สำหรับท่านที่ถูกรางวัลจากลอตเตอรี่ ที่เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่หลายๆท่านยังไม่รู้ขั้นตอนการ ขึ้นเงินลอตเตอรี่ หรือรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่รู้ว่า จะต้องทำการเสีย ค่าธรรมเนียม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร และสามารถไปขึ้นรางวัลกับธนาคารที่ไหนได้บ้างและจะต้อง เสียค่าธรรมเนียมการโอนเท่าไร วันนี้ทาง MoneyGuru จะพาไปหาคำตอบกัน…


สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร


ขั้นตอนการ ขึ้นเงินลอตเตอรี่ รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบละเอียด

วิธีขึ้นเงินลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล

หากถูกรางวัลเราสามารถขึ้นเงินลอตเตอรี่ในปี 2565 สามารถขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง โดยปกตินั้นการขึ้นเงินลอตเตอรี่ในสมัยก่อนจะสามารถไปทำการขึ้นเงินได้ที่กองสลาก สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี หรือตามธนาคารที่กำหนด แต่มีเงื่อนไขว่า ธนาคารจะรับขึ้นเงินเฉพาะวันที่ออกรางวัล และวันถัดไปเท่านั้น และไม่รับขึ้นเงินรางวัลที่ 1 อีกด้วย โดยขั้นตอนการขึ้นเงินมีดังต่อไปนี้…

1. เดินทางไปขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่กองสลาก สนามบินน้ำ

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่กองสลาก

สำหรับการที่ท่านจะเดินทางไปที่ กองสลาก สนามบินน้ำ นั้นที่ตั้งอยู่ที่ 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยท่านสามารถดูวิธีการเดินทางไปกองสลากโดยคลิกที่รูปด้านบน โดยเจ้าหน้าที่กองสลากจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30-15:00 น. ในทุกวันทำการโดยบริการต่อเนื่อง นอกจากนี้หากท่านไหนไม่อยากเสียเวลาท่านสามารถ จองคิวขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่กองสลากออนไลน์ได้แล้ว มีเงื่อนไขการจองดังนี้

ขั้นตอนการจองคิวกองสลากออนไลน์

จองคิวขึ้นรางวัลสลากกินแบ่ง

จองคิวล่วงหน้า 1 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.glo.or.th/pay-queue/condition หรือคลิกที่รูปด้านบน

รายละเอียดขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่านรายละเอียดจากนั้นกด ตกลง

จองคิวขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

จากนั้นท่านก็สามารถจองคิวได้แล้ว

นอกจากนี้หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมา โดย 1 คน ขึ้นเงินได้ไม่เกิน 100 ฉบับ โดยช่วงเช้าให้บริการขึ้นเงินลอตเตอรี่ 45,000 ฉบับ ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น. และช่วงบ่ายให้บริการ 20,000 ฉบับ ตั้งแต่เวลา 12.01-14.00 น. รวม 65,000 ฉบับต่อวัน โดยท่านจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ เพื่อยืนยันตัวตนด้วย

นอกจากนี้หากท่านไหนที่มาจากต่างจังหวัดอาจจะไม่สะดวกที่จะขึ้นเงินรางวัลสำหรับรางวัลทีมีจำนวนไม่มากนัก ท่านสามารถขี้นเงินได้ที่ ธนาคารต่างๆ ดังต่อไปนี้…

2. ขึ้นรางวัลเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารออมสิน

ขึ้นรางวัลเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารออมสิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น
 • รางวัลที่รับขึ้นเงิน

รางวัลที่ 2 | รางวัลที่ 3 | รางวัลที่ 4 | รางวัลที่ 5 | ราวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 และ สลากงวดอื่น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • สลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุด

ช่วงเวลาในการับขึ้นเงินรางวัล

สามารถรับขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่ เวลา 18.00 น ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล

ขอรับรางวัลเป็นเงินสด / หรือขอรับเงินรางวัลโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีผู้ขอรับเงินรางวัลแบบโอนเข้าบัญชีต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สำหรับบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม หรือบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์)

คุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล

 • บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • เป็นผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและ/หรือสลากการกุศลทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  – สลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท เสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท (หรือ ร้อยละ 0.5)
  – สลากการกุศล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล
 2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา อัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

3. ขึ้นรางวัลเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารกรุงไทย

รางวัลเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารกรุงไทย

การคิดค่าธรรมเนียม-เรียกเก็บจากผู้มาขึ้นเงินรางวัล ค่าธรรมเนียมถูกเพียง 1%* ของมูลค่ารางวัล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

สลากกินแบ่งรัฐบาล

 • หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

สลากการกุศล

 • หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย1% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

เอกสารประกอบการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ได้แก่

 • บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และไม่รับมอบอำนาจ)
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศล ฉบับจริงเท่านั้น

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • ผู้มาใช้บริการ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงื่อนไขการขึ้นเงินรางวัลผ่านสาขาธนาคาร

 • ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1
 • ธนาคารจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป
 • กรณียอดเงินรวม ไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 • กรณียอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 • กรณีเงินรางวัลรวมเกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

4. ขึ้นรางวัลเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคาร ธ.ก.ส.

ขึ้นรางวัลเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคาร ธ.ก.ส.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเท่านั้น

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัลแต่ละรางวัล
 • ค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.5 – 2 ของมูลค่าเงินรางวัล

เอกสารที่ใช้ขอขึ้นรางวัล

 1. แสดงบัตรประชาชน
 2. กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport)
 3. สลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับจริง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันรถยนต์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นสามารถเข้ามาเปรียบเทียบประกันรถยนต์ได้ทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ย 5% พร้อมรับบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท  รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ซื้อประกันรถยนต์ กับ MoneyGuru คุ้ม 2 ต่อ รับส่วนลดและบัตรเติมน้ำมันฟรี

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand