ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท กลุ่มตกหลุ่น 4 แสนคน พร้อมพิจารณาลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

July 19, 2020


ประชาชนยังมีหวัง…!! สำหรับมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท  3 เดือน ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ท่านยังมีโอกาส โดยสำหรับการ ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท กลุ่มตกหลุ่น 4 แสนคน พร้อมพิจารณาลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2 โดยเนื้อหามีดังนี้ หรือโทรสอบถามด้วยตัวเองที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020

วิธีทำบัตรทองและเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง แบบง่ายๆใครก็ทำได้
วิธีรับสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท


ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท กลุ่มตกหลุ่น 4 แสนคน พร้อมพิจารณาลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท กลุ่มตกหลุ่น 4 แสนคน พร้อมพิจารณาลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2

อย่างพึ่งหมดหวัง สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับเงินจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน สำหรับสถานะ เงินเยียวยา โดยล่าสุดความคืบหน้าตอนนี้คลังกำลังดำเนินการจ่ายเงินตกค้างอีก 1 แสนราย และกลุ่มตกหลุ่นอีกกว่า 3 แสนราย โดยคลังได้แจงว่า  มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท จนถึงตอนนี้ แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เมนูในเว็บไซต์ยังเหลือ 2 เมนูให้ทำรายการคือ ตรวจสอบสถานะ และสละสิทธิ โดยระบบยังคงดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิอยู่ หลังจากทางมาตรการได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่อง เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ไปแล้วก่อนหน้านี้

โดยทางด้าน นาย ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ยืนยันว่า ยังเหลือผู้รับสิทธิอีกกว่า 1 แสนรายที่ระบบกำลังดำเนินการโอนเงินให้ เบื้องต้น การโอนเงินช่วยเหลือผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท 3 เดือน ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งยังเหลืออีก 1 แสนรายที่อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชี

กลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ ยังไม่หมดหวัง

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท กลุ่มตกหลุ่น 4 แสนคน พร้อมพิจารณาลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2

ขณะเดียวกัน ในกลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ด้าน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในกรอบเวลาการพิจารณาใน 1 เดือน ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาต่อไป

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท กลุ่มตกหลุ่น 4 แสนคน พร้อมพิจารณาลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการเยียวยา กลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ทั้ง 302,160 รายนั้น จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคน เหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน 15.1 ล้านคนก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะ และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน นั่นแสดงว่า มาตราการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน นั้น ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเยียวยาอีกกว่า 4 แสนราย ยังไม่นับกรณีของ กลุ่มผู้ร้องเรียนเงินเยียวยาอีก 2.2 ล้านราย ผ่านกรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และผ่านสาขาธนาคารของรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างการประมวลผลช่วยเหลือตามความเหมาะสมอยู่

การเรียกคืนเงินเยียวยาจากโครงการ

ส่วนการเรียกคืนเงินเยียวยาจากโครงการนั้น เป็นขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียน มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่กดเมนูขอสละสิทธิ์ (ปุ่มสีชมพู) ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการเรียกคืนเงินดังกล่าวให้ครบถ้วน

ขณะที่ ผู้ผ่านเกณฑ์ และได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ไปแล้ว 3 เดือน เป็นเงิน 15,000 บาท หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้งานเมนู สละสิทธิ ไม่จำเป็นต้องคืน

พิจารณาลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท กลุ่มตกหลุ่น 4 แสนคน พร้อมพิจารณาลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2

ส่วนความสงสัยถึง การจะขยายเวลา หรือเพิ่มรอบลงทะเบียน มาตรการเยียวยาในโครงการหรือไม่นั้น เบื้องต้นจะไม่ได้มีการเปิดโครงการใหม่ หรือขยายเวลาโครงการตามที่ อุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

แต่อนาคตสำหรับเหตุการณ์หลังจากนี้นั้น อาจจะต้องขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพื่อดูสถานการณ์หลังจากปลดล็อกเฟส 5 หากโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ทางมาตรการอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2 ต่อไป ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนอย่างพึ่งหมดหวัง โทรสอบถามด้วยตัวเองที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มาและรูปภาพจาก เว็บ เราไม่ทิ้งกันและกรุงเทพธุรกิจ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน