ์)

 

เกณฑ์การรับสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท มีดังนี้

 • ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานประกันสังคม
 • ต้องเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิ์อีก โดยหากท่านได้รับเงินอุดหนุนในเดือนพฤษภาคม 2563 จากช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือในรูปแบบเงินสดถือว่าท่านมีสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวง พม.
 • ต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในรูปแบบเงินสดนั้น ทางกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ อปท. จะเร่งดำเนินจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิมโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 15 วันทำการ

 

สำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถติดต่อได้ที่

กรณีที่ท่านกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วแต่ยังคงไม่ได้รับสิทธิท่านสามารถ ร้องเรียน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง ได้ที่

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

 • สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
 • สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0 2642 4336-9
 • สิทธิจากเบี้ยความพิการ
  ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
 •  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน