ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เดือนกันยายน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

September 21, 2020


กลุ่ม พ่อเม่เด็กแรกเกิด-6 ขวบ กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการ วันนี้ท่านสามารถ  ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เดือนกันยายน  สำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 โดยท่านสามารถใช้แค่ เลขบัตรประชาชน ก็สามารถตรวจรายละเอียดได้ทันที หรือท่านสามารถติดต่อ สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลพรอมิส วงเงินสูงสุด 300,000 บาท สำหรับคนเงินเดือน 6,000 บาท พิเศษไม่ต้องค้ำประกัน


ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เดือนกันยายน

ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง-3000-บาท-เดือนกันยายน

 

อัพเดท…!! กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งตรวจสอบประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด-6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) ที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท แต่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากมีปัญหาเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องหรือยังไม่มีเลขบัญชีธนาคาร

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง-3000-บาท-เดือนกันยายน

เข้าไปที่เว็บไซต์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ คลิกที่รูปด้านบน จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เสร็จแล้วกดเมนูตรวจสอบสิทธิ

 

ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง-3000-บาท-เดือนกันยายน

  หากท่านได้สิทธิ์ระบบจะทำการแสดงผลถึงสิทธิที่จะได้รับ (ในรูปตัวอย่างไม่ได้รับสิทธิ์)

 

เกณฑ์การรับสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท มีดังนี้

 • ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานประกันสังคม
 • ต้องเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิ์อีก โดยหากท่านได้รับเงินอุดหนุนในเดือนพฤษภาคม 2563 จากช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือในรูปแบบเงินสดถือว่าท่านมีสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวง พม.
 • ต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในรูปแบบเงินสดนั้น ทางกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ อปท. จะเร่งดำเนินจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิมโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 15 วันทำการ

 

สำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถติดต่อได้ที่

กรณีที่ท่านกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วแต่ยังคงไม่ได้รับสิทธิท่านสามารถ ร้องเรียน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง ได้ที่

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

 • สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
 • สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0 2642 4336-9
 • สิทธิจากเบี้ยความพิการ
  ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
 •  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน