จากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลโดยตรงทำให้เศรษฐกิจในหลายๆประเทษซบเซาอย่างรุนแรง ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ทำให้หลายบริษัทที่สู้ต่อไม่ไหวทำให้ต้องปิดตัวไปก็มีไม่น้อย หรือบางบริษัท มีนโบายของลดเงินเดือนพนักงานเป็นจำนวนมากออกมา หลายๆท่านเลยตั้งคำถามว่า นายจ้างมีสิทธิลดเงินเดือนลูกจ้าง หรือไม่ หรือไม่ พนักงานหรือไม่ เดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกัน


8 มาตรการดูแลลูกจ้างรายวัน อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจากรัฐบาล

พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมโควิด-19 มีอะไรบ้างที่ประชาชนต้องรู้


นายจ้างมีสิทธิขอลดเงินเดือนลูกจ้าง หรือไม่

นายจ้างมีสิทธิขอลดเงินเดือนลูกจ้าง

โดยวันนี้เราได้นำข้อมูลจาก คุณ ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ จาก blog : https://tamrongsakk.blogspot.com/ โดยใจความเนื้อหามีดังนี้

8 ข้อต้องรู้ นายจ้างมีสิทธิขอลดเงินเดือนหรือไม่ ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระบาด

นายจ้างมีสิทธิขอลดเงินเดือนลูกจ้าง

 

  1. นายจ้างจะลดค่าจ้างของลูกจ้างไม่ได้ถ้าหากลูกจ้างไม่ยินยอม เพราะถือเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างคนไหนยินยอมโดยสมัครใจก็สามารถที่จะทำได้ โดยจะต้องมีใบสัญญาระบุชัดเจนที่ว่าลูกจ้างยินดีลดค่าจ้างของตัวเองลงเท่าไหร่ กี่บาท กี่เปอร์เซ็นต์ แล้วจะต้องให้ลูกจ้างเซ็นชื่อยินยอมเท่านั้น ใครเซ็นสัญญานี้ก็จะมีผลใช้บังคับกับคนที่เซ็น แต่ถ้าใครไม่ยินยอมเซ็นก็ไม่มีผลกับคนนั้น
  2. หากลูกจ้างคนไหนทำการเซ็นชื่อยินยอมลดเงินเดือนค่าจ้าง ลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ
  3. ส่วนลูกจ้างคนไหนไม่ยอมเซ็นลดเงินเดือน บริษัทจะต้องทำอย่างไร อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทว่าจะมีมาตรการอย่างไร หนักสุดบริษัทก็อาจจะแจ้งเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่เซ็นชื่อยินยอมลดเงินเดือน และทางบริษัทก็จ่ายค่าชดเชย+ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายที่กำหนด
  4. ส่วนลูกจ้างที่เซ็นยินยอมลดเงินเดือน จะมีผลลดไปถึงเมื่อไหร่ มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ อันนี้อยู่ที่ทางบริษัท ว่าจะกำหนดให้การลดเงินเดือนเพื่อให้บริษัทอยู่รอดมีผลไปถึงเมื่อไร กี่เดือนหรือกี่ปี นับจากนี้เพราะที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตเมื่อปี 2540-2542 เมื่อเศรษฐกิจเริ่มพลิกฟื้นกลับมา ก็มีบางบริษัทเหมือนกันที่ปรับเงินเดือนขึ้นเพื่อชดเชยให้กับพนักงานที่ร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันปัญหากันมา แต่อันนี้ก็แล้วแต่นโยบายของฝ่ายบริหารแต่ละบริษัท
  5. ถ้าเราเซ็นชื่อยินยอมลดเงินเดือนลงแล้ว ต่อมาอีก 3 เดือน 6 เดือนทางบริษัทแจ้งเลิกจ้างล่ะ เราจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่และได้รับเงินเรทเท่าไร กรณีนี้ตามกฎหมายแรงงานก็ให้ใช้ “ค่าจ้างอัตราสุดท้าย” เป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชย และบริษัทต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เช่น ถ้าเรารับเงินเดือน 20,000 บาท แล้วเราเซ็นยินยอมลดเงินเดือนเหลือ 18,000 บาท ต่อมาอีก 3 เดือนบริษัทแจ้งเลิกจ้างเรา บริษัทก็ต้องจ่ายค่าชดเชยโดยใช้ฐานค่าจ้างอัตราสุดท้าย คือ 18,000 บาทในการคำนวณค่าชดเชยจ่ายตามมาตรา 118
  6. ส่วนกลุ่มที่ไม่เซ็นยินยอมลดเงินเดือน โดยสมมุติว่าเพื่อนเราเงินเดือนปัจจุบัน 20,000 บาท (เหมือนกับเรา) และไม่ยอมเซ็นยินยอมลดเงินเดือนลง ถ้าบริษัทเลิกจ้างเพื่อนเราก็จะใช้ฐานค่าจ้างอัตราสุดท้าย คือ 20,000 บาท ในการคำนวณการจ่ายค่าชดเชย
  7. จากตัวอย่างในข้อ 5 และข้อ 6 ท่านจึงจำเป็นต้องพิจารณาหรือดูพฤติกรรมของฝ่ายบริหาร โดยดูจากอดีตที่ผ่านมาว่าเขาจะมีความน่าเชื่อถือ และมีแนวโน้มเลิกจ้างท่านในภายหลังจากเราเซ็นยินยอมลดเงินเดือนหรือไม่ ท่านอาจจะลองดูที่แนวโน้มทางธุรกิจที่ท่านทำว่าในอนาคตจะฟื้นตัวเร็วหรือไม่ นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องลองวัดใจเขาว่าบริษัทที่ท่านทำงานในเวลานี้มีความจริงใจและมีเจตนาที่จะให้ช่วยกันเพื่อให้บริษัทอยู่รอดจริงหรือไม่ เพราะผู้เขียนก็เคยเจอบางบริษัทที่ผู้บริหารใช้เทคนิคขอความร่วมมือให้พนักงานลดเงินเดือนลงเพื่อลดงบประมาณการจ่ายค่าชดเชย พอพนักงานเซ็นยินยอมลดเงินเดือนลง อีกไม่กี่เดือนก็ layoff พนักงานออกทันทีก็มีไม่น้อย วิธีนี้คือว่าเป็นทริกสำหรับนายจ้างหัวหมอ ดังนั้น ก่อนจะเซ็นยินยอมลดเงินเดือนตัวเอง ท่านจำเป็นมากๆที่จะต้องประเมินความจริงใจของฝ่ายบริหารและคิดให้ดี ๆ ว่าคุ้มค่ากับการเซ็นชื่อยินยอมลดเงินเดือนหรือไม่
  8. กรณีถูกเลิกจ้างแล้วลูกจ้างเห็นว่าการเลิกจ้างนั้นไม่เป็นธรรม ท่านยังสามารถมีสิทธิไปฟ้องศาลแรงงานเพื่อให้ศาลท่านวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างนั้นเป็นธรรมหรือไม่ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้อีกหนึ่งช่อง

 

สุดท้ายนี้ นายจ้างมีสิทธิขอลดเงินเดือนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวลูกจ้างเป็นหลักเพราะการดำเนินการในเรื่องนี้ต้องมีการพูดจากันแบบความจริงใจ โปร่งใส ตรงไปตรงมาตามหลัก ใจเขา-ใจเรา จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของบริษัทเพราะให้ในอนาคตบริษัทนี้ยังเกิดความไว้วางใจเพื่อให้เป็นการจากกันด้วยดีในกรณีที่บริษัทต้องปิดกิจการและไม่ต้องเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลให้วุ่นวายในวันข้างหน้า

 

วิธีลงทะเบียนรับชดเชยค่าจ้าง 50 %

เพจไทยคู่ฟ้า เพจสื่อสารข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ได้เผยแพร่ วิธีการลงทะเบียนของลูกจ้าง พนักงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยท่านสามารถขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50 % ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน นอกจากนี้ทางกระทรวงแรงงาน เตรียมจะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้ง โดยจะมีการเร่งรัดให้มีผลบังคับโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ต่อไป

 

วิธีลงทะเบียนรับเงินกรณีตกงาน   แบบออนไลน์ อย่างละเอียด

 

หากใครที่กำลังมองหาประกันภัยดีๆ ก็อย่าลืมคลิกเข้ามาที่  MoneyGuru.co.th คุณจะได้รับการเปรียบเทียบราคาอย่างละเอียดของประกันภัยรถยนต์ราคาถูกจากหลายเจ้า ภายใน 1 นาที สะดวก ง่าย รวดเร็ว พร้อมรับใบเสนอราคาได้ฟรีทันที หรือหากไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @MoneyGuruThailand ครับ รับรองว่าคุณจะได้เบี้ยประกันและข้อเสนอที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญของเราทันที

 

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

 

 

ด่วน…!! ซื้อประกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เริ่มต้น 450 บาท รับผลประโยชน์สูงสุดถึงหลักล้าน*!!  กับ MoneyGuru เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่กรุณาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA ของ MoneyGuru โดยคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ https://lin.ee/dONZR7L กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับข้อมูลการประกันภัยส่วนบุคคลครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ MoneyGuru  หากท่านมีปัญหาจากการกรอกข้อมูลหรือไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาส่ง capture screen หน้าจอที่ท่านกรอกข้อมูลจากทางเว็บกลับมาทาง LINE ของเราอีกครั้งหนึ่งที่ @moneygururhailand 

* หมายเหตุผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละแผนที่บริษัทประกันภัยได้กำหนด

วิธีป้องกันไวรัสโควิช-19

 

ที่มา คุณ ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ จาก blog : https://tamrongsakk.blogspot.com/