วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์ - MoneyGuru.co.th

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์


วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

อัพเดท…กรมขนส่งฯ  เตรียมเปิดให้ต่อใบขับขี่ 8 มิ.ย. นี้ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยเบื้องต้นได้มีการประเมินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพื่อจัดกลุ่มเปิดให้บริการ ดังนี้ ช่วงแรก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน และช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปโดยให้สิทธิแก่ประชาชน จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์ เท่านั้นโดยท่านต้องจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือ เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th นี้เท่านั้นโดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากผู้จองคิวไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวัน เวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวัน เวลาที่สะดวก


วิธีต่ออายุใบขับขี่รถยนต์แบบไม่ต้องสอบข้อเขียนไม่ต้องสอบขับรถ

วิธีการต่อใบขับขี่รถยนต์แบบ New Normal ของกรมขนส่งฯ


วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์ ช่วงโควิด-19

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการด้านต่อใบอนุญาตขับรถ โดยในระยะแรกของการผ่อนคลายมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปซึ่งต้องจองคิวดำเนินการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น  โดยท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สำหรับ IOS สำหรับ Android หรือผ่าน เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

 

วิธีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

กดเข้ามาที่แอปพลิเคชันจากนั้นเลือกที่บัตรประชาชน หรือหากใครมีพาสปร์ตก็เลือกที่พาสปร์ต

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชนลงไป เมื่อใส่ครบแล้วระบบจะนำไปสู่หน้าต่อไป

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ จากนั้นกดที่ แก้ไขรหัสผ่าน หรือจะเสร็จสิ้นก็ได้หากทั้งไม่สนใจตั้งรหัสผ่าน

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

หน้านี้ให้ท่านสร้างรหัสผ่าน โดยแถวบนสำหรับรหัสผ่านของท่าน แถวล่างสำหรับยืนยันรหัสผ่าน เมื่อเสร็จแล้วกด ยืนยัน เพื่อกลับไปหน้า กรอกข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกดเสร็จสิ้น

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อสมัครเรียบร้อยให้ท่านเลือกบริการที่ท่านจะใช้จากนั้นเลือกสาขาที่ท่านจะไป

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อท่านเลือก บริการ วัน เวลา สถานที่ เสร็จแล้ว ระบบจะทำการ แจ้งเตือนข้อมูลที่ท่านต้องทราบ เมื่อท่านอ่านเสร็จแล้วให้ท่านกด ตกลง

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

ระบบจะส่งหมายเลยบัตรคิวมาให้ท่าน ท่านสามารถนำหมายเลขคิวนี้ ไปส่งให้ ทางขนส่ง  ที่ทานเลือกได้เลย

 

บัตรเติมน้ำมัน500บาทฟรี

 

วิธีสมัครผ่าน  เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เข้าไปที่หน้าเว็บ gecc.dlt.go.th จากนั้น ไปกดที่ ลงทะเบียน จะอยู่มุมขวาบนสุดของเว็บ

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อมาที่หน้าลงทะเทียนให้ผู้อ่าน กรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เมื่อเสร็จแล้วจะมีข้อความยืนยัน ปรากฎขึ้นมาจากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ เข้าสู่ระบบ

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ท่านกรอก หมายเลขบัตรประชาชน กับ รหัสผ่าน ที่ท่านทำในช่วงลงทะเบียนมาใส่ จากนั้นไปคลิก เข้าสู่ระบบ

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วในหน้านี้ ให้ท่านผู้อ่าน จังหวัด สำนักงานที่จะไป และเลือกว่าท่านจะไปทำอะไร (ในตัวอย่างไปต่อภาษี)  เมื่อเลือกครบแล้วระบบจะขึ้นคำแนะนำตามภาพที่ปรากฎจากนั้นคลิก รับทราบ

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

คลิกเลือก วัน ที่ท่านสะดวก

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

คลิกเลือก ช่วงเวลา ที่ท่านสะดวก จากนั้นคลิก ยืนยันการจอง

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะได้ใบแบบนี้มาท่านสามารถ ปริ้น หรือ จะถ่ายรูป จากนั้นนำไปให้ที่กรมขนส่งได้เลย

 

โดย กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ จะเริ่มให้บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม และผู้ผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

อัพเดท…ช่วงเปิดให้บริการใหม่ตั้งแต่ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ช่วงที่ 1 จะประกอบด้วย กระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน

 • (1) การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
 • (2) การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 • (3) การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
 • (4) การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • (5) ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
 • (6) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
 • (7) การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 • (8) การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
 • (9) การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
 • (10) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
 • (11) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

วิธีอบรมต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ แบบออนไลน์ อย่างง่ายๆ


ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning สามารถตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เช่นเดียวกัน รวมถึงสามารถเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

กรณีผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ของกรมการขนส่งทางบกนอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้

 • (1) ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • (2) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • (3) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

 

MoneyGuru แจกบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท ฟรี..!! เพียงแค่ท่านซื้อประกันรถยนต์กับทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

แจกบัตรเติมน้ำมัน

เปรียบเทียบประกันรถยนต์