อัพเดทล่าสุดในการ ปรับ มาตรการเดินทางเข้าไทย ฉบับล่าสุด วันที่ 29 พ.ค. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ไทยจะปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศอีกครั้งตามมติ ศบค. โดยยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ

1 มิ.ย. คนไทยเดินทางเข้าประเทศ ไม่ต้องกักตัว และลงทะเบียน Thailand Pass

ปรับ มาตรการเดินทางเข้าไทย ล่าสุด

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ สำหรับคนไทยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าประเทศ

แต่ชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียนในระบบ โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนตามข้อกำหนด ให้แนบหลักฐานวัคซีนพร้อมกับเอกสารประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ปรับ มาตรการเดินทางเข้าไทย ขาเข้า 1 มิย

กรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด ให้แสดงหลักฐานการตรวจโควิด-19 ได้ทั้งแบบ Professional ATK หรือ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ขณะที่จุดผ่านแดนทางบกทุกจุดก็จะเปิดภายในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

ปรับ มาตรการเดินทางเข้าไทย 1 มิย

ด้านมาตรการสำหรับสถานประกอบการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ วันที่ 1 มิ.ย. นี้ เปิดได้เฉพาะพื้นที่ ดังต่อไปนี้

 • พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัด ชัยนาท ตราด นครพนม น่าน บุรีรัมย์ พิจิตร อ่างทอง มหาสารคาม ยโสธร ลำปาง สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อุดรธานี อำนาจเจริญ
 • พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) 17 จังหวัด กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่)

ปรับ มาตรการเดินทางเข้าไทย 1 มิย สถานประกอบการ

นอกจากนี้ ทางด้าน กทม เตือน !! ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ขออนุญาตสำนักงานเขต ก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้ โดยจะต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+)

การเตรียมความพร้อมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย. 65 จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ดังนี้

 1. สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่าน ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด
 2. สำนักงานเขต ตรวจประเมินสถานประกอบการตาม COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์
 3. สำนักงานเขต ตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด

ปรับ มาตรการเดินทางเข้าไทย 1 มิย กทมเตือน สถานประกอบการ

โดยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus สำหรับสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน กำหนดมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่

 • ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) แบ่งเป็น ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ ไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วเดียวกัน ไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการตรวจสอบผู้มารับบริการว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน มาตรการด้านการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร (กรณีมีการเล่นดนตรีเป็นวง ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะกับเวทีอย่างน้อย 5 เมตร) และมาตรการด้านการระบายอากาศ ให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีอาคารปิดและมีระบบปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา
 • มาตรการสำหรับพนักงาน (COVID Free Personnel) ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น คัดกรองความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ตรวจ ATK ทุก 7 วันและเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง
 • มาตรการสำหรับผู้ใช้บริการ (COVID Free Customer) ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้น

ปรับ มาตรการเดินทางเข้าไทย เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 มีอะไรบ้าง ?

จากมติ ศบค.ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา ศบค. เผยรายละเอียดให้ 1 พ.ค. 65 ยกเลิกระบบ “Test & Go” ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ยังคงต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass และปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

 • แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
 • ทำประกันสุขภาพในวงเงินประกัน 10,000 USD
 • เมื่อมาถึงเมืองไทยแล้ว จะต้องตรวจ ATK ด้วยตนเอง
  • หากพบเชื้อ ให้เข้าทำการรักษาทันที
  • กรณีตรวจไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศ
 • สำหรับผู้ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศไทย และลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass ก็จะสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้เช่นเดียวกัน หรือ
  • กักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 – 5
  • ตรวจ ATK ด้วยตนเองระหว่างพำนักในไทย หากพบเชื้อ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล
การปรับมาตรการครั้งนี้ ปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทาง จากวงเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ

อัพเดทการ ปรับ มาตรการเดินทางเข้าไทย (1)

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน ทั้งที่ได้ครบโดสและไม่ครบโดส มีแนวปฏิบัติต่างกัน ดังนี้
 • รับวัคซีนครบแล้ว
  • ลงทะเบียน Thailand Pass
  • แสดงหลักฐานฉีดวัคซีน/ประกันภัย 10,000 USD
  • ตรวจ Self ATK ระหว่างพำนัก
  • เสี่ยงสูงกักตัว 5 วัน + สังเกตอาการ 5 วัน

อัพเดทการ ปรับ มาตรการเดินทางเข้าไทย

 • ได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือไม่เคยรับวัคซีนเลย
  • ลงทะเบียน Thailand Pass
  • แสดงหลักฐานจองห้องพัก (AQ)/ประกันภัย 10,000 USD
  • แสดงหลักฐานตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชม.
  • ตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5
  • ตรวจ Self ATK ระหว่างพำนัก
  • เสี่ยงสูงกักตัว 5 วัน + สังเกตอาการ 5 วัน

สมัครบัตรเครดิตบัตรกดเงินสด


CAAT ออกประกาศแจ้งสายการบิน ให้ปฏิบัติตามมาตรการเข้าประเทศใหม่ 1 พ.ค. นี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกถึงการปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย ฉบับล่าสุด ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อสร้างความเข้าใจและให้สายการบินปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

 1. ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจ COVID – 19 ใด ๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ผู้โดยสารตรวจ ATK หากมีอาการ
 2. ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนยังไม่ครบถ้วน สามารถตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และจะสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจ COVID – 19 ใด ๆ เพิ่มเติมเช่นเดียวกับผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว หากผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่มีผลตรวจ RT-PCR จะต้องเข้ากักตัวตามที่เจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรคสั่ง และจะต้องทำการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 หรือวันที่ 5 ของการกักตัว
 3. ผู้โดยสารทุกคนต้องมีประกันสุขภาพคุ้มครอง COVID – 19 หรือจดหมายรับประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่มีระยะคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้ประกันนี้ในการรักษาอาการของ COVID – 19 หากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ
 4. ผู้โดยสารจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือผลการตรวจ RT-PCR และประกันสุขภาพคุ้มครอง COVID – 19 ในระบบ Thailand Pass ก่อนการเดินทาง และเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วผู้โดยสารจะได้รับ QR Code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน หากไม่มี QR Code สายการบินอาจปฏิเสธการรับขนส่งผู้โดยสารได้
 5. สายการบินจะต้องตรวจสอบผู้โดยสารว่ามี QR Code จากระบบ Thailand Pass ก่อนรับเป็นผู้โดยสารมากับอากาศยาน และหากพบว่าผู้โดยสารเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยไม่มี QR Code สายการบินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่งผู้โดยสารกลับประเทศต้นทาง
 6. สนามบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น การให้สวมหน้ากาก การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าหรือออกสถานที่

นอกจากนี้ CAAT ยังเน้นย้ำและขอความร่วมมือสายการบินให้ช่วยตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารและเฝ้าระวัง อย่างเคร่งครัดตามมาตรการใหม่ ขณะเดียวกันให้สายการบินแจ้งข้อมูลผู้โดยสารให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อสามารถเตรียมพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้าประเทศตามมาตรการใหม่ได้อย่างเต็มที่

thailand pass 1 may 2022


การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 65 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

Thailand pass 1 พค 65


การลงทะเบียน Thailand Pass

 1. ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับ QR Code จากระบบ Thailand Pass แล้ว สามารถเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ
 2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังรอผลการพิจารณาโดยยังไม่ได้รับ QR Code ต้องรอจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ หากสำเร็จสามารถเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ

นโยบายการปรับมาตรการเข้าไทย แนวโน้มการยกเลิก Thailand Pass / Test & GO

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีนโยบายผลักดันนโยบาย เพื่อปลดล็อกเงื่อนไขการเข้าประเทศทั้งหมด หากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับ 50,000 – 60,000 คนต่อวัน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 100 คนต่อวัน

โดยทางกระทรวงจะนำเสนอให้ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ครั้งแรกเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยเปลี่ยนเป็นการตรวจด้วย ATK แบบโปรเฟสชั่นนอล (ตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

จากนั้นจะเตรียมนำเสนอ ศบค. เพื่อยกเลิกการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass รวมถึงการเข้าประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Test & Go และ Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ส่วนมาตรการอื่น ๆ อาทิ จะยังคงมาตรการตรวจด้วย ATK แบบโปรเฟสชั่นนอลเมื่อเดินทางมาถึง อยู่หรือไม่นั้นต้องรอหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่าเพื่อความสบายใจของคนไทยในประเทศ ควรคงมาตรการการตรวจด้วย ATK แบบโปรเฟสชั่นนอลในวันแรกที่มาถึงไว้ต่อไป

หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดทล่าสุด 27 เมษายน 2565

เปรียบเทียบบัตร

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @MoneyGuruThailand

ข้อมูลอ้างอิง: ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , ประชาชาติธุรกิจ , Posttoday, กรมประชาสัมพันธ์

บทความแนะนำ