แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะเริ่มทุเลาลงบ้างแล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ ต่างก็ลงความเห็นคล้ายคลึงกันว่า เราทุกคนยังจะต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกสักพัก เพราะยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ว่า โรคไวรัสโควิด 19 นี้ จะไม่กลับมาระบาดอีก … มาถึงตอนนี้ หลายคนที่เคยทำประกันโควิดไว้ ก็คงจะสงสัยว่า ตนเองสมควรจะ ต่อประกันโควิด 19 ดีหรือไม่ ?

บทความวันนี้เลย รวมทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ประกันภัยโควิด 19 มาให้คุณศึกษา และหวังว่า จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น

ต่อประกันโควิด 19 ดีหรือไม่ รวมทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ประกันภัยโควิด 19

ต่อประกันโควิด 19 ดีหรือไม่ รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันโควิด-19

ประกันโควิดมีกี่ประเภท

 • ในระยะแรกเริ่มตอบได้ว่ามี 2 ประเภท
  • แบบที่ 1 คือ แพ็กเกจ เจอ จ่าย จบ ที่หลายคนเคยซื้อกันไปในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ใหม่ เมื่อปี 2563 แต่ปัจจุบันนี้ หลายๆ บริษัทไม่ขายประกันโควิดแบบนี้แล้ว โดยบางเจ้าก็อาจใช้วิธีปรับแผนความคุ้มครองใหม่
  • แบบที่ 2 คือประกันโควิดแบบมีค่ารักษาพยาบาล ที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีขายอยู่ โดยครอบคลุมไปถึงเรื่องการแพ้วัคซีนแล้วด้วย

ส่วนที่ว่าซื้อ ประกันภัยโควิด 19 ได้แค่ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 บริษัทนั้น ส่วนใหญ่จะใช้กับประกันโควิดแบบเจอ จ่าย จบ แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทนั้นๆ ด้วย เช่น บางบริษัทสามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ แต่ต้องซื้อต่างแผนความคุ้มครอง เช่น ซื้อเจอ จ่าย จบ แล้ว ไปซื้อแผนแบบคุ้มครองค่ารักษาก็ย่อมได้ แต่ทางที่ดี คือ สอบถามเงื่อนไขของบริษัทนั้นๆ ก่อน

เบี้ยประกัน ราคาประมาณเท่าไร

 • ส่วนใหญ่ที่ขายกันราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 100-2,000 บาท โดยประมาณ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนซื้อประกันโควิด 19

 • ประกันภัยโควิด 19 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน กล่าวคือ หากเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 ในช่วง 14 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ จะไม่สามารถเคลมประกันได้ โดยกำหนดเงื่อนไขนี้ไว้เพื่อป้องกันคนที่รู้ตัวว่าป่วยแล้วมาซื้อประกันทีหลัง เพื่อเบิกค่ารักษาหรือรับเงินชดเชย
 • กรณีมีโรคประจำตัว สามารถทำประกันได้ โดยหลายบริษัทอาจให้เราแถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งต้องแถลงตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม บางบริษัทอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในผู้ป่วยบางกลุ่ม แนะนำให้สอบถามจากบริษัท และอ่านเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนซื้อประกัน
 • ส่วนกรณีหากเคยเป็นโควิด 19 แล้ว และรักษาหายขาดไปแล้ว อาจจะสามารถทำประกันได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ แผนประกันที่มีค่ารักษาพยาบาลสามารถนำเบี้ยส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลไปยื่นลดหย่อนภาษีได้

ปัจจุบันมีกรมธรรมประกันภัยอะไรบ้างที่ให้ความคุ้มครองโรคไวรัสโควิด 19

 • กรมธรรม์ประกันชีวิต
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพ
 • กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
 • และกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด โดยเฉพาะ

รู้หรือไม่ ประกันภัยโควิด 19 โดยเฉพาะคืออะไร

 • กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย และความสูญเสียจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการเฉพาะ

กรมธรรม์ ประกันภัยโควิด 19 คุ้มครองอะไรบ้าง

 • สามารถซื้อประกันภัยโควิด 19 ตามแผนความคุ้มครองที่มีลักษณะแตกต่างกันดังนี้
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายแบบเหมาะจ่าย ตามจำนวนเงินที่ตกลงกันเมื่อตรวจพบเชื้อโรคไวรัสโควิด 19
  • คุ้มครองเมื่อภาวะโคม่า หรือเสียชีวิจจากการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19
  • ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโรคโควิด 19
  • ค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีแผนความคุ้มครองแตกต่างกันไป

ใครบ้างที่ควรซื้อกรมธรรมประกันภัยโควิด 19

 • ทุกคนที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 เพื่อใช้บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรต้องพิจารณารูปแบบความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ตรงตามความต้องการ ก่อนซื้อด้วยเพราะกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกมา มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 ได้ทางช่องทางไหนบ้าง

 • สาขาบริษัทประกันภัย/ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย / Counter service / ออนไลน์

ทำประกันโควิด-19 ต้อง เคลมประกันโควิด 19 อย่างไร

 • ยื่นเอกสาร หลักฐาน ตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยไปยังบริษัทที่รับประกันภัย

ซื้อ ประกันภัยโควิด-19 ไว้หลายฉบับ ถ้าตรวจเจอเป็นโรค บริษัทจะจ่ายทุกกรมธรรม์หรือไม่

 • กรณีที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองเมื่อตรวจวินิจฉัยและพบว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 จ่ายทุกกรมธรรม์ เว้นแต่กรมธรรม์สำหรับค่ารักษาพยาบาลจะเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง เช่น หากเรียกร้องจากบริษัทแรกครบแล้วที่เหลือมาเบิกจากบริษัทที่ 2 ได้ เว้นแต่ตรวจพบในระยะเวลารอคอยที่กำหนดในกรมธรรม์ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโควิ-19 หากตรวจเจอโรคถือเป็นค่ารักษาที่สามารถเบิกได้หรือไม่ 

 • ในกรณีที่ซื้อประกันโควิดแบบที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลด้วย หากได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด ค่าใช้จ่ายในการตรวจที่มีความจำเป็นและเหมาะสมทางการแพทย์ดังกล่าว สามารถเรียกร้องได้ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลได้
 • กรณีเลือกแผนประกันที่มีค่ารักษาพยาบาล หากไม่ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญากับบริษัทประกันภัย ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัย แต่หากเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะต้องมีองค์ประกอบอย่างไร

 • ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ประกันโควิด fwd

หากผู้เอาประกันภัย มีเจตนาซื้อกรมธรรม์ไว้หลายฉบับแล้ว จงใจนำตัวเข้าไปเสี่ยงการติดเชื้อฯ ประกันจ่ายหรือไม่

 • ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต บริษัทประกันอาจอ้างเป็นเหตุไม่จ่ายเงินเอาประกันได้

ทำประกันภัยไวรัสโควิด-19 ไว้ ติดเชื้อไวรัสแล้วเสียชีวิต แพทย์ระบุว่าเป็นโรคปอดอักเสบ บริษัทประกันจ่ายหรือไม่ 

 • กรณีเสียชีวิตมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจ่ายตามความคุ้มครอง โดยให้ยื่นเอกสารสำเนาใบมรณบัตรที่ระบุโรคปอดอักเสบ พร้อมผลการตรวจโรคติดเชื้อไว้รัสโควิ 19 เพื่อแสดงให้บริษัททราบถึงสาเหตุการเสียชีวิต

บริษัทประกันภัยจ่ายค่าชดเชยรายวันในกรณีใด

 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 แบบชดเชยรายวัน และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยแต่ละบริษัทจะกำหนดวงเงินและจำนวนวันสูงสุดไว้

ถ้ามีโรคประจำตัว ซื้อประกันภัยไวรัสโควิด-19 ได้หรือไม่

 • โรคประจำตัว ไม่ได้เป็นสาระสำคัญในการรับประกันภัยสำหรับประกันภัยโควิด-19 อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการแถลงข้อมูลในใบคำขอประกันภัย ขอให้แถลงตามความเป็นจริง เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลและขอเบิกเงินค่ารักษาตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนหรือไม่ 

 • สำรองจ่ายเงินก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกคืนจากบริษัทผู้รับประภันภัยแต่บางบริษัทจะมีบริการ FAX เคลม

KTC mastercard

บริษัจะจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยภายในกี่วัน 

 • ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน หากมีเหตุอันควรสงสัยอาจขยายได้ อีกไม่เกิน 90 วัน

จริงหรือไม่ ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคไวรัสโควิด-19 และอุบัติเหตุไว้ ประกันจะจ่ายเมื่อติดเชื้อ แต่ต้องเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุด้วย 

 • ไม่จริง กรมธรรม์ ประกันภัยโควิด-19 มุ่งให้ความคุ้มครอง กรณีเจ็บป่วยหรือสูญเสียจากโรคไว้รัสโควิด-19 โดยไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ แต่กรมธรรม์ได้ขยายความคุ้มครองความสูญเสียจากอุบัติเหตุเพิ่มเติมให้อีกส่วนหนึ่งด้วย ดังนั้น ความคุ้มครองทั้งสองส่วนไม่เกี่ยวข้องกัน

กรมธรรมประกันภัยโรคโควิด-19 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง 

 1. เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาก่อนทำประกันภัย
 2. การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
 3. ติดเชื้อฯ ในช่วงระยะเวลารอคอย
 4. การตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19

หากมีข้อสงสัยเรื่องการประกันภัยไวรัสโควิด-19 ติดต่อได้ที่ใด

 • ติดต่อสายด่วน คปภ. 1186 หรือสำนักงาน คปภ ภาค/ สำนักงาน คปภ จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ประกันโควิดภัย 19 จะไม่จ่ายในกรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย หรือมีการติดเชื้อในช่วงระยะเวลารอคอย รวมทั้งการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เช่น ทำประกันไว้หลายฉบับ แล้วพิสูจน์ได้ว่าจงใจทำให้ตัวเองติดเชื้อ

ประกันโควิดราคาประหยัด

ข้อมูลอ้างอิง

 บทความแนะนำ