ขาเที่ยวลุ้น! สทท. เสนอเที่ยวไทย ลดหย่อนภาษี ได้!

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "Investment,ไลฟ์สไตล์"

August 14, 2014


10256662_678706592183327_2571679077044024664_o

การท่องเที่ยวไทยคงจะกลับมาคึกคักมากกว่าเดิมอีกครั้ง เมื่อมีการเสนอให้คสช. หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาให้การใช้จ่ายจากการเที่ยวเมืองไทย ของพี่น้องชาวไทย สามารถ ลดหย่อนภาษี ได้!!

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)  เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ครั้งต่อไป สทท.จะเสนอประเด็นสำคัญกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เรื่องการพิจารณาให้คนไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศ สามารถนำค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว มาหักเป็นค่าลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ในวงเงินรวมถึง 20,000 บาท  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2558 คือ มีรายได้ 800,000 ล้านบาท และมีจำนวนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย 148 ล้านคนครั้งต่อปี

ถ้าเป็นอย่างนี้ MoneyGuru เชื่อว่า คนไทยจะได้รู้จักประเทศของตนเองมากยิ่งขึ้น และมีแรงจูงใจเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย!

ขอบคุณข้อมูลจาก  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน