ประกันภัยสุดคุ้ม รับมือไวรัสโควิด-19 ในราคาประหยัดแค่ 260 บาท

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

January 12, 2021


สำหรับท่านผู้อ่านที่เวลานี้สนใจจะทำประกันชีวิตพ่วงประกันสุขภาพและมีโอกาสเสี่ยงในหน้าที่การงานหรือเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อน แต่ยังคงมีความกังวลว่าจะเลือกดูประกันภัยที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อคุ้มครองโรคจากเชื้อ ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ที่คุ้มครองแบบครอบคลุมที่สำคัญจะคุ้มค่ากับเงินแน่นอน ท่านที่สุดใจ ประกันภัยสุดคุ้ม รับมือไวรัสโควิด-19 ในราคาประหยัด สามารถอ่านรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

ประกันภัยสุดคุ้ม รับมือไวรัสโควิด-19 ในราคาประหยัด

ประกันภัยสุดคุ้ม รับมือไวรัสโควิด-19 ในราคาประหยัดแค่ 260 บาท

สำหรับเจ้าไวรัสโควิด-19 โรคนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนจนเช้าโลกนิยมเรียกว่าไวรัสอู่ฮันที่เวลานี้แพร่กระจายเป็นวงกว้างในหลายประเทศและมีผู้ติดเชื้อกว่าล้านคน และยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นรายล้านรายในเวลาการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุด ดังนั้นในฐานะประชาชนในประเทศแบบเราการหาทางรับมือไว้ก่อนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การสวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องเข้าไปในแหล่งชุมชน หรือพื้นที่เสี่ยง และอีกหนึ่งวิธีคือการซื้อประกันภัยที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อคุ้มครองโรคไวรัสโคโรน่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาคเนย์ประกันภัย ประกันภัยไวรัสโควิด-19 ในราคาประหยัด เจอ จ่าย จบ

อาคเนย์ประกันภัยส่งต่อความห่วงใยปีใหม่ห่างไกล COVID-19*ด้วยแผนประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) รายเดี่ยวตรวจพบ-จบ-จ่าย สูงสุด 200,000บาททันทีด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 260 บาทเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัยดังนี้

ประกันภัยสุดคุ้ม รับมือไวรัสโควิด-19 ในราคาประหยัดแค่ 260 บาท
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน -ปี พ.ศ. เกิด) ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทาประกันภัยหรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อCOVID-19โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คนรวมทุกช่องทางและโครงการที่ทำประกันภัยภายใต้แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ผ่าน บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
 • บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอบริษัทฯจะไม่รับประกันภัย รวมถึงแผนการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับรายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสCOVID-19ได้และรวมถึงประเทศอื่นๆที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อCOVID-19
 • สายงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ประสงค์เอาประกันภัยที่ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือมีประวัติการเดินทางไปยังจังหวัดที่มีความเสี่ยงภัยได้แก่สมุทรสาครหรือจังหวัดอื่นๆที่กระทรวงสาธารณสุขและสานักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่ Lockdown COVID-19
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่แรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ) สงวนสิทธิ์สาหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

คำเตือน

ผู้เอาประกันภัยควรทาความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทาประกันภัยทุกครั้ง เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ซื้อประกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เริ่มต้น 260 บาท รับผลประโยชน์สูงสุดถึงหลักล้าน*!!  กับ MoneyGuru เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่กรุณาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA ของ MoneyGuru โดยคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ https://lin.ee/dONZR7L 

ทิพยประกันภัยกับ ประกันภัยไวรัสโควิด-19 (Coronavirus (2019-nCoV))

ประกันภัยจาก ทิพยประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกันภัยสุดคุ้ม รับมือไวรัสโควิด-19 ในราคาประหยัดแค่ 260 บาท
 1. จ่ายเบี้ยประกันที่ 450  บาทต่อคนต่อปี สูงสุด 850 บาทต่อคนต่อปี  ไม่ว่าอายุเท่าไรก็จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกคน แต่จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1,000,000 บาท
 2. หากทำประกันไปแล้วเกิดติดเชื้อขึ้นมา จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท หากเป็นการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย จะได้ค่าชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท
 3. อายุอยู่ระหว่าง 1-99 ปี ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต้องไม่โรคเรื้อรังหรือพิการ ที่สำคัญคือ ประกันนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามาก่อนการทำประกันภัย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ด้วย ซึ่งทิพยประกันภัยได้กำหนดระยะประกัน 1 ปีตั้งแต่วันที่ทำประกัน

ประกันไวรัสโคโรน่าสมัครเริ่ม 450 บาท รับผลประโยชน์หลักล้านสนใจ คลิกเลย!

หมายเหตุ

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากรแสตมป์ (0.4%)แล้ว
 2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 5. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า** หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

หากทำประกันชีวิตอยู่แล้วจะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าคุ้มครองไวรัสโคโรน่า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย  คปภ. ได้ออกมายืนยันแล้วว่า หากเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองแน่นอนโดยกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเข้ามาเยียวยาความสูญเสียในเบื้องต้น มีดังนี้

 • กรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 • การประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยด้วยโรค รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) ด้วย
 • กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และสมควรที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้
ประกันภัยสุดคุ้ม รับมือไวรัสโควิด-19 ในราคาประหยัดแค่ 260 บาท

ด่วน…!! ซื้อประกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เริ่มต้น 260 บาท รับผลประโยชน์สูงสุดถึงหลักล้าน*!!  กับ MoneyGuru เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่กรุณาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA ของ MoneyGuru โดยคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ https://lin.ee/dONZR7L กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับข้อมูลการประกันภัยส่วนบุคคลครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ MoneyGuru  หากท่านมีปัญหาจากการกรอกข้อมูลหรือไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาส่ง capture screen หน้าจอที่ท่านกรอกข้อมูลจากทางเว็บกลับมาทาง LINE ของเราอีกครั้งหนึ่งที่ @moneygururhailand 

* หมายเหตุผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละแผนที่บริษัทประกันภัยได้กำหนด วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่ทุกคนต้องรู้…!!

โรงพยาบาลไหนบ้างประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจไวรัสโควิด (Covid-19) ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจฟรี

วิธีปฏิบัติหากเพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ไวรัสโควิด-19 ระบาด

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

MoneyGuru อยากให้ทุกคนใช้รถใช้ถนนอย่างมั่นใจและปลอดภัย ดังนั้นก่อนเดินทางไกลอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้ดีก่อน และจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นถ้ามีประกันรถยนต์ที่คุ้มครองและดูแลอย่างครอบคลุมก็ทำให้ผู้ขับขี่ใช้รถอย่างมั่นใจ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์เลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่เลย

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน