สำหรับท่านที่ต้องการ วัคซีนทางเลือกวันนี้ทาง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา และคาดว่าจะเริ่มฉีดให้ผู้ที่จองในเดือน ต.ค.นี้ โดยท่านที่สนใจสามารถดู วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้…


วิธีลงทะเบียนแจ้งรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผ่าน Line


วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ทำความเข้าใจก่อนสมัครสำหรับวัคซีนทางเลือกไม่ใช่วัคซีนที่รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นวัคซีนทางเลือกท่านจะต้องทำการจองวัคซีนที่สถานพยาบาลเอกชนเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

สำหับรายละเอียดการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ของทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์และโรงพยาบาลในเครือ โดยคิดราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 1,700 บาท ต่อ 1 เข็ม รวม 2 เข็ม 3,400 บาท ท่านที่สนใจทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna จะต้องชำระค่าจองล่วงหน้าจำนวน 1,200 บาท หรือชำระเต็มจำนวนก็ได้เช่นกันส่วนการจัดสรรวัดซีนนั้นเนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับการโอนชำระเงินค่าจองวัคซีนที่มีการลงทะเบียนในระบบมาแล้วเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • วัคซีนฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป(ต่ำกว่า 18ปี ยังต้องรอไปก่อน)
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์
 • สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

กรณีที่ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว (ทั้งแบบ 1 หรือ 2 เข็ม)

กรณีเคยได้รับวัคซีนโควิดมาแล้ว 1 เข็ม

 • กรณีเข็มที่ 1 เป็น Sinovac และต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
 • กรณีเข็มที่ 1 เป็น Astrazeneca และต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ในระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์

กรณีเคยได้รับวัคซีนโควิดมาแล้ว 2 เข็ม

 • ไม่ว่าท่านจะเคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดมาก่อน สามารถฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นได้ โดยแนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 2 ในระยะเวลา 12-20 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna กระตุ้น เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อป้องกันสายพันธุ์เดลต้าที่อาจระบาดในประเทศไทย

* หมายเหตุ : ระยะของการฉีดวัคซีนเข็ม 2 และ เข็ม 3 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาวิจัยในอนาคต

อ่านรายละเอียดก่อนลงทะเบียน

 1. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันการแพ้วัคซีน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
 2. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
 3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคล

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์

เข้าไปที่ลิงค์  แบบฟอร์มการจองวัคซีนทางเลือก หรือกดที่รูปด้านบน

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์

จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบแล้วกดที่ปุ่ม ตรวจข้อมูลก่อนลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์

จากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกดที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ทำการโอนเงินค่าจองวัคซีนทางเลือก Moderna ผ่านธนาคาร UOB หมายเลขบัญชี 4630100061 ชื่อบัญชี บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ และเมื่อทำการชำระเงินแล้วให้ท่านแนบรูปจ่ายบิลใบเสร็จ แล้วไปกดที่ปุ่ม ช่องทางการแบบหลักฐานการโอนเงิน

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์

จากนั้นทำการ กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดที่ปุ่มค้นหา

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์

จากนั้นกรอกรายละเอียดและทำการแนบรูปจ่ายบิลใบเสร็จ แล้วไปกดที่ปุ่ม บันทึกเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว จะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบกำหนดวัน เวลาฉีดวัคซีนอีกครั้ง ในระบบ Online และ  สามารถติดตามข่าวสารจาก www.chularat.com

กรณีการคืนเงิน

1. กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

 • ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง
 • แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

2. กรณีที่ท่านทำการจองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ ฝ่ายการตลาดของโรงพยาบาลจุฬารัตน์แต่ละสาขาที่ท่านสะดวกหรือใช้บริการ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ
คุณเจ 085-1118298

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
แผนกการตลาด โทร.0-2033-2900 ต่อ 5076, 5077, 5078, 5079 (เวลา 8.00-18.00 น.)

กรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถแนบหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระเงินได้ กรุณาส่ง slip โอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนผู้จองหลัก จำนวนเข็มที่จอง และเบอร์โทรที่ Line line.me/ti/p/8cP-t2BrfJ (อัญชนา) หรือ line.me/ti/p/hwZ398swOd (ดลยา) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง

สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5
คุณทิพวรรณ คงสวัสดิ์ 089-074-6407
คุณวันดี กลัดทอง 082-239-2488

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
คุณวุฒิชัย โทร 0951410172 08:00น. – 17:00น. นอกเวลาดังกล่าว ส่งคำถามไว้ได้ที่ https://m.me/ch9airport

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
คุณภัณฑิรา โทร 038-500300 ต่อ 1345, 1643

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์(ปราจีนบุรี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอภิญญา (คุณทุเรียน) 087-0991885
นายจตุพันธ์ (คุณแดง) 063-9057349
คุณพัชรี (คุณน้ำ) 097-0747731
สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช
1. น.ส.ลลิตา (คุณแจน) โทร 088-1853042

2. นายณฐกฤษปวร (คุณเต๋า) โทร 094-2615619

หมายเหตุ : กรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้ว “แต่ไม่สามารถแนบหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระเงินได้” กรุณาส่ง slip โอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนผู้จองหลัก จำนวนเข็มที่จอง และเบอร์โทรที่ Line https://line.me/ti/p/~oo_janz_oo (ลลิตา) หรือ https://line.me/ti/p/~tao_krub (ณฐกฤษปวร) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
คุณฉัฐนันท์ โทร 038-860890 ต่อ 6613

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
คุณกาญจนา โทร 066-0953056

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา


พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต
ม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand