ความสุขของคนไทย อยู่อันดับใดของโลก?

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

May 7, 2015


TH_WorldHappinessIndex_blog copyประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 34 จาก World Happiness Report 2015 (รายงานความสุขทั่วโลกปี 2558) นำหน้าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่าง เวียดนาม (อันดับที่ 75) และลาว (อันดับที่ 99)
แล้วคุณสงสัยไหมว่า…ประเทศอื่นๆ ที่คนมีความสุขมากที่สุดในโลกล่ะ คือที่ไหนบ้าง?
6 ใน 10 ของประเทศที่คนมีความสุขที่สุดอยู่ในทวีปยุโรป โดยสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุดในรายงานปีนี้ ขณะที่ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก และนอร์เวย์ อยู่ในอันดับที่ 2 – 4 ตามลำดับ โดย 9 ใน 10 ประเทศที่ติดอันดับสูงสุดในรายงานปีก่อนก็ติดอยู่ในท็อป 10 เหมือนเดิมในปี 2558 นี้

10 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

 1.       สวิตเซอร์แลนด์
 2.       ไอซ์แลนด์
 3.       เดนมาร์ก
 4.       นอร์เวย์
 5.       แคนาดา
 6.       ฟินแลนด์
 7.       เนเธอร์แลนด์
 8.       สวีเดน
 9.       นิวซีแลนด์
 10.       ออสเตรเลีย
ในขณะเดียวกัน ลองมาดูประเทศที่อยู่ในอันดับล่างสุดกันครับ ประเทศโตโก ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาและเป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในทวีป เป็นประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก ซึ่งหลายๆ ประเทศที่อยู่ในอันดับรั้งท้าย อยู่ในพื้นที่ทางใต้ของทะเลทรายสะฮาราในทวีปแอฟริกา

ประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก

 1.       โตโก
 2.       บุรุนดี
 3.       ซีเรีย
 4.       เบนิน
 5.       รวันดา
 6.       อัฟกานิสถาน
 7.       บูร์กินา ฟาโซ
 8.       ไอวอรี่ โคสต์
 9.       กุยเนีย
 10.       ชาด

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนีความสุขโลก

รายได้ต่อหัวประชากร อายุขัยเฉลี่ย แรงสนับสนุนทางสังคม ความน่าเชื่อถือ อิสระในการตัดสินใจ และความมีน้ำใจเอื้ออาทร เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างแต่ละประเทศ โดยเฉพาะความแตกต่างด้านแรงสนับสนุนทางสังคม รายได้ต่อหัว และอายุขัยเฉลี่ยของประชากร
ธนาคารโลก (World Bank) เปิดเผยว่า รายได้ต่อหัวประชากรในประเทศไทยอยู่ที่ 5,779 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 192,903 บาท) ขณะที่ประเทศที่มีความสุขที่สุด ซึ่งก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีรายได้ต่อหัวประชากร 84,748.4  ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 2,828,817 บาท) ส่วนประเทศโตโก ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุด ประชากรมีรายได้ต่อหัวเพียง 636.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 21,230 บาท) เท่านั้น
การจัดอันดับประเทศต่างๆ ในเรื่องของความสุขและความกินดีอยู่ดีของประชากร เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับรัฐบาล ในการออกนโยบายต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความสุขของประชากรในประเทศ และการจัดอันดับนี้ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีก เมื่อสมาชิกสหประชาชาติ (UN) กำลังจะนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) มาใช้ ซึ่งการรายงานความสุขของประเทศทั่วโลก จะช่วยชี้ทางให้ผู้มีหน้าที่ออกกฎหมายและนโยบายรู้ว่า ควรทำอย่างไรให้ประเทศเหล่านี้สามารถบรรลุเป้าหมายได้

การตั้งนโยบายเพิ่มความสุข

ในส่วนหนึ่งของรายงาน มีการพูดถึงวิธีการออกนโยบาย เพื่อเพิ่ม “ความสุข” ให้ประชากรในประเทศ ว่ากันว่า วิธีการวิเคราะห์แบบ ต้นทุน – กำไร นั้นไม่เพียงพอในการวัดระดับความสำเร็จของนโยบายที่เน้นเพิ่มความสุขให้ประชากรในประเทศ
คำแนะนำสำคัญของการออกนโยบายลักษณะนี้คือ รัฐบาลควรตั้ง “ความสุขของประชากร” และ “การลดความลำบากยากแค้นของประชากร” เป็นเป้าหมายหลัก รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จของนโยบายก็มีความจำเป็น เพื่อรับกับการประเมินผล “ความสุข” ที่เพิ่มขึ้นจากนโยบาย ท้ายที่สุด รายงานชิ้นนี้ได้จุดประกายให้นักสังคมศาสตร์หันมาศึกษาสาเหตุ วิธีเพิ่ม และต้นทุนของความสุขในสังคม
คุณสามารถอ่าน รายงานความสุขทั่วโลก ปี 2558 ได้ที่นี่
MoneyGuru หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานนี้จะช่วยประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้นำ เพื่อ “เติมความสุขให้คนไทย” เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างแท้จริงครับ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน