พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด-19 มีอะไรบ้างที่ประชาชนต้องรู้

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

March 24, 2020


นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งตรง ม ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด-19 โดย มีศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.โควิด ที่ทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ยังจัดตั้งผู้รับผิดชอบในศูนย์ฯ และข้อกำหนดประกาศต่างๆ ออกได้ตลอดเวลา เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค โดยจะเน้นขอความร่วมมือการปิด และการเปิดสถานที่ต่างๆ ในระยะต่อไปและมีการประกาศมาตรการทุกวัน หลังการประชุมทุกวันในเวลา 19.00 น. โดยมาตราการณ์นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมนี้ ไปจนถึงปลายเดือนเมษายน 2563


ออมสิน.ใจดี ปล่อยกู้ 10,000 บาท ดอก 10 บาท สำหรับคนไม่ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกัน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน

มาตรการช่วยลูกหนี้ที่ยังผ่อนบ้านผ่อนรถไม่หมด 6 กลุ่มที่ไม่เป็นหนี้เสีย ใครบ้างเข้าเกณฑ์ไปดู


พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมโควิ-19 มีอะไรบ้างที่ประชาชนต้องรู้

พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด

 • ขอความร่วมมืออย่าเดินทางกลับภูมิลำเนา

ทางด้านรัฐบาลขอร้องให้ประชาชนควรงดการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพราะจะพบกับมาตรการคัดกรอง ซึ่งจะมีด่านตรวจที่สำคัญตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ นอกจากนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเป็นตัวเร่งการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เป็นวงกว้างได้

 • ขอความร่วมมือให้ประชาชนกักตัวอยู่ที่บ้าน เป็นหลัก

โดยทางด้านรัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนกักตัวอยู่ในบ้านถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆไม่ควรออกมาจากบ้าน นอกจากนี้ทางรัฐบาลได้จัดสถานที่กักตัวเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนอาทิเช่น โรงพยาบาลสนาม พื้นที่กักตัวขนาดใหญ่ที่จะคนได้ 100-1,000 คน และจัดหาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ ด้วยการจัดซื้อเพิ่มเติมในเวลานี้

 • ขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้สื่ออย่างระมัดระวัง

โดยทางด้านรัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้สื่ออย่างระมัดระวัง อย่าแชร์ข้อมูลที่ผิดๆหรือยังไม่ได้รับการยื่นยันจากทางฝั่งรัฐบาล

 

โดยฝั่งรัฐบาลได้มีมาตรการรับมือสำหรับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมโควิ-19 ดังนี้

 • มีการจัดตั้งด่านตรวจ สกัดตามสถานที่ต่างๆ พื้นที่กักตัวและพร้อมปรับมาตรการให้เข้มงวดขึ้นหากเหตุการณ์ระบาดถึงขั้นเลวร้าย โดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
 • มีการจัดทำแผนการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ
 • มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการฉุกเฉิน โควิด-19 (ศอฉ) พร้อมทั้งประเมิณสถานการณ์เป็นรายวัน
 • นอกจากนี้ข้อกำหนดใหม่ๆจะเพิ่มเติม สามารถประกาศใช้ได้ตลอดเวลา

 

 

ส่วนอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่สามารถบังคับใช้ได้ในอนาคตหากเกิดสถานการณ์ระบาดรุนแรงประกอบด้วย

 

กรณีสถานการณ์ระดับที่ 1 สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไป

พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด

 • ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภาย :

โดยมีในระยะเวลาที่กำหนด  เวลา 19.00-07.00 น. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 • ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ 

 ไม่อนุญาติให้ประชาชนร่วมตัวรวมตัวมั่วสุมหรือมีการชุมนุม ตามที่สาธารณะ

 • ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม :

โดยจะห้ามประชาชนใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมตั้งแต่ปิดเส้นทางหรือห้ามการใช้ยานพาหนะ

 • ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

โดยอนุญาตให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

 • ห้ามการใช้อาคารที่รัฐบาลกำหนด

ไม่อนุญาตให้ประชาชนใช้อาคารที่รัฐบาลกำหนดหรือไม่อนุญาตให้เข้าไปอยู่ในสถานที่ ที่รัฐบาลแจ้งเพราะสถานที่นั้นๆอาจมีการติดเชื้อได้

 

กรณีสถานการณ์ระดับที่ 2 สถานการณ์ฉุกเฉินมีความร้ายแรง…!!

พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด

 • อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมและควบคุมตัว

ในกรณีที่ผู้ใดซึ่งต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เท่าที่มีเหตุจำเป็นเพื่อระงับความรุนแรงโดยไม่ชักช้า

 • อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานได้

โดยประชาชนที่ต้องสงสัยจะต้องมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเรียกมาให้ถ้อยคำหากมีคำสั่งเรียกตัว

 • อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งยึดหรืออายัดได้

โดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจโดยเด็ดขาดสำหรับยึดหรืออายัดได้ไม่ว่าจะเป็น อาวุธ สินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นใดๆที่ต้องสงสัย

 • อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งตรวจค้นได้

โดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจโดยเด็ดขาดสำหรับสั่งให้ รื้อ ถอน หรือทำลายซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจำเป็นได้

 • อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอกราช อาณาจักรได้

โดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจโดยเด็ดขาดสำหรับสั่งให้ผู้ต้องส่งสัยห้ามเดินทางออกนอกประเทศได้

 • อนุญาตให้สามารถออกคำสั่งให้ใช้กำลังทหาร

เพื่อระงับเหตุการณ์ร้ายแรงหรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วนได้

 

นายกรัฐมนตรีย้ำ อย่างตื่นตระหนก

นายกขอให้ประชาชนอย่างตื่นตระหนก ให้ฟังข่าวสารจากรัฐบาลผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ทวิตเตอร์ และศูนย์ปฏิบัติ “ศอฉ.โควิด” กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดทั้งวัน และมีการแถลงสรุปในแต่ละวัน นอกากนี้จะมีการตั้งด่านตรวจ ปรับมาตรฐานให้เข้มข้นและอาจความจำเป็นต้องปิดล็อกพื้นที่ทั้งหมดในเร็วๆนี้หากเหตุการณ์ระบาดถึงขั้นเลวร้าย

 

อัพเดท ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 16 ประการ ทั่วราชอาณาจักร 26 มี.ค.-30 เม.ย. นี้ สำหรับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1 มีด้วยกัน 16 ข้อ สรุปสาระสำคัญทั้ง 16 ข้อ ดังนี้

พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด

พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด

พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด

พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด

พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด

พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด

พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด

 

ด่วน…!! ซื้อประกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เริ่มต้น 450 บาท รับผลประโยชน์สูงสุดถึงหลักล้าน*!!  กับ MoneyGuru เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่กรุณาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA ของ MoneyGuru โดยคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ https://lin.ee/dONZR7L กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับข้อมูลการประกันภัยส่วนบุคคลครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ MoneyGuru  หากท่านมีปัญหาจากการกรอกข้อมูลหรือไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาส่ง capture screen หน้าจอที่ท่านกรอกข้อมูลจากทางเว็บกลับมาทาง LINE ของเราอีกครั้งหนึ่งที่ @moneygururhailand 

* หมายเหตุผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละแผนที่บริษัทประกันภัยได้กำหนด

วิธีป้องกันไวรัสโควิช-19

 

หากใครที่กำลังมองหาประกันภัยดีๆ ก็อย่าลืมคลิกเข้ามาที่  MoneyGuru.co.th คุณจะได้รับการเปรียบเทียบราคาอย่างละเอียดของประกันภัยรถยนต์ราคาถูกจากหลายเจ้า ภายใน 1 นาที สะดวก ง่าย รวดเร็ว พร้อมรับใบเสนอราคาได้ฟรีทันที หรือหากไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @MoneyGuruThailand ครับ รับรองว่าคุณจะได้เบี้ยประกันและข้อเสนอที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญของเราทันที

 

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน