สถานการณ์ตอนนี้เนื่องจากเรื่องโรคที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว ก็มีเรื่องการเงินเนี่ยแหละที่ต้องรับมือให้ดี และเนื่องจากขณะนี้ธนาคารหลายแห่ง หลายสาขาก็ปิดทำการ เพราะเป็นผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การออกไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร จ่ายหนี้บัตรเครดิต ต่างๆ ลำบากไปด้วย ดังนั้นการทำธรุกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือไอแบงกิ้งจึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ในช่วงระยะเวลานี้ และตัวท่านเองก็ไม่ควรที่จะออกจากบ้านไปไหน เราจึงรวมลิงก์ไอแบงกิ้งและช่องทางการติดต่อธนาคารช่วง Work from home เพื่อให้ทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างง่ายและปลอดภัย

ทำธุรกรรมออนไลน์ง่ายๆ รวมลิงก์ไอแบงกิ้งและช่องทางการติดต่อธนาคารช่วง Work from home

ไอแบงกิ้ง

รวมช่องทางการทำธุรกรรมของธนาคารโดยไม่ต้องไปสาขา 

ช่วงสถานการณ์แบบนี้คงออกเดินทางลำบาก อยากจะจ่ายหนี้ จ่ายสิน จ่ายค่าบัตรเครดิต หรือแม้กระทั่งจะเปิดบัญชีธนาคารหรือขอสินเชื่อ็สามาถทำได้ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือคอลเซ็นเตอร์ได้แล้ว แต่บริการไหนทำได้หรือไม่ได้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารโดยตรง 

ช่องทางทำธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารต่างๆ

ธนาคารกรุงเทพ 

 • Website: https://www.bangkokbank.com
 • iOS: https://apps.apple.com/th/app/bualuang-mbanking/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbl.mobilebanking

Call center: 1333 หรือ 02-645-5555

ธนาคารกรุงไทย 

 • Website: https://www.kruntthai.com
 • iOS: https://apps.apple.com/th/app/krungthai-next/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ktbcs.netbank

Call center: 02 111 1111

เคทีซี

 • Website: https://www.ktc.co.th/home 
 • iOS: https://apps.apple.com/th/app/ktc-mobile-tapktc/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapktc.app

Call center: 02 123 5000

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 • Website: https://www.krungsri.com
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/kma-krungsri-mobile-app/https://apps.apple.com/th/app/uchoose/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.krungsri.kma
 • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.krungsri.uchoose

Call center: 1572

ธนาคารกสิกรไทย 

 • Website: https://www.kasikornbank.com
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/k-plus/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kasikorn.retail.mbanking.wap

Call center: 02 888 8888

ธนาคารเกียรตินาคิน 

 • Website: https://www.kiatnakin.co.th
 • iOs: https://apps.apple.com/us/app/kk-e-banking/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiatnakinbank.kkebanking

Call center: 02 165 5555 

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย 

 • Website: https://www.citibank.co.th/
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/citibank-th/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.co.th

Call center: 1588

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

 • Website: https://www.cimbthai.com
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/cimb-thai-digital-banking/  
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cimbthai.digital.mycimb&hl=th

Call center: 02-626-7777 

ธนาคารทหารไทย

Website: https://www.tmbbank.com

 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/tmb-touch/https://apps.apple.com/th/app/me-by-tmb/id1063984207?l=th
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TMBTOUCH.PRODUCTIONhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.MEbyTMB.MEmobile

Call center: 1558

ธนาคารทิสโก้ 

 • Website: https://www.tisco.co.th
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/tisco-mobile-banking/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tisconet.mba&hl=th

Call center: 02-633-6000 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 

 • Website: https://www.tcrbank.com/th

Call center: 02-697-5454 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 • Website: https://www.scb.co.th
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/scb-easy/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scb.phone

Call center: 02-777-7777

ธนาคารธนชาต 

 • Website: https://www.thanachartbank.co.th
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/thanachart-connect/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.thanachartbank.mbanking

Call center: 1770

ธนาคารยูโอบี 

 • Website: https://www.uob.co.th
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/uob-mighty-thailand/ 
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uob.mightyth2&hl=th 

Call center: 02-285-1555 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

 • Website: https://www.lhbank.co.th
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/lh-bank-m-choice/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jorlek.lhbank&hl=th

Call center: 02-359-0000 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

 • Website: https://www.sc.com/th/

Call center: 1595 

ธนาคารออมสิน 

 • Website: https://www.gsb.or.th/ 
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/mymo-by-gsb-mobile-banking/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilife.gsb.mymo

Call center: 1115

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 

 • Website: https://www.icbcthai.com 
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/icbc-mobile-banking/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icbc.mobile.abroadbank&hl=th

Call center: 0 2629 5588

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 • Website: https://www.baac.or.th/
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/baac-a-mobile/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccpp.baac

Call center: 02-555-0555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • Website: https://www.ghbank.co.th/ 
 • iOs: https://apps.apple.com/th/app/ghb-all/
 • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gov.ghb.ghball&hl=th

Call center: 0-2645-9000 

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

 • Website: https://www.ibank.co.th/

Call center: 1302

ช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ อยู่บ้านช้อปปิ้งสิ่งอาหารมาทานน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปข้างนอกแน่นอน MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต