สรุป ขั้นตอนจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

February 24, 2020


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำประกาศ ขั้นตอนจัดเก็บภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนจัดเก็บภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ขั้นตอนจัดเก็บภาษีที่ดิน

 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แต่งตั้งพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดเวลาสำรวจก่อนการสำรวจ ไม่น้อยกว่า 15 วัน
  • อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สำรวจประเภท จำนวน ขนาด และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
  • อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จัดทำบัญชี รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
  • อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งข้อมูลตามบัญชีฯ ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบก่อนประเมินภาษี เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินภาษี

  • อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บ
  • อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (รายการ ราคาประเมินที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อัตราภาษี/จำนวนภาษี) ให้ผู้เสียภาษี

 


หลักเกณฑ์การยื่นแบบภาษี เงินเดือนเท่าไร ถึงต้องเสียภาษี

ประกันภัยแบบไหน คุ้มครอง ‘ไวรัสโคโรน่า’ ในประเทศไทยบ้าง…?


 

ขั้นตอนที่ 3 การชำระภาษี

 

ถ้าผู้เสียภาษี เห็นด้วยกับการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีที่จัดเก็บ สามารถชำระภาษีภายใน เม.ย. (ปี 2563 ขยายเวลาถึง ส.ค. 2563) แต่ถ้าชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือค้างชำระ จะต้องจ่ายทั้งค่าภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มด้วย ส่วนกรณี ผู้เสียภาษีที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ของ อปท. และอัตราภาษีที่จัดเก็บ สามารถยื่นเอกสารคำร้องคัดค้าน ได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ยื่นคำร้องคัดค้านภายใน 30 วัน ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคำร้องภายใน 60 วัน ถ้าเห็นชอบ/พิจารณาล่าช้า รับเงินคืนภายใน 1 ปี ถ้ายังไม่เห็นชอบ ทำตามขั้นตอน ข้อ 2 ต่อไ
  2. ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีประจำจังหวัดวินิจฉัยภายใน 60 วัน และถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี และถ้ายังไม่เห็นชอบ ก็สามารถทำตามขั้นตอนที่ 3
  3. ยื่นฟ้องศาลภายใน 30 วัน ที่ศาลภาษีอากรกลาง

 

ทั้งนี้สามารถชำระภาษีที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งทางไปรษณีย์ ผ่านธนาคาร หรือวิธีการอื่นตามที่ มหาดไทยประกาศกำหนด

 

ท่านที่สนใจเปรียบเทียบ เช็กราคา ประกันรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เราได้รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณที่สุด และตอบโจทย์ความต้องการของคุณที่สุด เพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลา และประหยัดเงิน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเราทาง MoneyGuru.co.th

 

รับจดหมายข่าว

 

ที่มาประชาชาติ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน