ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

July 18, 2020


พี่น้องเกษตรกรอย่าลืม ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท วันที่ 18 กรกฎาคม 2563  โอนเแล้ว 1.9 ล้านราย ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกร รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) รวมเป็นเงิน 9.9 พันล้านบาท พร้อมโอนทุกวันไม่มีวันหยุด

 

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร-5000-บาท-วันที่-18-กรกฎาคม-2563-

อัพเดท…ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท วันที่ 18 ก.ค. เป็นวันที่ 4 กับ มาตรการ เยียวยาเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกร รอบที่ 3 รอบสุดท้าย  นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. สามารถโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่รับผลกระทบจากโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ไปแล้ว 89,522 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับโอนรอบแรกดังนี้ 1. ในเดือนพ.ค.2563 จำนวน 7.46 ล้านราย วงเงิน 37,305 ล้านบาท 2.รอบที่ 2 ในเดือนมิ.ย. 7.44 ล้านราย วงเงิน 37,218 ล้านบาท 3.ส่วนการโอนเงินรอบที่ 3 ในเดือนก.ค.ขณะนี้ธนาคารได้โอนไปแล้ว 2.99 ล้านราย วงเงิน 14,999 ล้านบาท นอกจากนี้เกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับเงินโอน สามารถ ตรวจสอบสิทธิ์สถานะเงินเยียวยา หรือ เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com แจ้งช่องทางโอนเงินตรวจสอบผลการโอนเงิน

 

เกษตรกรกลุ่ม 3 รับทีเดียว 15,000 บาท

สำหรับเกษตรกรกลุ่ม 3 จำนวน 7.5 ล้านรายท่านสามารถตรวจสอขสิทธิ์เยียวยาเกษตร เพราะในเวลานี้ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กำลังจ่ายเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนรายละ 5,000 บาทวันละ 1 ล้านราย โดยได้เริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม จนถึง 22 กรกฏาคม 2563  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. สำหรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มที่ 3 ที่เคยแจ้งยืนยันการปลูกพืช ใน ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร แล้วตั้งแต่ก่อนถึงวันนี้ถึง 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลานี้รอการตรวจสอบจัดชุดติดประกาศ และ ยืนยันในระบบ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  กรณีเกษตรกร กลุ่มที่ 3 ที่ยังไม่ได้แจ้งทำการเพาะปลูก เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาในการเพาะปลูก ในส่วนเวลานี้การขึ้นทะเบียน เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรนั้นท่านไม่สามารถ แจ้งยืนยันหลังปลูกพืชได้แล้วเพราะว่า หมดเวลายื่นคำร้องแจ้งสิทธิ์การเพราะปลูกไปตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้นท่านหมดสิทธิ์รับเงินอาจต้องรอรอบใหม่แทน
 2. สำหรับกลุ่มเกษตรกร ที่แจ้งบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา รอการตรวจสอบจัดชุดติดประกาศ และ ยืนยันในระบบ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นี้ ทีมงานจะทำการส่งข้อมูลให้กับ สศก./ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จะทำการจ่ายเงินให้เพียงครั้งเดียว ด้วยจำนวนเงิน 15,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 4. เกษตรกรถ้าขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลถูกต้อง ให้ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนที่ www.moac.go.th หรือทะเบียนต้นสังกัดที่เกษตรกรแต่ละคนไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยงาน ด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร หรือ ยางพารา

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร-15000-บาท-รอบ-22-23-มิถุนายน-2563-

เข้าไปที่ www.moac.go.th จากนั้นคลิกที่ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยี่ยวยาเกษตรกร

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร-15000-บาท2

 

เมื่อเข้ามาที่หน้า ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ กรอกชื่อ นามสกุล เมื่อกรอกครบแล้วกด ตรวจสอบสิทธิ

 

 

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร-15000-บาท

เมื่อกด ตรวจสอบสิทธิ ระบบจะส่งรูปภาพของผลการตรวจสอบสถานะตามภาพด้านบนนี้ ท่านได้รับสิทธิ์

 

แต่หากท่านไหนไม่ได้รับสิทธิ์ ให้ไปดูขั้นตอนการรับสิทธิ์ ได้ที่ลิงค์นี้   หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยาเกษตรกร

 

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรทำประมง เกษตรกรด้านปศุสัตว์ เกษตรกรยางพารา

ท่าน สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ที่

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

 

ตรวจทะเบียนเกษตรกรปลูก คลิก ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูก

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

 

ตรวจทะเบียนเกษตรกรทำประมง  คลิก ตรวจสอบผลขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำประมง

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

 

ตรวจทะเบียนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ คลิก ตรวจสอบผลขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านปศุสัตว์

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

 

ตรวจทะเบียนเกษตรกรยางพารา คลิก ตรวจสอบผลขึ้นทะเบียนเกษตรกรยางพาราคลิก

หากท่านพบข้อมูลของตัวเองก็ไม่ต้องกังวลเพราะระบบจะทยอยจ่ายเงินให้ แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ ต้องไม่เคยได้รับงินจากฌครงการเราไม่ทิ้งกัน ต้องไม่ซ้ำกับประกันสังคม และข้าราชการประจำที่รับเงินเดือนจากกรมบัญชีกลางแต่ไม่พบข้อมูลให้เกษตรกร เป็นต้น

 

วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

 

วิธีตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรผ่าน Digital Farmer

วิธีเช็กสถานะยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร-5000-บาทแบบออนไลน์

กดที่เมนู ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เสร็จแล้วกดระบบจะแสดงสิทธิ์การรับเงินเยียวยาของท่าน

 

ตรวจสอบผลการโอนเงินจาก ธนาคาร ธ.ก.ส.

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.แจ้งให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาแต่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีอีก 139,271 ราย รีบตรวจสอบข้อมูลและแจ้งเลขบัญชีผ่านเว็บไซต์ https://agri.baac.or.th/ ภายในวันที่ 25 ก.ค.นี้ โดยแจ้งเลขที่บัญชีของธนาคารใดก็ได้ ไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ถ้าเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จะยิ่งสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินมากที่สุดสำหรับข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อตรวจสอบและแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร คือ

1.หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3.หมายเลขบัญชีธนาคาร

 

วิธีแจ้งเลขบัญชี-ธ.ก.ส.-เพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกร-รอบ-3

เมื่อท่านตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว ท่านสามารถมาตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่นี้ ตรวจการโอนเงิน โดยธนาคารจะเร่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

จากนั้นคลิก ที่ปุ่ม เกษตรกรแจ้งช่องทางการโอนเงิน  จากนั้นทำตามขั้นตอน

 

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรจาก-ธ.ก.ส.

 

จุดที่ควรรู้สำหรับพี่น้องเกษตรกร รหัสความปลอดภัยนั้นให้รูปจากรูปภาพสีเขียวด้านบนหากท่านมองเห็นไม่ชัดให้ทำการกดคลิกที่รูปขอรหัสใหม่

 

เกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินแล้ว จะขึ้นข้อความท่านได้รับสิทธิ์ ได้รับโอนเงิน 5,000 บาท วันที่ได้รับ ข้อความสีเขียว ระบุ สถานะการโอนเงิน รับเข้าระบบ โอนเงินครั้งที่ 1 โอนเงินครั้งที่ 2 โอนเงินครั้งที่ 3 ตามภาพด้านล่าง

วิธีตรวจสถานะได้สิทธิ์เยียวยาเกษตรกรแต่ไม่ได้เงิน

ส่วนเกษตรกรท่านใดยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีก็จะขึ้นสถานะ “ไม่พบข้อมูล”

วิธีตรวจสถานะได้สิทธิ์เยียวยาเกษตรกรแต่ไม่ได้เงิน

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ธ.ก.ส. โทร.0-2555-0555

 

ตารางวันโอนเงินเยียวยาเกษตรกรในรอบ 3 มีดังนี้

 • วันที่ 15 ก.ค.63 โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 16 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 17 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 18 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 19 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 20 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 21 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 1 ล้านราย
 • วันที่ 22 ก.ค.63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 0.596 ล้านราย

เมื่อครบวันที่ 22 กรกฎาคม นี้ เกษตรกรจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 7.5 ล้านคน

 

เกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์ หรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เพิ่มช่องทางการเช็กสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันDigital Farmer หรือ  เกษตรดิจิทัล  ดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือระบบ iOS หรือ ไอโฟน ไอแพด และระบบ Android  นอกจากนี้ยังสามารถติดตามผลการอุทธรณได้ที่ www.moac.go.th และ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ อยู่บ้านช้อปปิ้งสิ่งอาหารมาทานน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปข้างนอกแน่นอน MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน