ข่าวดีน้ำมันดีเซลไม่ขึ้นราคาเกิน 30 บาท นาน 4 เดือน - MoneyGuru.co.th