เช็ดด่วนจังหวัดไหนเสี่ยงล็อกดาวน์บ้าง

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

December 24, 2020


วันนี้มาอัพเดทจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในรายพื้นที่ขณะนี้ ทำให้เวลานี้หลายๆจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เริ่มทยอยออกมาตรการและคำสั่ง ล็อกดาวน์ ดังนั้นวันนี้เรามา เช็ดด่วนจังหวัดไหนเสี่ยงล็อกดาวน์บ้าง…

ประกันโควิด19 MoneyGuru

เช็ดด่วนจังหวัดไหนเสี่ยงล็อกดาวน์บ้าง

เช็ดด่วนจังหวัดไหนเสี่ยงล็อกดาวน์บ้าง

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.)​ ชุดใหญ่ โดยวันนี้ที่ประชุมจะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด​และการติดเชื้อ โควิด-19 รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาด​ที่ จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม อยุธยา กรุงเทพฯ และแนวชายแดน
โดยที่ประชุม มีมติแบ่งโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงไปเสี่ยงต่ำ (แดง-ส้ม-เหลือง-เขียว) เพื่อใช้มาตรการควบคุมโรค ทั้ง 30 จังหวัด ดังนี้

พื้นที่สีแดง (1 จังหวัด) คือ สมุทรสาคร
พื้นที่สีส้ม (4 จังหวัด) คือ กรุงเทพ สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม
พื้นที่สีเหลือง (25 จังหวัด) คือ สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรี สุราษฏ์ธานี ประจวบ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง
พื้นที่สีเขียว คือ จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ

สำหรับรายละเอียดในแต่ละโซน ดังนี้

พื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก คือ จ.สมุทรสาคร จะให้มีการจำกัดเวลาปิด-เปิด สถานประกอบการที่มีความจำเป็น,ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด,ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่โดยเด็ดขาด, ควบคุมการเข้า-ออก ของยานพาหนะและบุคคลคนไทย โดยไม่ให้กระทบการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินจำเป็น ,ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง จุดสกัดและสายตรวจ เพื่อให้มีการควบคุมการเข้าออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ,ใช้มาตรการเวิร์คฟอร์มโฮม อย่างเต็มขีดความสามารถ

พื้นที่สีส้ม ถือเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากว่า 10 รายและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จ.สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม กทม. (เฉพาะฝั่งตะวันตก) ให้หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ,สถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ, เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มีจากพื้นที่สีแดง

หากตรวจพบให้แจ้งเจ้าหนาที่ตำรวจทราบ,ให้พิจารณาจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็นตามความเหมาะสม, ให้พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานกระกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่, ให้ประสานจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม, ให้ใช้มาตรการเวิร์คฟอร์มโฮม สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดงให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์

พื้นที่สีเหลือง เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย และมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ คือ จ.สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต กำแพงเพชร ชัยนาท

พื้นที่สีเขียว ถือเป็นพื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่ามีจะมีเชื้อ ได้แก่จังหวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ 2564 และการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ต้องดำเนินการดังนี้

พื้นที่สีแดงให้งดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่จัดกิจกรรมแบบออนไลน์
พื้นที่สีส้ม งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้คุ้นเคยได้ หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์
ส่วนพื้นที่สีเหลืองและพื้นที่สีเขียว สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดลงกว่าปกติ มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง ทั้งนี้สามารถหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อของ กทม.ได้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า วันนี้ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อม ถ้าไม่ล็อกดาวน์แล้ว จะต้องวางแผนกันคือแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์อย่างไร ซึ่งที่ประชุมได้มีการเห็นชอบในการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ ไว้อยู่ 4 พื้นที่

“พื้นที่แรกคือ 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุด คือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก กว่ากว่าพื้นที่ย่อย 2.คือพื้นที่ควบคุม คือพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่(สีแดง) ที่ประชุมไม่อยากให้ใช้เรื่องของสี หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 ราย สามพื้นที่เฝ้าระวัง มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ และ 4.พื้นที่เฝ้าระวัง พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว

จังหวัดที่มีคำสั่ง ล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยง

จังหวัดสมุทรสาคร

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563- 3 มกราคม 2564 คำสั่งผู้ว่าฯสมุทรสาคร ปิดสถานที่-สถานบริการ 14 วัน หลังโควิดระบาดหนัก

ปิดสถานที่ชั่วคราว 

 • สถานที่เล่นการพนันทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
 • สนามกีฬาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง
 • สนามมวยโรงเรียนสอนมวย ทั้งรัฐและเอกชน
 • สนามเด็กเล่น
 • สถาบันการศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน
 • ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่อนผันให้สามารถเปิดบริการได้เฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคเท่านั้น ยกเว้นอาหารในโรงพยาบาลและโรงแรมที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม 2547 สามารถเปิดได้ตามปกติ
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
 • ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ให้ปิดบริการตั้งแต่ 22:00 น. ถึง 05:00 น.
 • ตลาดและตลาดนัด (ให้เปิดเฉพาะจำหน่ายอาหารสดอาหารแห้ง อ่านปรุงสำเร็จหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภครอาหารสัตว์ยาและสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต)
 • สถานที่ตามกฏหมายที่ว่าด้วยสถานบริการและสถานบันเทิงที่มีลักษณะคล้ายครึงสถานบริการร้านคาราโอเกะร วมถึงสถานที่ตรงนั้นขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้สุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • สวนสนุก สะพานที่เล่นโบลิ่ง ตู้เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมทุกประเภท
 • ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต
 • สระว่ายน้ำ สวนน้ำ
 • ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หอประชุม ห้องประชุม สโมสร
 • สถานที่ประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ นวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ
 • สถานที่ออกกำลังกายในอาคาร ฟิตเนส และ สปา
 • สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หนังกลางแปลง
 • สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ
 • สถานที่ให้บริการสปาอาบน้ำตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
 • ร้านเสริมสวยหรือแต่งผมตัด
 • สถานที่ควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงามและสถานเสริมความงาม
 • สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
 • สถานที่เล่นสเก็ตโลบอร์ดหรือการเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน
 • สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกกอล์ฟ
 • บ่อตกกุ้ง บ่อตกปลา

จังหวัดสมุทรสงคราม

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ประกาศสั่งปิดสถานที่เสี่ยง เร่งสกัดโควิด-19

 • สำหรับสถานที่ที่ต้องปิดให้บริการ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ โต๊ะสนุกเกอร์ สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา ค่ายมวย สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ ร้านนวดและสปา คลินิกเสริมความงาม ฯลฯ
 • สำหรับห้างสรรพสินค้า ยังอนุญาตให้เปิดบริการเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา อาหาร สินค้าเบ็ดเคล็ด ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมไปถึงบริการธนาคารและการติดต่อสื่อสาร
 • ในส่วนของตลาดนัดอนุญาตให้เปิดเพื่อขายอาหารเท่านั้น ร้านอาหารเปิดให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้าน ยกเว้นในโรงพยาบาลและโรงแรม ที่ให้บริการเฉพาะผู้อยู่อาศัย
 • และด้านสถานที่ที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังคงให้เปิดได้ตามปกติ แต่อนุญาตให้จำหน่ายเฉพาะสินค้าอื่นเท่านั้น

จังหวัดสมุทรปราการ

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 สมุทรปราการ ปิดโรงเรียน-จุดเสี่ยง ผับบาร์เปิดได้ แต่ห้ามเต้น

 • 1.ปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนผู้สูงอายุใน อ.พระสมุทรเจดีย์ และ อ.พระประแดง ของ จ.สมุทรปราการ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.63 ถึง 4 ม.ค.64 และให้สถานศึกษาที่มีความเสี่ยง พิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 • 2.สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้นั่งรับประทานอาหารอย่างเดียว งดเต้น
 • 3.ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน หากประสงค์จัดงานต้องเสนอแผนควบคุมโรคต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำเรื่องเข้าพิจารณา
 • 4.จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองโรค เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้าออกและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และควบคุมคนไทยที่เดินทางเข้า-ออกจาก จ.สมุทรสาคร ตามความจำเป็น
 • 5.ให้ใช้สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย และให้ผู้รับผิดชอบสวนสาธารณะควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้กิจกรรมมิให้เกิดการรวมตัวแออัด
 • 6.จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกในแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,500 คน รวมถึงประชาชนที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรสาคร
 • 7.ขอความร่วมมือศาสนสถานทุกแห่งในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ งดให้แรงงานต่างด้าว เข้ามาทำกิจกรรมภายในพื้นที่
 • 8.ข้าราชการและบุคลากรของ จ.สมุทรปราการ ที่เดินทางไป-กลับ จ.สมุทรสาคร หรือมีที่พักอาศัยอยู่ใน จ.สมุทรสาคร ให้ทำงานที่บ้าน (work from home) ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 4 ม.ค.64
 • 9.สถานที่ราชการทุกหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน
 • 10.ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด และร้านอาหาร ให้มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ จัดให้มีจุดล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล และใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 • 11.การขนส่งสาธารณะให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และผู้ประกอบการต้องจัดการทำความสะอาดยานพาหนะทุกวัน
 • 12.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
 • 13.จัดตั้งศูนย์ Call Center โรงพยาบาลสมุทรปราการ หมายเลข 02-701-8132–39
 • 14.ห้ามการนำเสนอข่าว หรือทำการเผยแพร่ต่างๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิดอันเป็นเท็จ
 • 15.ปิดสนามชนไก่ สนามคัดเลือกไก่ สนามกัดปลา เวทีมวย สนามซ้อมมวย ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ตและสนุกเกอร์
 • 16.งดการจัดกิจกรรมปีใหม่ และการสวดมนต์ข้ามปี
 • 17.ควรงดหรือชะลอการจัดกิจกรรม และพิธีการทางสังคม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ยกเว้นพิธีศพ กิจกรรมหรืองานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้น หรือเป็นไปตามหมายกำหนดการของทางราชการ ยังคงจัดได้ ตามความเหมาะสม

จังหวัดเชียงใหม่

3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา และตำบลท่าตอน : ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 23 ธันวาคม 2563

 • จำกัดการเดินทางของประชาชนใน 3 ตำบล ของอำเภอแม่อาย ประกอบด้วย ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา และตำบลท่าตอน โดยขอความร่วมมือประชาชนพักอยู่ในที่พักของตนเอง และสังเกตอาการตนเอง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ให้แจ้งความจำเป็นต่อทีมโควิดหมู่บ้าน เพื่อแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ออกใบรับรองสำหรับเดินทางออกนอกพื้นที่ไว้เป็นหลักฐาน
 • ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากทางเลือก การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่รวมคนจำนวนมาก
 • ให้สถานที่ทุกแห่งยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าใช้บริการอย่างจริงจัง ตามมาตรฐานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 • ให้อำเภอแม่อายจัดตั้งจุดตรวจบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลในพื้นที่ของ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา และตำบลท่าตอน
 • บูรณาการตรวจคัดกรองจากจังหวัด และอำเภอข้างเคียง เพื่อดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงให้เสร็จภายใน 3 วัน
 • ปิดโรงเรียนในพื้นที่ 3 ตำบล เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-23 ธันวาคุม 2563 สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา ตำบลท่าตอน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างพื้นที่ ให้หยุดเรียนโดยให้สถานศึกษาไม่นับเป็นวันลา สำหรับการปิดสถานศึกษาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ทราบทุกครั้ง
 • ห้ามเคลื่อนย้ายแรงานต่างด้าวเข้าและออกในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา และตำบลท่าตอน หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ให้แจ้งความจำเป็นต่อทีมโควิดหมู่บ้าน เพื่อแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ออกใบรับรองสำหรับเดินทางออกนอกพื้นที่ไว้เป็นหลักฐาน

จังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอสองพี่น้อง กำหนดให้ท้องที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีความจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้มข้นขึ้น จึงมีมติให้กำหนดมาตรการฯ เพื่อให้มีการปฏิบัติเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18109/2563 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2563 เฉพาะในเขตท้องที่ อ.สองพี่น้อง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2564 ดังนี้

 • ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะอยู่นอกเคหะสถาน
 • งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
 • สถานที่จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด รวมถึงร้านค้า แผงลอย รถเข็น แผงผลไม้ หรือสถานประกอบการอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปรับประทานในที่พักเท่านั้น ห้ามจัดให้มีสถานที่นั่งรับประทานโดยเด็ดขาด
 • งดใช้สถานที่หรือสนามออกกำลังกาย สนามกีฬาในร่ม และสถานที่อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
 • ห้ามมิให้มีการจัดงานเลี้ยงในงานบวช งานมงคลสมรส งานพิธีการศพ งานบุญทางศาสนา การไหว้บรรพบุรุษ (เช็งเม้ง) และงานประเพณีทุกชนิด สำหรับปฏิบัติในการจัดงานดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีกรรมต่าง ๆ ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563 โดยเคร่งครัด
 • ให้ปิดตลาดนัดและสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกับตลาดนัดทุกแห่ง
 • ให้ปิดสวนสนุก บ้านลม บ้านบอล ที่เปิดให้บริการในตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า หรือในสถานที่ทั่วไป
 • ให้ปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านสนุกเกอร์
 • ให้ปิดสนามพระเครื่อง ตลาดนัดพระเครื่อง หรือร้านพระเครื่องที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันตั้งแต่ 3 ร้านขึ้นไป
 • ให้ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดแผนไทย อบไอน้ำและสมุนไพร
 • ให้ปิดโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ และสถานที่จัดให้มีมหรสพทุกประเภท
 • ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ผับ บาร์ สถานบันเทิง
 • ให้ปิดสนามมวย สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
 • ให้ปิดสถานที่ให้บริการสระว่ายน้ำ และสระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการในโรงแรม
 • ให้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ
 • ให้ปิดโรงเรียน สถานศึกษาทุกระดับ สถานบันกวดวิชา และสถานที่สอนพิเศษ

ด่วน…!! ซื้อประกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เริ่มต้น 450 บาท รับผลประโยชน์สูงสุดถึงหลักล้าน*!!  กับ MoneyGuru เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่กรุณาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA ของ MoneyGuru โดยคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ https://lin.ee/dONZR7L กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับข้อมูลการประกันภัยส่วนบุคคลครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ MoneyGuru  หากท่านมีปัญหาจากการกรอกข้อมูลหรือไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาส่ง capture screen หน้าจอที่ท่านกรอกข้อมูลจากทางเว็บกลับมาทาง LINE ของเราอีกครั้งหนึ่งที่ @moneygururhailand 

ประกันโควิด19 MoneyGuru
* หมายเหตุผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละแผนที่บริษัทประกันภัยได้กำหนด

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ อยู่บ้านช้อปปิ้งสิ่งอาหารมาทานน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปข้างนอกแน่นอน MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน